Ling Fluent – hodnocení metody výuky cizích jazyků

0
(0)

learning ling fluent jazykVýuka cizích jazyků je stále více populární, zvláště mezi mladými lidmi, kteří si uvědomují význam těchto znalostí na trhu práce. Stále častěji se cizí jazyky učí rovněž starší osoby, které odjíždějí hledat práci do zahraničí. Na trhu existuje mnoho metod, někdy dost abstraktních, pro zlepšení Vašeho rozsahu slovní zásoby v cizím jazyce. Některé se zdají být na první pohled oka směšné, jiné jsou skutečně účinné a mohou pomoci v krátké době zvládnout dokonce několik jazyků. Jedním z takových řešení je inovativní e-learningová platforma Ling Fluent. V čem spočívá výjimečnost tohoto řešení?

Ling Fluent – naučte se dokonce osm cizích jazyků!

Znalost široké škály cizích jazyků značně zvyšuje společenský status, což dokonale ví tvůrci tohoto inovativního řešení. Díky námaze programátorů a psychologů, a rovněž odborníků v oblasti osvojování informací mozkem, vznikla platforma Ling Fluent, která umožňuje zvládnout dokonce osm nejčastěji používaných jazyků v Evropě. Jsou to: angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština, norština, švédština a nizozemština.

V čem spočívá tajemství metody Ling Fluent?

Způsob ling fluent učení cizího jazykaTvůrcem unikátní metody výuky cizích jazyků Ling Fluent je Leo Anders, geniální polyglot. Během zpracování tohoto způsobu zjistil, že si lidský mozek rychleji osvojuje cizí slovíčka, kterých význam nejjednodušeji na světě nezná. To ho přimělo přemýšlení, ze kterého vyplývá, že více optimální je v první chvíli uvidět nové slovíčko, potom je slyšet ve větě, a teprve nakonec se dovědět, co skutečně znamená. Právě tímto způsobem se učí děti, a jak je známo, právě v dětském věku si lidský mozek osvojuje informace nejrychleji.

Taková metoda výuky slovíček v dětském věku, tvoří v mozku velmi hustou síť silných spojení, díky kterým nelze zapomenout na jednou naučené slovíčko. Během poznávání dalších obratů pracují obě mozkové hemisféry: pravá zachycuje slovní projev, zatímco levá – doprovázející ho obraz. Díky nahrávce s výslovností zapojujeme rovněž do výuky smysl sluchu. Taková metoda výuky zrychluje dobu zvládnutí jazyka dokonce pětinásobně! A to zase způsobuje, že se můžeme nový jazyk naučit dokonce za 30 dní, s osvojením si kolem 200 nových slovíček denně, přičemž se můžeme samostatně rozhodovat o době výuky – neexistují žádné „zabalené“ programy, s kterými je třeba znalosti stavět cihlu po cihličce.

S metodou Ling Fluent se můžete učit cizí jazyky doslova všude!

ling fluent cizí jazykyLing Fluent je inovativní e-learningová platforma, která podporuje všechny aktuálně známé mobilní zařízení. Znamená to, že se cizí jazyk můžeme učit dokonce na cestě do práce, a rovněž během 15minutové přestávky ve škole.

Prostě otevřete program, zvolte jazyk, který se chcete naučit, a následně proveďte výběr rozsahu slovíček. Jsou velmi dobře uspořádaná, protože byly rozděleny do 15 kategorií: každodenní život, práce, dům, rodina, člověk/vzhled, zdraví, jídlo, cestování, počasí, obchod, peníze, technologie, umění, média a příroda.

Vysoce pokročilý informatický systém platformy Ling Fluent běžně ověřuje získané znalosti, díky čemu sledování pokroků ve výuce nečiní problémy. A jak je známo, dokonce nejmenší pokrok inspiruje k další činnosti a značně zrychluje výuku cizích jazyků.

Vědecké výzkumy potvrdily účinnost inovativní metody výuky jazyků Ling Fluent

ovlivňuje způsob ling fluentZa přípravu kurzu Ling Fluent byli odpovědní zkušení lingvisté a odborníci v oblasti metodiky výuky. Osoby s těmito kompetencemi musely účinnost této metody prověřit, což se jim podařilo zcela realizovat. Výzkumy provedli vědci z Harvardské Univerzity, kteří celou svoji vědeckou kariéru zkoumali vliv sluchových a obrázkových impulsů na rychlost osvojování si informací lidským mozkem. „Výzkumným materiálem“ byli tentokrát studenti, v různých věkových kategoriích a různého pohlaví; skoro 20 osob.

