Pro Engine Ultra – mielipiteitä polttoaineen lisäineesta

0
(0)

Pro Engine Ultra -auton ongelmatKäytämme autoa päivittäin, mutta harvat meistä ajattelevat, mitä tapahtuu sen konepellin alla. Ankara käyttö alentaa normaalisti moottorin tehoa ja heikentää sen toimintaa. Monen ulkoiset tekijät kuten matala lämpötila ja epämääräistä alkuperää olevan polttoaineen käyttö voivat vaikuttaa haitallisesti ajoneuvojen ja koneiden moottorien toimintakuntoon. Vältämme tämän käyttämällä Pro Engine Ulta -valmistetta, joka on kehitetty parantamaan polttoaineen laatua ja siten suojaamaan moottoria ja sen aliyksiköitä. Polttoaineen laatua parantavana tämä valmiste on erinomainen bensiinin ja dieselöljyn lisäaine.

Miten Pro Engine Ultra eroaa muista polttoaineen lisäaineista?

 • Sen ainulaatuinen koostumus on luotu älykkäiden GP -molekyylien perustalle. Ne pystyvät suojaamaan pitkävaikutteisesti moottorin tärkeitä osia vahingollisilta tekijöiltä. Päinvastoin kuin muut markkinoilla olevat polttoaineen lisäaineet Pro Engine Ultra ei ainoastaan paranna polttoainetta, vaan se myös poistaa tehokkaasti karstat palokammioista auttaen siten pitämään moottorin puhtaana. Näin se samalla varmistaa sen tasaisen käynnin, hidastaa korroosiota ja pidentää käyttöikää. Tästä syystä valmiste onkin saanut lisänimen -”moottorin kemiallinen remontti”.
 • Pro Engine Ultra on innovatiivinen polttoaineen lisäaine. Se on mineraaliöljyjen rikas sekoitus ja täyttää maailman parhaille lisäaineille asetettavat vaatimukset. Tästä syystä sillä voi parantaa heikoimmankin polttoaineen laatua helposti, vaivatta ja nopeasti. Lisäksi se lisää ominaisuuksillaan moottorin tehoa jopa 3% ja samalla vähentää polttoaineen kulutusta jopa 4%.
 • Pro Engine -hoidon moto-ongelmatPro Engine Ultran voiteluaineet ovat luotettavat. Kitka ja suuret puristavat voimat aiheuttavat hankauskulumista. Metallin pintaan syntyy yleensä vaurioita, ja siksi moottori ei enää koskaan toimi kuin ennen. Mutta Sinä voit suojata autosi turhilta vahingoittumisilta. Pro Engine Ultran voiteluominaisuuksien ansiosta ajoneuvosi kitkat minimoituvat, mikä edelleen lisää merkittävästi sen käyttöikää – ja ilman, että joudut turhaan maksamaan korjaamokäynneistä.
 • Valmiste ei ole tarkoitettu ainoastaan autoihin. Sitä voi käyttää moottoripyörissä, skootereissa ja muissa polttomoottorillisissa laitteissa. Se soveltuu kaikkiin bensiini- ja dieselöljytyyppeihin.
 • Pro Engine Ultra nostaa tehokkaasti polttoaineiden oktaani- ja setaanilukua. Oktaanien lisäämisen ansiosta on mahdollista saavuttaa merkittävästi parempi palamistulos ja polttoainejärjestelmän kaikkien osien toiminta. Oktaaniluvun korottaminen parantaa dieselmoottorien käynnistyvyyttä. Lisäaineen käyttöä bensiinimoottoreissa suositellaan erityisesti talvella, jolloin veden tiivistymisen vaara tankissa kasvaa.
 • Valmiste sisältää arvokkaita antibioottisia komponentteja. Siten haitallisten biokertymien syntyminen veden kanssa polttoainesuotimeen ei ole mahdollista.
 • Pro Engine Ultra torjuu myös monia muita ongelmia, joita ilmenee autoa käytettäessä. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta se estää kalliiksi tulevien vikojen syntymisen, joita epäpuhtaudet ja ilmastotekijät aiheuttavat.

Miten Pro Engine Ultra toimii?

