Pro Engine Ultra – hodnocení zušlechťovače paliva

0
(0)

Problémy s vozidlem Pro Engine UltraAutomobilem se pohybujeme každý den, ale málo kdo z nás myslí na to, co se děje pod jeho kapotou. Intenzivní provoz obyčejně snižuje výkon a práci motoru. Mnoho vnějších faktorů, takových jako nízké teploty nebo palivo, které je z neověřeného zdroje, může omezovat výkonnost vozidla a dalších strojů. Zamezíme tomu díky používání preparátu Pro Engine Ultra, který byl vytvořený s myšlenkou na zvýšení kvality paliva a ochranu motoru a jeho součástí. Díky svým zušlechťujícím vlastnostem je dokonalým doplňkem benzínu a dieselu.

Čím se odlišuje Pro Engine Ultra od jiných preparátů zušlechťujících palivo?

 • Jeho unikátní složení bylo vytvořeno na bázi inteligentních GP molekul, které dokážou dlouhodobě přiléhat ke klíčovým částem motoru a chrání ho před škodlivými faktory. Na rozdíl od jiných přídavných látek, které jsou dostupné na trhu, Pro Engine Ultra nejen obohacuje obsah paliva, ale také účinně odstraňuje nános z komor, čímž podporuje udržení čistoty motoru. Tím zajišťuje jeho rovnoměrnou práci, zastavuje korozi a prodlužuje životnost. Preparát získal titul „chemická oprava motoru“.
 • Pro Engine Ultra je inovativní preparát zušlechťující palivo, obohacený směsí minerálních olejů, které splňují kritéria nejlepších doplňků paliva na světě. Díky němu je možné snadným, pohodlným a rychlým způsobem zvýšit kvalitu nejhoršího paliva. Navíc díky svým vlastnostem, posiluje výkon motoru dokonce do 3 % při současném snížení spotřeby paliva do 4 %.
 • Problémy moto ošetření Pro EnginePro Engine Ultra obsahuje spolehlivé maziva. Tření a obrovský tlak mohou vést k poškození oděrem. Povrch kovu je obvykle poškozený, výsledkem čeho motor už nebude nikdy pracovat tak, jako dříve. Můžete ochránit Váš automobil před zbytečnými poškozeními. Díky použití mazacích vlastností ProEngine Ultra, je tření ve vašem vozidle minimalizováno, a to následovně prodlužuje provoz vozidla – bez zbytečného utracení peněz při návštěvách v autoservisech.
 • Preparát není určený pouze pro automobily. Může se používat pro motocykly, skútry a další spalovací motory. Je rovněž vhodný pro všechny druhy benzínů a motorové nafty.
 • Pro Engine Ultra účinně zvyšuje oktanové a cetanové číslo paliva. Díky zvýšení počtu oktanů v palivu, je možno dosáhnout lepší spotřeby a fungování náhradních dílů příslušících k palivovému systému. Zvýšení počtu oktanů pro diesel zaručuje zlepšení zážehu. V případě benzínu je obzvlášť doporučovaný v zimě, kdy dochází ke zvýšení rizika kondenzace vody.
 • Preparát obsahuje vzácné anti biokomponenty. Díky nim, je škodlivé usazování se vody na palivovém filtru nemožné.
 • Pro Engine Ultra zápolí s mnoha problémy, které se občas vyskytují během provozu automobilu. Díky své unikátní formule zamezuje výskytu nákladných poruch, které jsou výsledkem znečištění a atmosférických faktorů.

Jakým způsobem působí Pro Engine Ultra?

Pro zjištění výhod Pro Engine Ultra, není třeba mnoho času. Preparát reaguje velmi rychle, což je možné vidět už od momentu zprovoznění automobilu. Pro Engine Ultra prokazuje svojí účinnost ve třech etapách:

Etapa 1 – Už v první fázi je možné pozorovat zvýšení výkonu a nižší běžnou spotřebu. Za všechno vděčíme rozbíjení uhlíkových řetězců na kratší části. Umožňuje to efektivní spotřebu, udržení motoru v čistotě a odstranění nánosů ze spalovací komory. Pro Engine Ultra je rovněž příznivý pro přesnější spotřebu paliva a není škodlivý pro fungování a životnost katalyzátorů.

Etapa 2 – ve druhé etapě výrobek prokazuje především svoje mazací vlastnosti. Působí podpůrně na práci vstřikovacího systému a pístních kroužků. Konzervuje a regeneruje systém přívodu paliva během každodenního provozu.

Etapa 3 – následuje preventivní a stabilizační fáze. Pro Engine Ultra zamezuje tvorbě nánosů ve spalovací komoře a v hlavě na rozprašovačích, které jsou koncovkami ostřikovačů. Zaručujeme udržení efektů očištění nejméně na dalších 5000 km. Efektem působení preparátu je rovněž redukce hladiny hluku a čmoudění a snížení emise škodlivých látek CO – dokonce o 50 %, CO2 – do 10 %, NOx, HC ve zplodinách.

