Pro Engine Ultra – hodnotenie prísady na zušľachťovanie paliva

0
(0)

Problémy s vozidlom Pro Engine UltraAutom sa pohybujeme každý deň, ale málo kto z nás myslí na to, čo sa deje pod jeho kapotou. Intenzívna prevádzka obyčajne znižuje výkon a prácu motora. Mnoho vonkajších faktorov, takých ako nízke teploty alebo palivo, ktoré je z neovereného zdroja, môže obmedzovať výkon vozidla a ďalších strojov. Zamedzíme tomu vďaka používaniu prípravku Pro Engine Ultra, ktorý bol vytvorený s myšlienkou na zvýšenie kvality paliva a ochranu motora a jeho súčastí. Vďaka svojim zušľachťujúcim vlastnostiam je dokonalým doplnkom benzínu a naftového paliva.

Čím sa odlišuje Pro Engine Ultra od iných prípravkov zušľachťujúcich palivo?

 • Jeho unikátne zloženie bolo vytvorené na báze inteligentných GP molekúl, ktoré dokážu dlhodobo priliehať ku kľúčovým častiam motora a chránia ho pred škodlivými faktormi. Na rozdiel od iných zlepšovačov, ktoré sú dostupné na trhu, Pro Engine Ultra nielen obohacuje obsah paliva, ale tiež účinne odstraňuje nános z komôr, čím podporuje udržanie čistoty motora. Tým zaisťuje jeho rovnomernú prácu, zastavuje koróziu a predlžuje životnosť. Prípravok získal titul „chemická oprava motora“.
 • Problémy motora na spracovanie Pro EnginePro Engine Ultra je inovatívny preparát zušľachťujúci palivo, obohatený zmesou minerálnych olejov, ktoré spĺňajú kritériá najlepších doplnkov paliva na svete. Vďaka nemu je možné jednoduchým, pohodlným a rýchlym spôsobom zvýšiť kvalitu najhoršieho paliva. Navyše vďaka svojim vlastnostiam, posilňuje výkon motora dokonca do 3 % pri súčasnom znížení spotreby paliva do 4 %.
 • Pro Engine Ultra obsahuje spoľahlivé mazivá. Trenie a obrovský tlak môžu viesť k poškodeniu oderom. Povrch kovu je zvyčajne poškodený, výsledkom čoho motor už nebude nikdy pracovať tak, ako predtým. Môžete vaše auto ochrániť pred zbytočnými poškodeniami. Vďaka použitiu mazacích vlastností ProEngine Ultra, je trenie vo Vašom vozidle minimalizované, a to nasledovne predlžuje prevádzku vozidla – bez zbytočného platenia pri návštevách v autoservisoch.
 • Prípravok nie je určený len pre auta. Môže sa používať pre motocykle, skútre a ďalšie spaľovacie motory. Je tiež vhodný pre všetky druhy benzínov a nafty.
 • Pro Engine Ultra účinne zvyšuje oktánové a cetánové číslo paliva. Vďaka zvýšeniu počtu oktánov v palive, je možné dosiahnuť lepšej spotreby a fungovania náhradných dielov spojených s palivovým systémom. Zvýšenie počtu oktánov zaručuje v prípade diesela zlepšenie zážihu. V prípade benzínu je zvlášť odporúčaný v zime, kedy dochádza k zvýšeniu rizika kondenzácie vody.
 • Prípravok obsahuje vzácne anti biokomponenty. Vďaka nim, je škodlivé usadzovanie sa vody na palivovom filtri nemožné.
 • Pro Engine Ultra zápasí s mnohými problémami, ktoré sa občas vyskytujú počas prevádzky auta. Vďaka svojej unikátnej formule zamedzuje výskytu nákladných porúch, ktoré sú výsledkom znečistenia a atmosférických faktorov.

Akým spôsobom pôsobí Pro Engine Ultra?

