Audisin Maxi Ear Sound – posudek inteligentního naslouchátka

0
(0)

AUDISIN MAXI EAR SOUND ztráta sluchuProblémy se sluchem se mohou týkat každého z nás bez ohledu na věk. Pokud k tomu dojde, často je doprovází strach z reakce okolí a změny spojené s každodenním fungováním. Pro správné přijímání zvukových signálů hledají nedoslýchavé osoby mnoho řešení. Většina z nich nicméně končí neúspěchem, hlavně z důvodu nepraktičnosti dostupných zařízení zlepšujících sluch. Za účelem odstranění problémů nedoslýchavých osob vznikl Audisin Maxi Ear Soiund – naslouchátko vypracované se zvláštní pečlivostí.

Proč je Audisin Maxi Ear Soiund nejlepším zařízením pro osoby, které mají problém se sluchem?

Audisin Maxi Ear Soiund byl stvořen na základě nejnovějších technologií. Při jeho vývoji byl využit zvukový procesor, který je používán v nejpokročilejších naslouchátkách. Díky němu je možný přesnější příjem zvuků širokého rozsahu. Ve sluchovém asistentovi Audisin Maxi Ear Soiund byl také použit speciální nano-procesor, který způsobuje, ze zachytávání zvuků z okolí se stává sedminásobně přesnější a rychlejší až o 300 %. Je to jediné zařízení, které vykazuje takové parametry.

Další výhodou Audisin Maxi Ear Soiund jsou jeho malé rozměry. Mezi dostupnými sluchovými asistenty je jedním z nejmenších a nejdiskrétnějších na trhu. Po nasazení je prakticky neviditelný díky nenápadné barvě sladěné s kůží. Bez nejmenšího problému je možné ho schovat za uchem nebo vlasy, což poskytuje stoprocentní pocit diskrétnosti. Navzdory malému rozměru a značně nízké váze je Audisin Maxi Ear Soiund zařízením solidním a odolným. Má také velký výkon a zajišťuje vysokou úroveň hlasitosti.

AUDISIN MAXI EAR SOUND sluchové problémyAudisin Maxi Ear Soiund se přizpůsobuje uživateli. Při jeho vývoji se kromě funkcionality stala prioritou i možnost individuálního přizpůsobení. Díky univerzální konstrukci vybavené třemi různými silikonovými koncovkami je možné přizpůsobit zařízení jakémukoli tvaru ucha. Koncovky byly vyrobeny z pružného materiálu, který nedráždí pokožku a zajišťuje správné upevnění. Díky takto zkonstruovaným koncovkám je posunutí nebo ztráta naslouchátka prakticky nemožná. Zařízení navíc nabízí možnost regulace posílení zvuku, což garantuje přizpůsobení se proměnlivým faktorům okolí. V závislosti na rozpoložení, počasí nebo intenzitě hluku existuje možnost příslušného nastavení sluchové citlivosti. Díky tomu se zvuky stávají ještě výraznějšími. Obsluha Audisin Maxi Ear Soiund je intuitivní, díky čemuž je neobvykle jednoduchá pro každého. Snadno ho tak mohou používat uživatelé různého věku bez ohledu na příčinu zhoršení sluchu.

Ohromnou výhodou Audisin Maxi Ear Soiund je funkce korigující vadu sluchu. Již po několika hodinách nepřetržitého používání naslouchátka se schopnosti přijímání zvukových vln značně zlepšují. Jiná naslouchátka dostupné na trhu podporují příjem zvuku pouze během jejich nošení. Audisin Maxi Ear Soiund kromě této funkce má i funkci korigující. Jeho účinky jsou v laryngologických kruzích inovativní.

Asistent sluchu Audisin Maxi Ear Soiund se ideálně hodí pro běžné činnosti. Při jeho nošení není třeba si dělat starosti během společenských setkání nebo i fyzické aktivitě. Je přizpůsoben k použití v konferenčních sálech s integrovaným přijímačem. Zvyšuje tedy kvalitu práce a každodenního fungování, poskytuje pocit volnosti a zároveň zvyšuje sebevědomí.

Pro koho je určen Audisin Maxi Ear Soiund?

Příčiny problémů se sluchem mohou být různorodé a nemusí být spojeny s pokročilým věkem. Náchylné k nim je každý bez ohledu na věk nebo pohlaví. Mohou být způsobeny každodenním a dlouhodobým pobytem v hlasitém prostředí. Na zhoršení kvality sluchu může mít také vliv kancelářská práce v městském prostředí, kde je intenzita hluku značně zvýšená. Proto byl Audisin Maxi Ear Soiund stvořen s myšlenkou na osoby potýkající se s různými problémy spojenými s příjmem zvuků.