Pro Engine Ultran vaikutusten huomaamiseen ei tarvita paljon aikaa. Valmiste reagoi erittäin nopeasti, minkä voi huomata heti jo siitä hetkestä, kun auto käynnistetään. Pro Engine Ultra osoittaa tehokkuutensa kolmessa vaiheessa:

Vaihe 1 – Jo ensimmäisessä vaiheessa voidaan huomata moottorin tehon lisääntyminen ja polttoaineen kulutuksen aleneminen. Tämä on sen ansiota, että valmiste pilkkoo polttoaineen hiiliketjut lyhyemmiksi. Se mahdollistaa tehokkaamman palamisprosessin, moottorin pysymisen puhtaana sekä karstakerrostumien poistamisen palokammioista. Pro Engine Ultran ansiosta polttoaine palaa tarkemmin. Käyttö ole haitallista katalysaattorien toiminnalle eikä vaikuta niiden käyttöikään.

Vaihe 2 – toisessa vaikutusvaiheessaan valmiste osoittaa ennen kaikkea voiteluominaisuutensa. Se auttaa polttoaineen ruiskutusjärjestelmän ja männänrenkaiden toimintaa sekä suojaa ja uudistaa polttoaineen syöttöjärjestelmää jokapäiväisessä käytössä.

Vaihe 3 – tämä on suojaava ja vaikutuksien pysyvyyden vahvistava vaihe. Pro Engine Ultra estää karstakerrostumien muodostumisen palokammioihin, sylinterinpäihin ja niihin liittyviin piolttoainesuuttimiin ja takaa puhdistumisvaikutuksien säilymisen vähintään seuraaville 5000 ajokilometrille. Valmisteen vaikutuksesta moottorin melu ja savutus sekä myös haitalliset päästöt vähenevät: hiilimonoksidi (CO) jopa 50%, hiilidioksidi (CO2) enintään 10% sekä typpioksidi (NOx) ja hiilivety ( HC).

Suosittelemme Engine Ultraa erityisesti kaasukäyttöisiin moottoreihin

lpg Pro Engine UltraValmiste ratkaisee kaasukäyttöisten ajoneuvojen ongelmat ja parantaa moottorin toimintaa. Pro Engine Ultran käyttö on ratkaisu, jos huomaat moottorin ylikuumenemista, se ei saavuta täysiä kierroksia tai sammuu odottamatta. Tällöin on korkea aika alkaa käyttää tätä valmistetta lisäongelmien välttämiseksi. Niitä ovat esim. polttoainepumpun ja sytytystulppien nopea kuluminen. Toimintahäiriöitä syntyy epäpuhtauksien kertymisestä aliyksiköihin, kun autoa on käytetty pitkään kaasulla. Bensiini ei enää pääse virtaamaan vapaasti järjestelmässä ja kehittämään tarvittavaa määrää energiaa. Polttoaineeseen lisättynä Pro Engine Ultra parantaa sen laatua saa aikaan suuremman energiamäärän tuottamisen pienemmällä polttoainemäärällä. Lisähyötynä on käynnistysongelmien poistuminen ja moottorin käynnin tasoittuminen.

Pro Engine Ultra suojaa polttoainetankkia vaaralliselta veden tiivistymiseltä ja muilta haittatekijöiltä, joiden olemassa olo mm. heikentää sylintereiden toimintaa, vaikeuttaa käynnistystä, tukkeaa polttoaineputkistoa ja voi vahingoittaa polttoainepumppua. Huonoa tilanteessa on, että emme voi havaita näitä hitaita vahingollisia muutoksia. Emme siis ole tietoisia, millaisia ongelmia tilanteen jatkumisesta on syntymässä. Mutta onneksi voimme välttää ne, jos tunnemme tilanteen ja sen aiheuttajat. Seuraavassa selostamme niistä muutamia:

 • Vettä joutuu polttoaineeseen eri syistä. Yksi syy on tankin avaaminen usein tankatessa. Tästä seuraa, että tankkiin joutuu myös ilmaa. Polttoaineessa on ns. biokomponentteja, joiden ominaisuutena on veden ottaminen itseensä ilmasta. Tämä neste on raskaampaa kuin polttoaine ja siksi se laskeutuu tankin pohjalle ja muuttuu vesihöyryksi venttiileissä ja tankista lähtevissä putkistoissa. Pro Engine Ultra poistaa polttoaineessa olevat vesihiukkaset. Vesikertymien poistaminen polttoaineputkistoista ja -suotimista saa aikaan sylinterin moitteettoman toiminnan.
 • Alhainen lämpötila vaikuttaa epäedullisesti polttoainejärjestelmään. Kylmä moottori on alttiimpi vaurioitumiselle. Riski kasvaa talvella, kun lämpötilat ovat pakkasen puolella. Tällöin vesi saattaa jäätyä putkistoissa, mistä seuraa niiden tukkeutuminen. Pro Engine Ultra estää tällaiset tilanteet. Näin ei tapahdu ainoastaan vesihiukkasten poistamisen ansiosta. Valmiste helpottaa myös käynnistystä kylmissä lämpötiloissa.
 • Tankissa pitkään seisova polttoaine. Yleensä tämä ongelma ilmaantuu kaasukäyttöisiin autoihin, joissa bensiiniä tarvitaan vain käynnistyksessä. Koska tankissa olevan bensiinin kuluttaminen kestää pitempään, sen arvot ehtivät heiketä ja siihen muodostuu bakteereita, jotka kehittyvät lietteeksi. Tärkeitä ainesosia menetetään, ja vesijäännökset ja lietekertymät likaavat polttoainejärjestelmän. Tämä on erittäin vaarallista uusimmissa moottorityypeissä, joissa on polttoaineen ruiskutusjärjestelmä tai kaasukäyttö. Tästä seuraa suuttimien tukkeutumista, tehon menetystä, käynnistysvaikeuksia, kierrosluvun huojuntaa sekä polttoaineen kulutuksen ja haitallisten pakokaasupäästöjen lisääntymistä. Kaikki nämä tekijät lisäävät merkittävästi auton käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

Pro Engine Ultra estää yllämainittujen ilmiöiden syntymisen, mikä tuntuu myös säästöinä edellämainituissa kustannuksissa. Tästä päivästä voit tietoisesti olla päästämättä kehitystä siihen, että autosi rappeutuu käytössä vähitellen.

Miten Pro Engine Ultra -polttoaineen lisäainetta käytetään?

 • Valmisteen käyttö on erittäin yksinkertaista ja nopeaa. On kiinnitettävä huomiota polttoainetankin tilavuuteen. Engine Ultraa käytetään välittömästi ennen tankkausta.

Aine kaadetaan tankkiin erityisen annostinkaatimen avulla ja sen jälkeen tankataan 25-35 litraa bensiiniä tai dieselöljyä.

Moottoripyörissä tankin tilavuuden ollessa yleensä 13 – 15 litraa siihen kaadetaan vain puolet pakkauksen sisällöstä eli painetaan mäntä vain puoliväliin ja tankataan täyteen. Suljetaan pakkaus ja käytetään loput 5000 ajokilometrin jälkeen. Tankki täytetään myös tällä jälkimmäisellä käyttökerralla.

 • Jos täyttömäärää suurennetaan ohjeenmukaisesta, on moottorin tarve tutkittava ja vahvistettava sitä ennen ottaen huomioon mm. ikä ja vuosittainen ajokilometrimäärä. Normikäytöksi riittää jopa 10 000 km.
 • Jotta Pro Engine Ultran käytöstä saataisiin suurin hyöty, on otettava huomioon ajoneuvon ikä. Jos se on yli 7 vuotta, ja vuosittaisia ajokilometrejä tulee yli 10 000 km, suosittelemme valmisteen käyttöä noin 5000 kilometrin välein. Tämä on täysin turvallista ja takaa parhaat tulokset.

Pro Engine Ultra on saatavissa kahdenlaisessa käyttöpakkauksessa polttoainetankin koon mukaan. Pienemmässä on 1500 mg, ja se riittää n. 2500 ajokilometrille. Suuremmassa on 3100 mg, ja se varmistaa hyödyt n.5000 ajokilometrille.

Valmiste on täysin turvallinen ja täyttää normin -UE 91/155/EEC vaatimukset. Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Varottava joutumasta silmiin.

Miksi polttoaineen lisäaineen käyttö on niin tärkeää?