Pre zistenie výhod Pro Engine Ultra, nie je treba veľa času. Prípravok reaguje veľmi rýchlo, čo je možné vidieť už od momentu naštartovania auta. Pro Engine Ultra preukazuje svoju účinnosť v troch etapách:

 • Etapa 1 – Už v prvej fáze je možné pozorovať zvýšenie výkonu a nižšiu bežnú spotrebu. Za všetko vďačíme rozbíjaniu uhlíkových reťazcov na kratšie časti. Umožňuje to efektívnu spotrebu, udržanie motora v čistote a odstránenie nánosov zo spaľovacej komory. Pro Engine Ultra je tiež priaznivý pre presnejšiu spotrebu paliva a nie je škodlivý pre fungovanie a životnosť katalyzátorov.
 • Etapa 2 – v druhej etape výrobok preukazuje predovšetkým svoje mazacie vlastnosti. Pôsobí podporne na prácu vstrekovacieho systému a piestnych krúžkov. Konzervuje a regeneruje systém privádzania paliva počas každodennej prevádzky.
 • Etapa 3 – prichádza preventívna a stabilizačná fáza. Pro Engine Ultra zamedzuje tvorbe nánosov v spaľovacej komore a v hlave na rozprašovačoch, ktoré sú koncovkami ostrekovačov. Zaručujeme udržanie efektov očistenia najmenej na ďalších 5000 km. Efektom pôsobenia prípravku je tiež redukcia hladiny hluku a dymenia z výfuku a zníženie emisie škodlivých látok CO – dokonca o 50 %, CO2 – do 10 %, NOx, HC v splodinách.

Pro Engine Ultra obzvlášť odporúčajú používatelia áut v napájaných LPG plynom

lpg Pro Engine UltraVyrieši problémy vozidiel vybavených LPG inštaláciou a zlepší ich fungovanie. Ak zistíte, že sa motor auta rýchlo prehrieva, nedosahuje vysokých otáčok a neočakávane zhasne, je najvyšší čas použiť Pro Engine Ultra a zamedziť ďalším problémom, ako napr. rýchle opotrebovanie palivovej pumpy a zapaľovacích sviečok. Poruchy sa vyskytujú vzhľadom na hromadenie sa v častiach dlho používanej inštalácie LPG znečistení, kvôli ktorým benzín nie je schopný voľne pretekať a vytvárať potrebné množstvo energie. Pro Engine Ultra pridaný do paliva, zlepši jeho kvalitu, a tým zvýši množstvo vytváranej energie pri menšej spotrebe paliva. Zamedzí problémom spojeným so štartovaním motora a nestabilitou otáčok.

Pro Engine Ultra chráni nádrž auta pred nebezpečnou kondenzáciou vody a škodlivými faktormi, ktorých prítomnosť má vplyv okrem iného na zlú prácu valca, problémy so štartovaním motora, upchávaním sa palivového vedenia a poškodením vstrekovania do pumpy. Bohužiaľ, negatívne zmeny, ku ktorým zvoľna dochádza nie sú viditeľné voľným okom a neuvedomujeme si komplikácie, ktoré môžu vyvolať. Našťastie im môžeme predchádzať, ak budeme znať situácie, v ktorých vznikajú, tu sú niektoré z nich:

 • Voda sa dostáva do paliva z rôznych príčin. Jednou z nich je časté otváranie nádrže počas tankovania. Výsledkom toho sa dovnútra dostáva vzduch. V obsahu paliva sa nachádzajú tzv. biokomponenty, ktoré majú vlastnosti vstrebávajúce vodu zo vzduchu. Kvapalina je ťažšia ako palivo a putuje na dno nádrže a osadzuje sa ako vodná para vo ventiloch a výfukových potrubiach. Pro Engine Ultra eliminuje molekuly vody nachádzajúce sa v palive. Vďaka tomu zabráni jej usadzovaniu sa na palivovom vedení a palivových filtroch, a valec bude pracovať bezchybne.
 • Nízka teplota nepriaznivo ovplyvňuje palivový systém, studený motor je viac vystavený poškodením. Riziko sa zvyšuje v zimnom období, keď teplota klesá pod bod mrazu. Vtedy nastáva možnosť zamrznutia vody vo vedení, čo má za následok jeho upchatie. Pro Engine Ultra zamedzuje takýmto situáciám, nielen vďaka vlastnostiam eliminujúcim molekuly vody. Preukazuje tiež pôsobenie podporujúce správny štart motora za nepriaznivých teplôt.
 • Starnutie paliva spôsobené dlhým prechovávaním v nádrži auta. Obvykle sa tento problém objavuje v autách napájaných plynom, pretože benzín je potrebný iba pre štartovanie auta. S ohľadom na to, že natankovaný benzín slúži oveľa dlhšie, jeho hodnota sa znižuje a v palive sa rozvíjajú baktérie a vzniká nános. Dochádza k zrážaniu vzácnych zložiek, a zvyšky vody a nánosov vedú k zakaleniu palivového systému. Je to veľmi nebezpečné u novších áut s vstrekovacími systémami alebo pri karburátorovom pohone. Prispieva to k upchatiu trysiek, strate výkonu motora a problémom s jeho naštartovaním, nestabilnými otáčkami, zvýšenou spotrebou paliva a zvýšenou emisiou škodlivých plynov. Všetky tieto faktory zvyšujú prevádzkové náklady.

Pro Engine Ultra zamedzuje vzniku vymenovaných javov, čo sa prenáša na ušetrené peniaze. Odo dnes sa môžete starať o svoje auto svedomito a nepripustiť situácie, ktoré spôsobujú postupné zničenie počas prevádzky.

Ako používať zušľachťovač Pro Engine Ultra?

 • Používanie tohto prípravku je veľmi jednoduché a rýchle. Pri jeho používaní je potrebné obrátiť pozornosť na obsah nádrže, ktorá je umiestnená vo vozidle alebo iných spaľovacích motoroch. Pro Engine Ultra používame zakaždým počas tankovania paliva, priamo pred naliatím paliva:

Prípravok meriame a lejeme pomocou dávkovača, a následne tankujeme nádrž v množstve od 25-35 l benzínu alebo nafty.

V prípade motocyklov, u ktorých je nádrž menšia a má zvyčajne obsah 13 až 15 l, treba spotrebovať jednorázovo polovicu balenia (striekačky) zatlačením piestu na polovicu a natankovať plnú nádrž. Dávkovač je nutné uzavrieť a použiť zvyšok časti produktu až po najazdení 5000 km. Po druhom použití je treba tiež natankovať doplna.

 • Akékoľvek zvýšenie množstva naliateho prípravku by malo byť potvrdené skorším testom potrieb vozidla, pri vzatí na zreteľ mimo iné ročníka a priemeru dosiahnutých kilometrov v priebehu roka. Výrobok pri normalizovanej prevádzke môže stačiť dokonca na 10 000 km.
 • Pre získanie lepších efektov používania Pro Engine Ultra je nutné vziať na zreteľ vek vozidla. Ak je staršie 7 rokov a užívateľ najazdí viac než 10 000 km ročne, odporúča sa opätovné použitie prípravku po prejdení cca 5 000 km. Takéto použitie je úplne bezpečné a zaručuje získanie najlepších výsledkov.

Pro Engine Ultra je dostupný v dvoch objemoch, ktoré možno prispôsobiť potrebám a veľkosti nádrže. Malý výrobok má obsah 1500 mg a stačí na cca 2500 km. Objem väčšieho výrobku je 3100 mg a zabezpečuje podporu na úseku cca 5000 km.

Prípravok je úplne bezpečný v súlade s normou EU (91/155/EEC). Uchovávajte na mieste nedostupnom pre deti a chráňte pred kontaktom s očami.

