Pro Engine Ultra – omdömen om det berikande medlet för bränslen

0
(0)

Pro Engine Ultra bil problemVi kör bil varje dag, men det är få som vet vad det är som pågår under motorhuven. Intensiv användning minskar vanligtvis kraft och drift av motorn. Många externa faktorer såsom låg temperatur eller bränsle som härrör från en oskyddad källa, kan begränsa effektiviteten i fordon och andra maskiner. Förhindra sedan tack vare användningen av Pro motor Ultra, som skapades i syfte att förbättra kvaliteten på bränsle och skydd av motorn och dess komponenter. Tack vare dess egenskaper är det berikande medlet en bra tillsättning till bensin och diesel.

Vad är det som skiljer Pro Engine Ultra från andra berikande medel för bränsle?

 • Dess unika sammansättning skapades baserat på de intelligenta GP molekyler som kan långsiktigt vidhäfta sig till viktiga delar av motorn, skydda mot skadliga faktorer. Pro Engine Ultra till skillnad från andra sådana medel på marknaden inte bara berikar innehållet i bränslet, men avlägsnar också effektivt avlagringar från kammare, hjälper till att hålla motorn ren. Garanterar ett jämnt arbete av motorn, hämmar korrosion och ökar livslängden. Produkten vann titeln ”kemiska motorrenovering ”.
 • Pro Engine Ultra är ett innovativt berikande medel för bränsle, rik på en blandning av mineraloljor som uppfyller alla kriterier gällande tillsatser för bränsle i världen. Tack vare den kan man på ett enkelt, bekvämt och snabbt sätt förbättra kvaliteten på även den värsta sortens bränslen. Dessutom, tack vare dess egenskaper stärker det kraften i motorn med upp till 3% samtidigt minskas bränsleförbrukningen med upp till 4%.
 • Pro Engine behandling moto problemPro Engine Ultra är ett pålitlig smörjande ämne. Friktion och enorma tryck kan leda till nötning. Metallytan skadas, vilket resulterar i att motorn aldrig kommer att fungera som tidigare. Du kan skydda din bil från onödiga skador. Tack vare de smörj egenskaperna i ProEngine Ultra minimeras friktion i bilen, vilket i sin tur avsevärt ökar fordonsdriften – utan att behöva spendera pengar på onödiga besök på bilverkstäder.
 • Produkten är inte bara avsedd för bilar. Den kan användas för motorcyklar, skotrar och andra maskiner. Även lämplig för alla typer av bensin och diesel.
 • Pro Engine Ultra höjer oktantalet och cetantalshöjande tillsatsen i bränslen på ett efektivt sätt.
 • Genom att öka oktanantalet i bränslet, är det möjligt att uppnå avsevärt bättre förbränning och driften av alla löstagbara delar som hör till bränslesystemet. Ökning av mängden oktan för dieselmotor säkerställer korrekt tändning.
 • När det gäller bensin rekommenderas den särskilt på vintern, när det finns en risk för kondensering av vatten.
 • Den innehåller värdefulla antibiokomponenter. Tack vare dem blir skadlig ansamling av vatten i bränslefiltret omöjlig.
 • Pro Engine Ultra bekämpar många andra problem som uppstår under bilens användning. Tack vare dess unika formula förhindrar den uppkomsten av kostsamma fel som härrör från föroreningar.

På vilket sätt fungerar Pro Engine Ultra?

För att märka fördelarna med Pro Engine Ultra, behöver du inte en massa tid. Produkten reagerar mycket snabbt, vilket du märker från det ögonblick du startar bilen. Pro Engine Ultra visar dess effektivitet i tre etapper:

Etapp 1 – i den första fasen kan du se ökad kraft och lägre bränsleförbrukning. Det är allt på grund av kolkedjor som bryter upp till kortare artiklar. Detta möjliggör för effektiv bränsleförbrukning, underhåll av motorn och borttagning av lagringar från förbränningskammaren. Pro Engine Ultra inverkar även på en nogrannare bränsleförbrukning och är ej skadlig för katalisatorerna.

Etapp 2 – i en andra fasen, visar produkten framför allt dess smörjegenskaper. Stödjer arbetet med insprutningssystemet och kolvringar. Underhåller och reparerar system som levererar bränsle under daglig användning.