Pro Engine Ultra -polttoaineen lisäaineen vaikutuksetPolttoaineisiin lisätään nykyisin yhä useammin erilaisia auton toiminnalle haitallisia sekoituksia. Monet autoilijat eivät ole tietoisia, että polttoaineissa ilmenee yhä useammin petkutusta. Bensiinikauppiaat yhä useammilla huoltoasemilla yrittävät saada epärehellistä hyötyä lisäämällä jotakin polttoaineeseen heikentäen siten sen laatua. Seurauksena on polttoaineen nopeampi vanheneminen, moottorin venttiilikoneiston likaantuminen, polttoainepumppujen nopeampi kuluminen, korroosion voimistuminen ja jopa tiivisteiden tuhoutuminen, josta voi seurata polttoainevuotojen aiheuttama moottoripalo. Viranomaistarkastukset ovat osoittaneet, että joka kymmenellä asemalla myydään ”jalostettua” polttoainetta. Väärennökset koskevat ennen kaikkea dieselöljyä, johon on lisätty vettä tai sen koostumus ei ole muuten alkuperäinen. Jotta vältettäisiin tämäntyyppisen toiminnan seuraukset moottorille, asiantuntijat suosittelevat Pro Engine Ultraa, uudenaikaista valmistetta, joka auttaa välttämään suurimman osan moottorien ja niiden polttoainejärjestelmien vioista.

Asiantuntijat suosittelevat edellisten perustelujen lisäksi Pro Engine Ultraa myös valmisteena, jolla on poikkeukselliset jalostavat ja suojaavat ominaisuudet.

Sitä käyttäessämme rajoitamme myös haitallisia ympäristöpäästöjä. Alennamme polttoaineiden hiiliyhdisteiden päästöjä jopa 50%.

päällystimissä Pro Engine Ultra

Pro Engine Ultra

Pro Engine Ultran teho todistettu testein

Pro Engine Ultra on saanut testitulosten vakuuttamana monia käyttäjiä. Sen toiminta on tutkittu moneen kertaan mm. Connecticutin yliopistossa USA:ssa. Saatavissa olevien polttoaineiden lisäaineiden tehokkuutta mitattiin 476 ajoneuvossa. Havaittiin, että Pro Engine Ultra saavutti parhaat tulokset 84%:ssa tapauksista. Sen ansiosta kulutus laski 12% ja polttoainesuotimien kuluminen 34%. Moottorien toiminta tasoittui myös ja dynaamisuus lisääntyi jopa 7%. Nämä tulokset ovat innovatiivisessa koostumuksessa olevien älykkäiden molekyylien ja arvokkaiden mineraaliöljyjen ansiota.

Moottorialan tilastovertailut osoittavat, että Pro Engine Ultra on paras kaikkien kuljettajien saatavissa olevista polttoaineen lisäaineista. Myös riippumaton Moottorialan Mittausseura vahvistaa tämän mielipiteen.

Pro Engine Ultran ansiosta auto saa takaisin entisen suorituskykynsä. Tämän valmisteen innovatiivista molekyyliteknologiaa käyttämällä voi tietoisesti huolehtia moottorista ja palauttaa sen dynaamisuuden. Valmiste vaikuttaa edullisesti myös auton muihin tärkeisiin osiin. Pro Engine ultra nuorentaa autosi ja herättää aikaisemman ajamisen ilon.

pro engine ultraHUOMIO: PRO ENGINE ULTRA -polttoaineen lisäaineen virallisella myyjällä on lukijoillemme rajoitetun ajan voimassa oleva erikoistarjous. Siihen liittyy 100% takuu ostetun valmisteen hinnan palauttamisesta, ellei sen käyttö anna odotettuja tuloksia.


Klikkaa tästä tilataksesi PRO ENGINE ULTRA -polttoaineen lisäaine

käytä TÄTÄ linkkiä saadaksesi ILMAISEN TOIMITUKSEN

 

Tarjouksen voimassaolo: [date format=”Y.m.d”] klo 23:59 asti

Tuotteen rajallisen saatavuuden takia tarjouksen voimassaolo on rajoitettu

Mitä mieltä olet tuotteesta?

Klikkaa tähti arvioidaksesi tämän tuotteen!

Keskiarvoluokitus 0 / 5. Äänten määrä: 0

Ei toistaiseksi ääniä! Arvioi tämä tuote ensimmäisenä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.