Prečo je používanie prísad na zušľachťovanie paliva tak dôležité?

účinky pridanej palivovej prísady Pro Engine UltraStále častejšie sú do palív pridávané rôzne zmesi, ktoré sú pre fungovanie auta škodlivé. Veľa ľudí si ani neuvedomuje, že môže dôjsť ku stále častejším podvodom s palivom. Majitelia stále väčšieho množstva čerpacích staníc, pridávajú kvôli šetrnosti rôznorodé prímesi do palív, čím znižujú ich hodnotu. Dôsledkom je rýchlejšie starnutie paliva, znečistenie ventilových sediel, opotrebenie palivových čerpadiel, zvýšená korózia, a dokonca rozpustenie tesnenia a úniky, ktoré vedú k požiarom. Posledné kontroly preukázali, že jedna z 10 čerpacích staníc má tzv. „pančované palivo“. Nezrovnalosti sa týkajú hlavne motorovej nafty, ktorá je najčastejšie riedená vodou alebo nemá správne zloženie. Aby ste sa vyvarovali tohto typu situáciám, odborníci odporúčajú Pro Engine Ultra, moderný produkt, ktorý zamedzuje väčšine porúch spojených s motorovým a palivovým systémom.

Navyše Pro Engine Ultra je odporúčaný odborníkmi, ako preparát preukazujúci výnimočne účinné zušľachťujúce a konzervujúce vlastnosti. Vďaka jeho používaniu tiež obmedzujeme škodlivú emisiu splodín do prírodného prostredia. Znižujeme emisiu škodlivých CO látok vo splodinách – dokonca o 50 %.

Účinnosť Pro Engine Ultra potvrdená testami

coaters Pro Engine Ultra

Pro Engine Ultra

Vďaka výsledkom potvrdeným test, Pro Engine Ultra si získal mnoho priaznivcov. Účinnosť jeho pôsobenia bola niekoľkokrát skúmaná, okrem iného v Spojených štátoch na Univerzite Connecticut. Merania účinnosti dostupných palivových doplnkov sa zúčastnilo 476 vozidiel. Bolo zaznamenané, že Pro Engine Ultra dosiahol najlepšie výsledky v až 84 % prípadov. Vďaka nemu sa spotreba znížila o 12 % a opotrebenie palivového filtra o 34 %. Stabilizovala sa tiež práce motorov a dynamika sa zvýšila až o 7 %. Všetko vďaka inovatívnemu zloženiu obsahujúcemu inteligentné molekuly a vzácne minerálne oleje. Podľa štatistík, je Pro Engine Ultra najlepší zušľachťovač paliva, dostupný pre každého vodiča. Toto hodnotenie potvrdzuje Nezávislé združenie meranie v automobilovej oblasti.

Vďaka Pro Engine Ultra auto dosahuje výsledky, ako pred rokmi. Využitím jeho inovatívnej molekulárnej technológie je možné sa svedomito starať o motor a obnoviť jeho dynamiku. Prípravok ovplyvní pozitívne iné, dôležité časti vozidla. Pro Engine ultra omladí vaše auto a privolá skoršiu radosť z jazdy.

pro engine ultraPOZOR: Po obmedzenú dobu má oficiálny distribútor prísady do paliva PRO ENGINE ULTRA pre našich čitateľov špeciálnu ponuku. Spája sa s ňou 100% záruka vrátenia peňazí za zakúpený prípravok v prípade, kedy jeho používanie neprinesie očakávané výsledky.


Kliknite tu na objednanie prísady do paliva PRO ENGINE ULTRA

použite TENTO odkaz na získanie DOPRAVY ZADARMO

 

Akcia trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59

S ohľadom na vyčerpanie zásob je akcia časovo obmedzená

Aký je váš názor na tento produkt?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte tento produkt!

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hlasy! Ohodnoťte tento produkt ako prvý.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.