Ling Fluent – opinies over de leermethode voor vreemde talen

0
(0)

ling fluent leren van vreemde talenHet leren van vreemde talen wordt steeds populairder, vooral onder jonge mensen, die zich bewust zijn van het belang van hun talenten op de arbeidsmarkt. Steeds vaker leren ook oudere personen talen, die werk zoeken in het buitenland. Op de markt bestaan vele methoden, soms heel abstracte, om woorden bij te leren in een vreemde taal. Sommigen lijken op het eerste zicht lachwekkend, andere zijn dan weer echt doeltreffend en kunnen helpen om op korte tijd zelfs een paar talen te beheersen. Eén van deze oplossingen is het innovatieve e-learning platform Ling Fluent. Waarop is het uitzonderlijke karakter van deze oplossing gebaseerd?

Ling Fluent – leer maar liefst acht vreemde talen!

De kennis van een hele resem vreemde talen bevordert aanzienlijk de sociale status, hetgeen de ontwerpers van deze innovatieve oplossing maar al te goed beseffen. Dankzij de inspanningen van programmeurs en psychologen, maar ook van specialisten op het vlak van het zich eigen maken door het brein van informatie, is het Ling Fluent platform ontstaan, dat het mogelijk maakt om maar liefst acht van de in Europa het meest gesproken talen te leren. Het gaat om: Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Noors, Zweeds en Nederlands.

Waarin berust het geheim van de Ling Fluent methode?

ling fluent vreemde talenDe ontwerper van de unieke methode voor het aanleren van vreemde talen Ling Fluent is Leo Anders, de geniale polyglot. Tijdens het uitwerken van deze methode heeft hij vastgesteld, dat het menselijk brein zichzelf sneller woordjes eigenmaakt, waarvan het de betekenis gewoon niet kent. Hierover verder denkend, kwam hij tot het inzicht, dat men in de ideale situatie eerst het nieuwe woord ziet, het daarna hoort in een zin, en pas aan het einde verneemt, wat er de betekenis van is. Het is juist op deze manier, dat kinderen leren, terwijl we weten, dat het menselijke brein vooral op jeugdige leeftijd zichzelf snel kennis eigenmaakt.

Deze methode voor het aanleren van woorden vormt op jeugdige leeftijd een dicht netwerk van verbanden, waardoor men het eenmaal aangeleerde woord niet meer kan vergeten. Bij het aanleren van volgende uitdrukkingen, werken de beide hersenhelften van het brein: de rechterhelft vat de letterlijke boodschap, terwijl de linkerhelft het bijpassende beeld opvangt. Dankzij de opgenomen uitspraak, wordt bij het studeren eveneens het gehoor ingeschakeld. Dergelijke methode versnelt de tijd waarin men zich de fiches eigen maakt vijfvoudig! En dit zorgt er dan weer voor, dat men zelfs in 30 dagen een nieuwe taal kan leren, door dagelijks ongeveer 200 nieuwe woorden te leren, waarbij we zelf kunnen beslissen over de leertijd – hier is geen ruimte voor „herverpakte” programma’s, waar men de kennis steen voor steen dient op te bouwen.

Met de Ling Fluent methode kun je vreemde talen letterlijk overal studeren!

ling fluent het leren van talenLing Fluent is een innoverend e-learling platform, dat werkt met alle gekende mobiele toestellen. Dit betekent dat men een vreemde taal zelfs kan leren onderweg naar het werk, maar ook tijdens een pauze van 15 minuten op school.

Start gewoon het programma, kies de taal, die u wenst aan te leren, en kies vervolgens voor een woorden-domein. Deze zijn goed gegroepereerd, ze werden ingedeeld in 15 categorieën: het dagelijkse leven, werk, thuis, familie, mens/uiterlijk, gezondheid, rijden, reizen, het weer, business, geld, technologieën, kunst, media en natur.