Pro Engine Ultra obzvlášť doporučují uživatelé automobilů napájených plynem LPG

lpg Pro Engine UltraVyřeší problémy vozidel vybavených LPG instalací a zlepší jejich působení. Pokud zjistíte, že se motor automobilu rychle přehřívá, nedosahuje vysokých otáček a neočekávaně zhasne, je nejvyšší čas použít Pro Engine Ultra a zamezit dalším problémům, jako např. rychlé opotřebení palivové pumpy a zapalovacích svíček. Poruchy se vyskytují s ohledem na hromadění se znečištění v částech dlouho používané instalace LPG, díky kterým benzín není schopný volně protékat a tvořit potřebné množství energie. Pro Engine Ultra přidaný do paliva, zlepší jeho kvalitu, a tím zvýší množství vytvářené energie při menší spotřebě paliva. Zamezí problémům spojeným se zprovozněním motoru a nestabilitou otáček.

Pro Engine Ultra chrání nádrž automobilu před nebezpečnou kondenzací vody a škodlivými faktory, jejichž přítomnost má vliv mimo jiné na špatnou práci válce, problémy se zprovozněním motoru, ucpáváním se palivového vedení a poškozením vstřikování do pumpy. Bohužel, negativní změny, ke kterým zvolna dochází nejsou viditelné pouhým okem a neuvědomujeme si komplikace, které mohou vyvolat. Naštěstí jim můžeme zamezit, pokud budeme znát situace, ve kterých vznikají, zde jsou některé z nich:

 • Voda se dostává do paliva z různých příčin. Jednou z nich je časté otevírání nádrže během tankování. Výsledkem toho se dovnitř dostává vzduch. V obsahu paliva se nacházejí tzv. biokomponenty, které mají vlastnosti vstřebávající vodu ze vzduchu. Kapalina je těžší než palivo a putuje na dno nádrže a osazuje se jako vodní pára ve ventilech a výfukových potrubích. Pro Engine Ultra eliminuje molekuly vody nacházející se v palivu. Díky tomu zamezí jejímu usazování se na palivovém vedení a palivových filtrech, a válec bude pracovat bezchybně.
 • Nízká teplota nepříznivě ovlivňuje palivový systém, studený motor je více vystavený poškozením. Riziko se zvyšuje v zimním období, když teplota klesá pod bod mrazu. Tehdy nastává možnost zamrznutí vody ve vedení, což má za následkem jeho ucpání. Pro Engine Ultra zamezuje takovým situacím, nejen díky vlastnostem eliminujícím molekuly vody. Prokazuje rovněž působení podporující správný zážeh motoru za nepříznivých teplot.
 • Stárnutí paliva způsobené dlouhým přechováváním v nádrži automobilu. Obvykle se tento problém objevuje v automobilech napájených plynem, jelikož benzín je nutný pouze ke startování auta. S ohledem na to, že natankovaný benzín slouží mnohem déle, jeho hodnota se snižuje a v palivu se rozvíjejí bakterie a vzniká nános. Dochází ke srážení vzácných složek, a zbytku vody a nánosů vedou k zakalení palivového systému. Je to velmi nebezpečné u novějších automobilů s vstřikovacími systémy nebo při pohonu na plyn. Přispívá to k ucpaní trysek, ztrátě výkonu motoru a problémům s jeho nastartováním, nestabilními otáčkami, zvýšenou spotřebou paliva a zvýšenou emisí škodlivých plynů. Všechny tyto faktory zvyšují provozní náklady.

Pro Engine Ultra zamezuje vzniku vyjmenovaných jevů, což se přenáší na ušetřené peníze. Ode dneška můžete pečovat o svůj automobil svědomitě a nepřipustit situace, které způsobují postupné poškození během provozu.

Jak používat zušlechťovač Pro Engine Ultra?

 • Používání tohoto preparátu je velmi jednoduché a rychlé. Při jeho používání je třeba obrátit pozornost na obsah nádrže, která je umístěna ve vozidle nebo jiných spalovacích motorech. Pro Engine Ultra používáme pokaždé během tankování paliva, bezprostředně před nalitím paliva:

Preparát odměřujeme a nalíváme pomocí dávkovače, a následně tankujeme nádrž v množství od 25-35 l benzinů nebo motorové nafty.

V případě motocyklů, u kterých je nádrž menší a má obvykle obsah 13 až 15 l, je třeba spotřebovat jednorázově polovinu balení (stříkačky) zatlačením pístu na polovinu a natankovat plnou nádrž. Dávkovač je nutno uzavřít a použít zbytek části produktu teprve po ujetí 5000 km. Po druhém použití je třeba také natankovat do plna.