Především se jeho používání doporučuje osobám, které mají problém s nedoslýchavostí, migrénami, poruchami rovnováhy, řeči, oslabením sluchu v závislosti na intenzitě zvuku, bolestmi v uších, úbytkem sluchu každého druhu a každého stupně. Může ho díky jeho vlastnostem používat každý a zaručuje novou a lepší kvalitu života.

Audisin Maxi Ear Soiund je užitečný pro všechny osoby nezávisle na stupni úbytku sluchu

Sluchový asistent může být využíván v každém stupni problémů se sluchem. Rozlišuje se úbytek lehký (30-40 dB), střední (40-60 dB), hluboký (70-90 dB) a pozůstatky sluchu (100-120 dB). Nezbytným krokem pro rozpoznání problémů se sluchem je konzultace s lékařem. Existují ale společné rysy každého případu.

AUDISIN MAXI EAR SOUND problémy s poruchou sluchuÚbytek lehký se charakterizuje nedoslýchavostí tichých zvuků a obtížemi porozumět jiným osobám, zvláště v hlučném prostředí.

Osoby trpící středním úbytkem sluchu prakticky neslyší tiché a středně hlasité zvuky. Hlavním problémem je velká obtíž v komunikaci s jinými lidmi. Zvláště pak za hluku je řeči jiných těžké porozumět.

V případě úbytku hlubokého je možné slyšet pouze velmi hlasité zvuky a rozhovory probíhající v běžném prostředí pro srozumitelnost vyžadují značné soustředění.

Sluchový asistent Audisin Maxi Ear Soiund se osvědčuje v každém stupni pokročilosti problémů se sluchem. I když se jedná o pozůstatky sluchu, což, jak už sám název napovídá, znamená znemožnění příjmu zvuků z okolí. Používání popisovaného zařízení může pomoci i v těch nejhorších případech a způsobit, že postižené osoby získají zpět možnost normálního fungování ve společnosti. Je to inovativní naslouchátko, které účinkuje na celé řadě úrovní problému.

Účinky inteligentního naslouchátka Audisin Maxi Ear Soiund jsou okamžité

Bezprostředně po nasazení a zapnutí sluchového asistenta Audisin Maxi Ear Soiund přichází okamžitá změna množství vln přicházejících do mozku. Použití dříve zmiňovaných inovativních procesorů způsobuje, že kvalita přijímaných zvuků značně roste. Stávají se výraznější, zostřené a očištěné od ruchů. Využití nejnovější technologie IV. generace znamená eliminaci problémů se slyšením na větší vzdálenosti, sluch na dálku je okamžitě zostřen. Díky funkci kontroly a regulace zvuku existuje možnost příslušného nastavení dle potřeb, která zároveň umožňuje přizpůsobení se nastalým okolním podmínkám.

Audioterapie AUDISIN MAXI EAR SOUNDDíky účinkům Audisin Maxi Ear Soiund přichází velké zlepšení dynamiky vysílaného zvukového signálu a hluk přestává být příčinou nedoslýchavosti řeči. Ušní šum, který je častou příčinou migrény, je zcela zlikvidován.

Sluchový asistent Audisin Maxi Ear Soiund zlepšuje kvalitu práce v hluku a odstraňuje nepříjemné vnímání toho samého zvuku v obou uších nebo velmi silných v uchu s nedoslýchavostí. Reguluje také intenzitu nízkých a vysokých vln, což vede ke zlepšení porozumění pronášených slov. Zařízení pomáhá i osobám, které mají problém s porozuměním řeči při správné intenzitě tónů, nedostatkem kontroly vlastního hlasu a zlepšením kvality řeči.

Audisin Maxi Ear Soiund pomáhá v boji s různorodými problémy se sluchem, které jsou zároveň příčinou problémů s řečí. Eliminuje tak neduhy na několika úrovních a zlepšuje obecné fungování celého sluchového ústrojí.

Používání naslouchátka Audisin Maxi Ear Soiund je neuvěřitelně snadné

První věcí je výběr správné silikonové koncovky, která bude pasovat do ucha. Následně zapneme zařízení pomocí tlačítka s nápisem OFF, které posuneme směrem dolů. Dále je třeba přizpůsobit hlasitost podle vlastních preferencí. Pro tuto činnost slouží červené kolečko. Když chceme zesílit intenzitu zvuku, posuneme ho směrem k číslici 5, jestli ji chceme snížit, tak směrem k číslici 1. Obsluha Audisin Maxi Ear Soiund nezahrnuje nic víc než výše popsané kroky. Existuje ale několik doporučení, kterých by se uživatel měl držet:

  • Jak AUDISIN MAXI EAR SOUND fungujeDoporučuje se sundávat si Audisin Maxi Ear Soiund během jakéhokoli kontaktu s vodou nebo při výkonu jakékoli činnosti, kde je kontakt s vodou možný, např. během koupele, mytí hlavy, plavání nebo návštěvy u kadeřnice.
  • Naslouchátko je třeba systematicky osušovat. Zvláště po vykonávání fyzické aktivity, během které se člověk zpotí. To zabrání navlhčení zařízení.
  • Zařízení je třeba sundávat před spaním a položit ho na místo nepřístupné dětem a zvířatům. Vzhledem k jeho malým rozměrům by hrozilo jeho spolknutí.
  • Čas spánku může bít ideálním momentem pro nabití naslouchátka, které v tu dobu musí být vypnuté. Čas nabíjení by neměl překročit osm hodin, o jeho konci nás informuje zelená barva kontrolky nabíjení. Zařízení připojujeme k síti pomocí USB nabíječky. Po připojení by se měla rozsvítit červená kontrolka, která označuje průtok proudu.
  • Audisin Maxi Ear Soiund vám nebude působit žádné problémy, je to zařízení s intuitivním ovládáním. Proto je jeho používání velmi snadné, dokonce i bez instrukcí.

Vědecké výzkumy potvrzují účinnost Audisin Maxi Ear Soiund

Než bylo popisované zařízení zlepšující sluch uvedeno na trh, byla vykonána řada podrobných výzkumů. Byly provedeny testy týkající se funkcionality, účinnosti a bezpečnosti, která má klíčový význam. Pokaždé byly jejich výsledky překvapivě pozitivní. Rozhodující pozorování byla nicméně provedena na univerzitě v USA pod dohledem laryngologa světové třídy, protetika sluchu Dr. D. Omaha.

AUDISIN MAXI EAR SOUND efektyVýzkumu se zúčastnilo 50 osob různého věku, které již nějakou dobu trpěly problémy se sluchem a používaly různá jiná naslouchátka. Po dvouměsíčním období používání zařízení hlásilo 98 % osob znatelné zlepšení kvality příjmu zvuků. Účastníci také potvrdili vymizení bolestí hlavy, redukci šumu a v některých případech schopnost snadnějšího vyslovování slov. Osoby účastnící se výzkumu navíc docenily praktičnost sluchového asistenta, který je lehký a po nasazení je zcela ukrytý v uchu. Díky barvě v odstínu kůže je pro okolí nenápadný. Téměř všechny osoby zaznamenaly zlepšení kvality života již od prvního dne používání Audisin Maxi Ear Soiund.

Byl také proveden výzkum týkající se bezpečnosti používání inteligentního naslouchátka, což vyústilo v udělení akreditace americké asociace známé pro své náročné požadavky týkající se lékařských zařízení a léků. Bylo tak dokázáno, že Audisin Maxi Ear Soiund je zcela bezpečným zařízením, které podporuje a reguluje práci sluchového ústrojí.

Vyplatí se používat Audisin Maxi Ear Soiund – inteligentní naslouchátko?

AUDISIN MAXI EAR SOUND

Audisin Maxi Ear Soiund

Vzhledem k použití inovativní technologie při současném zachování pevnosti a bezpečnosti zařízení se určitě vyplatí rozhodnout se pro Audisin Maxi Ear Soiund, který odborníci jinak nazývají neviditelné naslouchátko. Tento název je zcela adekvátní, protože zařízení je jedno z nejmenších na trhu a jeho nošení je pro jiné osoby úplně nenápadné, dokonce i na krátké vzdálenosti.

Opakované výzkumy prokázaly, že je to zařízení zlepšující sluch na mnoha rovinách problému. Díky němu existuje možnost korigovat úbytek sluchu v každém stupni. Jeho další velkou výhodou je možnost nabíjení kdekoli bez nutnosti výměny baterií, což je úspornější a praktičtější. To se projevuje i v miniaturní velikosti a lehkosti zařízení. Audisin Maxi Ear Soiund je spojením účinnosti a solidního provedení. Bezpochyby je to jedno z nejčastěji doporučovaných naslouchátek, především odborníky a osobami, které mají problém s příjmem zvukových vln. Jistě uspokojí každého uživatele bez ohledu na druh a stupeň úbytku sluchu.

POZOR: Po omezenou dobu má oficiální distributor zařízení AUDISIN MAXI EAR SOUND pro naše čtenáře speciální nabídku. Je s ní spojena 100% záruka vrácení peněz za zakoupené zařízení, v případě že používání nepřinese očekávané efekty.

Klikněte zde pro objednávku zařízení AUDISIN MAXI EAR SOUND

použijte TENTO odkaz, abyste obdrželi ZÁSILKU ZDARMA

 

Sleva trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59 hodin

S ohledem na vyčerpání zásob, je sleva časově omezena

Jaký je váš názor na tento produkt?

Ohodnoťte tento produkt kliknutím na hvězdičku!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento produkt jako první.

One comment

  • Koupil jsem toto naslouchátko manželce zhruba před 3 měsíci a zatím spokojenost. Chvilku trvalo než se vše nastavilo (asi týden), dle potřeby aby to vyhovolo. Za 3 měsíce 1x nabíjeno a stále funkční.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..