Byly zaznamenány různé úrovně osvojení jednotlivých jazyků, avšak žádná z těchto osob nevykazovala vlastnosti polyglota. Každý testovaný si měl na začátku výzkumného programu zvolit jeden jazyk, který chtěl nakonec ovládnout, a následovně postupovat podle pokynů platformy Ling Fluent. Výsledky výzkumu byly překvapující zároveň pro vědce, jak rovněž i pro samotné studenty. Skoro 98 procent z nich ovládlo sebou testovaný jazyk už za 30 dní! Někteří v této době dokonce zahájili výuku druhého jazyka, čímž realizovali dva kurzy současně.

Takové výsledky jednoznačně potvrzují, že impulzní metoda výuky cizích jazyků Ling Fluent je ověřena 100 procenty a je současně nejúčinnější na trhu.

Odborníci jsou překvapeni výsledky metody Ling Fluent

Účinky metoda jazykového vzdělávání ling fluentTakto vysoké účinnosti platformy nevěřil jeden z nejslavnějších polyglotů na světě, profesor Adam Moud, který na výuku jednoho z řady sebou ovládaných jazyků, potřeboval průměrně 4 měsíce. „Když jsem viděl náhodou reklamu Ling Fluent, nechtěl jsem věřit tak vysoké účinnosti zmiňované metody výuky. Po několika dnech rozmyšlení jsem však zjistil, že nemám co ztratit a mohu se díky jejich metodě naučit holandský jazyk, se kterým jsem mimochodem měl vždycky problémy. Po ukončení měsíční doby studia, jsem nemohl uvěřit vlastním očím. Všechny testy jsem dělal bez jakéhokoliv problémů a podařilo se mi na stáří ovládnout ještě jeden jazyk, i když jsem si myslel, že se moje možnosti skončily už u čínského jazyka“ – směje se profesor Moud.

Jak vypadá výuka jazyku pomocí multimediální platformy pro výuku cizích jazyků – Ling Fluent?

Jak už víme, pomocí platformy Ling Fluent je možné se učit v libovolném čase a vybrat si vhodné téma v dané chvíli. Je to ideální metoda pro ty osoby, které nemají rády předepsaná schémata. Budé také vhodná pro uživatelé, kterým záleží na zajímavě uspořádaných znalostech a spektakulárních efektech výuky. S ohledem na zohlednění všech výhod, byl na platformě umožněn výběr tří variant výuky: Basic, Basic Pro, VIP.

Každá z variant se mezi sebou liší množstvím slov a obratů, a dobou přístupu na platformu. Rozhodnutí, týkající se výběru formy výuky záleží pouze na studentovi. Stojí za to se zmínit, že balíček VIP byl navíc obohacený o obchodní specializaci, přijímací pohovor, angličtinu pro stavební obor a angličtinu pro zdravotní sestry a ošetřovatelky. Je to dodatečný znalostní báze pro osoby, které pracují v zahraničí nebo chtějí rozvíjet odbornou terminologii. U VIP varianty není přístup na platformu časově omezený, tak jako u Basic a Basic Pro, kde je kurz aktivní 6 nebo 12 měsíců. Kratší doba trvání bude s jistotou velkým plusem pro osoby, které si chtějí zlepšit jazyk nebo se ho naučit ve zvoleném čase.

Platforma Ling Fluent vyučuje na základě nejúčinnější polysenzorické metody

Během výuky pomocí polysenzorické metody pracují obě hemisféry mozku. Každá z nich je odpovědná za konkrétní smysly, mimo jiné sluch, čich, zrak, dotek. Díky tomu, informace přijímané mozkem si zapamatují sluchové typy, jak i osoby, které preferují jiné formy osvojování znalostí. Bylo prokázáno, že polysenzorická výuka je mnohem snazší a rychlejší než tradiční formy. Ve výsledku si osvojenou látku metodou Ling Fluent zapamatujete dokonce na celý život.

Polysenzorická výuka může být posílená využitím speciálních impulsů. takových jako jsou: spojování, pozorování, četnost vyskytování se daného slova nebo fráze nebo také zaposlouchání se do originálního překladu. Platforma Ling Fluent vypracovala předávané znalosti polysenzorickým způsobem, posíleným dodatečně správným povzbuzováním smyslů pomocí výše uvedených způsobů. Výuka probíhá pomocí speciálních kartiček a je navíc doplněná rozhovory s lektorem.