Etapp 3 – följt av en förebyggande fas. Pro motor Ultra förhindrar bildandet av avlagringar i förbränningkammaren och på cylinderhuvudet på atomiseraren på vindrutespolaren. Säkerställer en rengörande effekt för nästa 5000 km. Verkningseffekten av preparatet är även en minskning av buller och rök minskade utsläpp – med upp till 50%, 10% CO2, NOx, HC i avgaserna.

Pro Engine Ultra rekommenderas särskilt för användarna av bilar som drivs med LPG

lpg Pro Engine UltraLöser problem av fordon utrustade med LPG installation och förbättrar deras drift. Om du märker att bilmotorn överhettas snabbt, kommer ej upp i höga varv och ljuset plötsligt slocknar, då är det dags att använda den Pro Engine Ultra och förhindra ytterligare problem som snabb förslitning av bränslepump och tändstift. Defekter uppstår på grund av ansamling av föroreningar i de komponenter som används under långt tid i LPG system, som gör att gasen inte kan flöda fritt och producera den nödvändiga energimängden.

Genom att tillsätta Pro Engine Ultra till bränslet, förbättras dess kvalitet och detta kommer att öka mängden energi samtidigt som det förbrukaa mindre bränsle. Detta kommer att förhindra problem med start av motorn och instabilitet av varv.

Pro Engine Ultra skyddar bilens tankback mot skadlig kondensering av vatten och skadliga faktorer vars närvaro påverkar arbetet i cylindern, problem med start av motorn, förstoppning av bränsleledningar och skador på insprutningssystemet. Tyvärr är de negativa förändringarna som inträffar långsamt inte synliga för blotta ögat och vi inser inte de komplikationer som kan uppstå. Lyckligtvis, vi kan förhindra dem, om vi känner till situationerna i vilka de uppstår, här är till exempel några av dem:

 • Vattnet hamnar i bränslet på grund av en mängd olika skäl. En av dem är tankbacken som ofta blir öppnad under tankning. Som ett resultat, kommer luft in till insidan. I innehållet i bränslet kan man hitta så kallade biokomponenter som absorberar vatten från luften. Vätskan är tyngre än bränsle och går till botten av tanken och deponeras som vattenånga i ventiler och anslutningar. Pro Engine Ultra eliminerar vattenmolekylerna i bränslet. Detta förhindrar uppbyggd på bränsleledningar och bränslefilter och cylindern kommer att fungera felfritt.
 • Låg temperatur har en negativ påverkan på bränslesystemet, en kall motor är mer sårbara för skador. Risken ökar på vintern, när temperaturen sjunker under noll. Då finns det en möjlighet att vatten fryser i kanaler, vilket resulterar i dess tilltäppning. Pro Engine Ultra förhindrar sådana situationer, inte bara tack vare en eliminering av vattenmolekyler. Påvisar även en verkan som stödjer korrekt motor uppstart i olämpliga temperaturer.
 • Åldrande av bränsle på grund av lång lagring i biltanken. Det här problemet inträffar vanligtvis i gasdrivna bilar, där bensin behövs bara för att starta. På grund av att tankad bensin används mycket längre, minkas dess värde och det utvecklas bakterier och slem i bränslet. Det leder till utfällning av värdefulla ingredienser, och kvarstående vatten leder till ett tilltäppt bränslesystem. Detta är mycket farligt i nyare bilmodeller med insprutningsystem och gas drift. Bidrar till igentäppning av munstycket, förlust av motorstyrka och problem med dess uppstart, instabil omsättning, en ökad användning av bränsle och ökade utsläpp av skadliga gaser. Alla dessa faktorer ökar driftskostnaderna betydligt.

Pro Engine Ultra förhindrar dessa fenomen, således sparas pengar Från och med idag kan du ta hand om din bil, och att inte tillåta situationer som orsakar gradvis bortfall under körning och användning av bilen.

Hur bör man använda det berikande medlet Pro Engine Ultra?

 • Användning av preparatet är mycket enkelt och snabbt. I samband med dess tillämpning bör man uppmärksamma bränsletankskapacitet i fordon eller andra maskiner. Varje gång använder man Pro Engine Ultra under tankning, omedelbart innan bränslet tankas:

Preparatet doseras och hälls genom dispenser och sedan tankar man med 25-35 l bensin eller diesel.

När det gäller tankning avmotorcyklar, där tanken är mindre och vanligtvis har en kapacitet från 13 till 15 l, bör man använda en halv förpackning (spruta) genom att trycka på kolven och fylla upp en full tank. Du måste stänga dispensern och använda resten av produkten endast efter att ha kört 5000 km. Den andra användningen bör du även fylla tanken till fullo.