 • Jakékoliv zvýšení množství nalitého preparátu by mělo být potvrzeno dřívějším testem potřeb vozidla, při vzetí na zřetel mino jiné ročníku a průměru dosažených kilometrů v průběhu roku. Výrobek při normalizovaném provozu může stačit dokonce na 10 000 km.
 • Pro získání lepších efektů používání Pro Engine Ultra je nutné vzít na zřetel věk vozidla. Pokud je starší 7 let a uživatel najezdí více než 10 000 km ročně, doporučuje se opětovné použití preparátu po ujetí cca 5 000 km. Takové použití je zcela bezpečné a zaručuje získání nejlepších výsledků.

Pro Engine Ultra je dostupný ve dvou objemech, které lze přizpůsobit potřebám a velikosti nádrže. Výrobek má malý obsah 1 500 mg a stačí na cca 2 500 km. Objem většího výrobku činí 3 100 mg a zajišťuje podporu na úseku cca 5 000 km.

Preparát je úplně bezpečný v souladu s normou EU (91/155/EEC). Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a chraňte před kontaktem s očima.

Proč je používání zušlechťovačů paliva tak důležité?

účinky přísady do paliva Pro Engine UltraStále častěji jsou do paliv přidávané různé škodlivé směsi pro fungování automobilu. Mnoho lidí si už neuvědomuje, že může dojít ke stále častějším podvodům s palivem. Majitelé stále většího množství čerpacích stanic, přidávají kvůli šetrnosti různorodé příměsi do paliv, čímž snižují jejich hodnotu. Důsledkem je rychlejší stárnutí paliva, znečištění ventilových sedel, opotřebení palivových čerpadel, zvýšená koroze, a dokonce rozpuštění těsnění a úniky, které vedou k požárům. Poslední kontroly prokázaly, že jedna z 10 čerpacích stanic má tzv. „pančované palivo“. Nesrovnalosti se týkají hlavně motorové nafty, která je nejčastěji ředěná vodou nebo nemá správné složení. Abyste se vyvarovali tohoto typu situacím, odborníci doporučuji Pro Engine Ultra – moderní produkt, který zamezuje většině poruch spojených s motorovým a palivovým systémem.

Navíc Pro Engine Ultra je doporučovaný odborníky, jako preparát prokazující výjimečně účinné zušlechťující vlastnosti a také konzervující. Díky jeho používání rovněž omezujeme škodlivou emisi zplodin do přírodního prostředí. Snižujeme emisi škodlivých CO látek ve zplodinách – dokonce o 50 %.

Pro Engine Ultra

Pro Engine Ultra

Účinnost Pro Engine Ultra potvrzená testy

Díky výsledkům potvrzeným testy, Pro Engine Ultra si získal mnoho příznivců. Mnohočetně bylo testované jeho působení, mimo jiné ve Spojených státech na Univerzitě Connecticut. Měření účinnosti dostupných palivových doplňků se zúčastnilo 476 vozidel. Zaznamenáno, že Pro Engine Ultra dosáhl nejlepších výsledků v až 84 % případů. Díky němu se spotřeba snížila o 12 % a opotřebení palivového filtru o 34 %. Stabilizovala se rovněž práce motorů a dynamika se zvýšila až o 7 %. Všechno díky inovativnímu složení obsahujícímu inteligentní molekuly a vzácné minerální oleje. Podle statistik motorizace, je Pro Engine Ultra nejlepším zušlechťovačem paliva, dostupným pro každého řidiče. Toto hodnocení potvrzuje Nezávislé sdružení měření v automobilové oblasti.

Díky Pro Engine Ultra automobil dosahuje výsledky, jako před léty. Využitím jeho inovativní molekulární technologie je možno pečovat svědomitě o motor a obnovit jeho dynamiku. Preparát ovlivní pozitivně jiné, důležité části vozidla. Pro Engine ultra omladí váš automobil a přivolá dřívější radost z jízdy.

pro engine ultraPOZOR: Po omezenou dobu má oficiální distributor přídavku do paliva PRO ENGINE ULTRA pro naše čtenáře speciální nabídku. Vztahuje se na ni 100% záruka vrácení peněz za zakoupený preparát v případě, že jeho používání nepřinese očekávané efekty.


Klikněte zde pro objednávku přídavku do paliva PRO ENGINE ULTRA

použijte TENTO odkaz, abyste obdrželi ZÁSILKU ZDARMA

 

Sleva trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59 hodin

S ohledem na vyčerpání zásob, je sleva časově omezena

Jaký je váš názor na tento produkt?

Ohodnoťte tento produkt kliknutím na hvězdičku!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento produkt jako první.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..