Jak vypadají kartičky na platformě Ling Fluent?

Každá kartička byla vhodně připravená na bázi polysenzorické metody, tak aby byla co nejúčinnější. Mimo jiné obsahuje

  • obraz nebo fotografii, jejichž účelem je vyvolání pozdějších spojení terminologie s konkrétní situací. Díky tomu je možné poznat dané schémata, obraty a věty, které se používá v cizím jazyku. Pokud se nachází v dané situaci, dokáže navázat rozhovor nebo použít vhodnou frázi. Díky mechanismu spojení, se mnohem lépe zapamatuje slova a obraty v cizím jazyce.
  • Slovo nebo obrat v cizím jazyce jsou zahrnuté v celé větě. Tehdy uživatel poznává kontext, jeho vyskytování a správnou výslovnost.
  • Překlad slova v rodném jazyce uživatele dovoluje přesné pochopení a zapamatování.
  • Nahrávka správné výslovnosti slov a obratů. Nahrávky byly realizované při spolupráci s nejlepšími lektory.
  • Inteligentní systém opakování, který zaručuje rychlé a trvalé zafixování obratů, které jsou z cizího jazyka. Během celého života, nejvíce zapadají do paměti situace a slova, která se vyskytují nejčastěji. Uživatelé se učí terminologii vhodným rozdělením do tématických kategorii. Proto speciálně připravený systém opakování Ling Fluent zaručuje efektivní a trvalou výuku.
  • Pro to, abyste uviděli, co se nachází pod zvolenou kartičkou, je třeba na ni ukázat a kliknout. Je závislé na uživateli, jaké bude pořadí překladu slova v obou jazycích: cizím nebo rodném. To je další výhoda, která umožňuje individuální přizpůsobení výuky preferencím uživatele.

Působení platformy Ling Fluent je intuitivně jednoduché

Platforma Ling Fluent byla připravená na bázi systému intuitivních a inteligentních opakování, která dovolují volnou výuku, přizpůsobenou požadavkům a očekáváním každého uživatele. Metoda osvojování cizího jazyka byla připravená tak, aby uživatel mohl opakovat těžké k zapamatování obraty a slova. Odkrývaje vhodné úrovně kurzu označuje kartičky, které už byli poznány i ty, jež ještě nebyly odhaleny. V závislosti na označení, se přiřazují k těm již poznaným kartám nebo těm, které vyžadují výuku nebo další opakování. Platforma umožňuje vrátit se ke každé kartičce v libovolném čase, do momentu až si je správně zapamatujete. Ty, které jsou pro uživatele jednodušší se objevují zřídka a dělají místo pro obraty, které vyžadují více času na osvojení.

Na platformě Ling Fluent byl rovněž použitý zajímavý a účinný motivační systém. Každý uživatel může pozorovat svůj pokrok ve výuce pomocí procentního a grafického ukazatele. Navíc, při zúčastnění se pasivních nebo aktivních rozhovorů s lektorem je možné si zdokonalovat výslovnost cizojazyčných obratů a motivovat sebe i jiné k výuce. Tímto způsobem osoba, která se účastní kurzu není odkázána na samostatnou výuku, získá velice potřebnou podporu v dosažení cíle. Stojí za to se zmínit, že platforma Ling Fluent je responsivní, což znamená její správné fungování rovněž na mobilních zařízeních. Díky tomu, je ji možné používat v libovolném čase a místě.

Hodiny s lektorem dodatečnou formou doplnění výuky v platformě Ling Fluent

Za účelem zajištění komplexní výuky, se platforma Ling Fluent rovněž postarala o doplňkové hodiny s lektorem, které probíhají online. Byly připravené na základě tradičních rozhovorů a lekcí, avšak umožňují konverzaci bez nutnosti odcházení z domova. Je to ideální doplnění jazykového kurzu, které zaručuje přirozenou a volnou výuku cizího jazyka. Díky použití každotýdenních, 45minutových lekcí s lektorem, si uživatel osvojuje cizí jazyk a nabírá sebejistotu při rozhovorech s dalšími osobami, procvičuje si správnou výslovnost a akcent. Navíc může diskrétním způsobem pozorovat ostatní studenty, protože každý z účastníků rozhovoru zůstává anonymní.