Varje ökning av antalet in hällt preparat bör bekräftas innan med undersökning av fordonet behov, med hänsyn till bland annat årgång och det genomsnittliga antalet körda kilometer under året. Produkt kan vid normal drift räcka till och med under 10000 km.

För bästa resultat i samband med användning av Pro Engine Ultra, bör man ta hänsyn till fordonet ålder. Om det är äldre än 7 år och har kört mer än 10000 km per år, rekommenderas det att tillämpa preparatet efter cirka 5000 km körning. Sådan användning är helt säker och garanterar bästa resultat.

Pro Engine Ultra finns i två storlekar, som kan anpassas till behoven och storleken på tanken. Liten produkt innehåller 1500 mg och varar ca. 2500 km. Den större produktens storlek är 3100 mg och säkerställer stöd under körning av 5000 km.

Preparatet är helt säkert i enlighet med EU (91/155/EEG). Den bör hållas utom räckhåll för barn och skyddad från kontakt med ögonen.

Varför är användning av det berikande medlet för bränslen så viktigt?

effekter av Pro Engine Ultra-bränsleadditivetAllt oftare tillsätter man blandningar till bränslet som är skadliga för driften av bilen. Många människor är omedvetna om uppkomsten av mer och mer frekvent bränsle bedrägeri. Ägarna av allt större mängder bensinstationer lägger till olika tillsatser till bränsle för att spara pengar, vilket minskar deras värde. Konsekvensen är ett snabbare åldrande av bränslen, föroreningar av ventiler, slitage av bränslepumpar, korrosion och även läckor om kan leda till bränder. De sista kontrollerna visade att en av 10 bensinstationer har så kallade ”utspädda bränslen”. Brister gäller främst diesel, som oftast är utspädd med vatten eller innehåller ett ogiltigt innehåll. För att undvika denna typ av situationer rekommenderar experter Pro Engine Ultra -en modern produkt som förhindrar de flesta fel som är associerade med bränslesystemet.

Dessutom rekommenderas Pro Engine Ultra av experter som ett preparat som visar extremt effektiva berikande och konserverande egenskaper. Tack vare dess användning begränsas också skadliga utsläpp till miljön. Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen i avgaser – med upp till 50%.

Effektiviteten av Pro Engine Ultra bekräftade i tester

beläggare Pro Engine UltraTack vare resultat som bekräftades i tester, har Pro Engine Ultra vunnit många anhängare. Vid många fall har man undersökt dess efffektivitet bland annat i USA på Universitet i Connecticut. 476 fordon del tog i mätningen av effektiviteten av tillängliga bränsle tillsatser. Det har rapporterats att Pro Engine Ultra har fått de bästa resultaten i så många som 84% av fallen. Tack vare den minskade bränsleförbrukningen med 12 % och förbrukningen av bränslefilter med ca 34%. Motorns arbete har även blivit stabilare samt dess synamik har ökat med 7%. Allt tack vare en innovativ sammansättning som innehåller intelligenta molekyler och värdefulla mineraloljor. Enligt statistiken inom bilindustrin är Pro Engine Ultra det bästa berikande medlet för bränsle, tillgängligt för varje förare. Dessa omdömen bekräftas av Oberoende Förbundet Fordon Mätningar.

Tack vare Pro Engine Ultra får bilen tillbaka sin prestanda sedan flera år Med dess innovativa molekylär teknik kan man medvetet säkerställer att motorn får tillbaka sin dynamik. Produkten kommer att påverka andra, viktiga delar av fordonet. Pro Engine ultra kommer att föryngra din bil och ge tillbaka tidigare körglädje.

pro engine ultraOBS: Under en begränsad tid har den officiella distributören av tillsatsen till bränslen PRO ENGINE ULTRA, ett specialerbjudande för våra läsare. Med det finns en 100% pengarna tillbaka garanti för de inköpta preparatet i fall dess användning inte kommer att ge de förväntade effekterna.


Klicka här för att beställa tillsatsen för bränslen PRO ENGINE ULTRA

använd DEN HÄR länken för att få GRATIS LEVERANS

 

Kampanjen är slutar: [date format=”Y.m.d”] 23:59

På grund av brist på lagret, är kampanjen tidsbegränsad

Vad tycker du om den här produkten?

Klicka på stjärnan för att betygsätta den här produkten!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster hittills! Bli den första att betygsätta den här produkten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.