Rozhovory s lektorem spočívají ve volném přenosu, který je vedený na základní a pokročilé úrovni. Velkou výhodou je možnost pozorování rozhovorů, bez nutnosti aktivní účasti. Pokud v daném momentu nemá uživatel chuť na konverzaci, může se pouze soustředit na poslouchání a fixovaní jednotlivých obratů. V každém momentu trvání rozhovoru s lektorem, se k nim může připojit, dokonce pokud se opozdí o několik minut.

Jaká témata jsou v metodě Ling Fluent realizována během lekcí s lektorem?

Během lekcí s lektorem jsou realizována různorodá témata hovorů, tak aby každý z nich byl zajímavý pro uživatele. Během konverzace se hovoří o nejpopulárnějších tématech spojených se skoro všemi elementy každodenního života, s cestováním a zaměstnáním. Díky tomu, není vynechaná žádná terminologie, a výuka jde podle plánu. Během lekcí s lektorem jsou hovory realizované přirozeným způsobem, rovněž pomocí cizinci často používaných obratů a slov, které se zřídka objevují ve školních učebnicích, kde se nachází pouze schématická slovní zásoba. Avšak každý jazyk obsahuje běžnou řeč, která je velmi často používaná v mezilidských vztazích. Pomocí přirozených a spontánních rozhovorů s lektorem, se uživatelé učí nenásilně používat jazyk, přizpůsobený každé situaci.

Pro zúčastnění se konverzace stačí pouze mít funkční reproduktory nebo sluchátka a přístup k internetu. Díky fungování platformy v mobilních zařízeních mohou rozhovory probíhat v každém místě. Student se může připojit ke konverzaci doma, ve škole, v autobusu nebo v libovolně zvolené chvíli.

Díky platformě Ling Fluent se účinně učíte kde chcete a jak chcete

Platforma Ling Fluent je ideální formou osvojování si vlastností pro ty osoby, které nemají čas na tradiční a stacionární jazykové kurzy. Díky zpracování inovativní metody, se může každý uživatel učit v libovolném místě a čase. Navíc, má možnost rozhodovat o tempu osvojovaných znalostí, díky čemu si může donekonečna opakovat těžké k zapamatování fráze a obraty.

Pokud dané osobě více záleží na osvojování si frázi a obratů z dané oblasti, může si mimo jiné zvolit: obchodní, turistický, finanční, lékařský nebo stavební balíček. Je to ideální řešení pro ty, kteří jsou spojení s daným oborem nebo se musí v krátké době naučit konkrétní a užitečné obraty.

Ling Fluent je metoda výuky cizích jazyků vytvořená rovněž s myšlenkou na osoby, které si obtížně pamatují nová slova a rychle se nudí během tradičních stacionárních kurzů nebo školních lekcí. Díky různorodým kartičkám, je výuka zajímavá a efektivní. Zatímco znalosti jsou osvojované přirozeným způsobem – lidský mozek registruje obraty a slovíčka pomocí sluchu, zraku a spojení, bez namáhavého a nudného zapamatování si. Na platformě Ling Fluent se uživatel učí nová slovíčka opakováním již zapamatovaných si obratů. Takovýto inovativní způsob opakování zaručuje zafixování zvoleného cizího jazyka na celý život. Spojení metody s rozhovory s lektorem stanoví ideální doplnění kurzu a záruku rychlé a atraktivní výuky.

Je metoda výuky jazyků Ling Fluent skutečně účinná? Naše hodnocení

ling fluent učení cizího jazykaV dnešní době nemá nikdo pochybnosti, že znalost pouze angličtiny už nestačí. Trh práce hledá stále více schopné lidi, kteří se dokáží dorozumívat mnoha jazyky. E-learningová platforma Ling Fluent je dokonalou metodou pro zlepšení svého společenského postavení a daní si šance pro světlejší budoucnost. Inovativní výzkumná metoda a nikde jinde nevídané výsledky procesu výuky jednoznačně hovoří, že Ling Fluent stojí za to dát důvěru pro svoji budoucnost.

POZOR: Přes ohraničený čas má oficiální distributor jazykových kurzů založených na metodě LING FLUENT pro naše čtenáře speciální nabídku. Ta se váže se 100% zárukou vrácení peněz za koupený jazykový kurz, pokud by nepřinesl očekávané efekty.

Klikněte zde, abyste se podívali na jazykový kurz založený na metodě LING FLUENT

 

Akce trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59

Vzhledem k možnosti vyčerpání zásob je akce časově omezená

Jaký je váš názor na tento produkt?

Ohodnoťte tento produkt kliknutím na hvězdičku!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento produkt jako první.

42 comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..