Het hoog geavanceerde informaticasysteem van het Ling Fluent platform verifieert voortdurende de verworven kennis, waardoor het controleren van de vooruitgang bij het leren geen probleem vormt. En zoals geweten is, zal zelfs de kleinste vooruitgang aanzetten om verder te werken en de taalstudie met Ling Fluent versnellen.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben de doeltreffendheid van de innoverende taalstudiemethode Ling Fluent bevestigd

effecten methode ling fluentVoor de voorbereiding van de Ling Fluent cursus waren ervaren taalkundigen verantwoordelijk, alsook specialisten op het vlak van studiemethodiek. Personen met dezelfde competenties dienden de doeltreffendheid van de methode te controleren, wat hen ook helemaal gelukt is. Wetenschappers van de Universiteit van Harvard zijn onderzoeken gestart, die heel hun wetenschappelijke carrière onderzoek hebben verricht naar de invloed van auditieve en visuele stimuli op de snelheid van het zich eigen maken van informatie door het menselijk brein. „Het onderzoeksmateriaal” werd dit maal gevormd door studenten, met een verschillende leeftijd en van beide geslachten, ongeveer 20 personen.

Men heeft verschillende beheersniveaus vastgesteld voor de verschillende talen, terwijl geen enkele van deze personen tekenen vertoonden van een polyglot. Elke tester diende aan het begin van het onderzoeksprogramma één taal te kiezen, die hij uiteindelijk wou beheersen, om vervolgens te werk te gaan volgens de instructies van het Ling Fluent platform. De resultaten van de onderzoeken waren verbluffend zowel voor de wetenschappers als voor de studenten. Bijna 98 procent beheerste de door hen gekozen taal reeds binnen de 30 dagen! Sommigen zijn ondertussen een tweede taal beginnen leren, waardoor ze tegelijk twee cursusses hebben afgewerkt.

Dergelijke resultaten bevestigen eenduidig, dat de impulsieve methodiek voor het aanleren van vreemde talen Ling Fluent voor 100 procent werkt en momenteel de beste is, die er bestaat op de markt.

Specialisten zijn verbluft door de resultaten van de Ling Fluent methode

effecten van de methode taalonderwijs ling fluentEén van de meest beroemde polyglotten ter wereld, profesor Adam Moud, die voor het beheersen van zijn talen gemiddeld 4 maanden nodig had, kon niet geloven dat het platform zo doeltreffend was. „Toen ik per toeval de reclame van Ling Fluent zag, wou ik niet geloven in dergelijk hoge doeltreffendheid van deze leermethode. Na een paar dagen erover te hebben nagedacht, besefte ik, dat ik eigenlijk niets te verliezen had en dat ik dankzij deze methode Nederlands kon leren, waar ik nota bene steeds al problemen had gehad. Na het beëindigen van de cursus die een maand duurde, kon ik mijn eigen ogen niet geloven. Ik heb alle tests afgelegd zonder probleem en ik ben erin geslaagd op mijn gevorderde leeftijd om nog een taal te leren, terwijl ervan overtuigd was, dat mijn mogelijkheden reeds waren uitgeput bij het leren van het Chinees” – lacht profesor Moud.

Hoe ziet de taalstudie met behulp van het multimediale platform voor het studeren van vreemde talen Ling Fluent er uit?

Zoals we reeds weten, kan men met behulp van het Ling Fluent platform op eender welk ogenblik studeren, kiezen voor de onderwerpen die ons op een bepaald ogenblik het meest interesseren. Dit is de ideale methode voor die personen, die niet houden van opgelegde schema’s. Ook gebruikers vinden zich erin terug, voor wie interessant gerangschikte kennis en spectaculaire effecten van het studeren belangrijk zijn. Rekening houdend met alle mogelijke gemak, kan men kiezen tussen drie varianten voor het studeren: Basic, Basic Pro, VIP.

Elk van de varianten verschilt van mekaar door het aantal woorden en uitdrukkingen, en door de toegangstijd tot het platform. De beslissing over de keuze van de studievorm hangt enkel af van de cursist. Het dient te worden onderstreept, dat het VIP pakket bijkomend verrijkt is met een business specialisatie, een sollicitatiegesprek, Engels voor de bouw en Engels voor verpleegsters en kinder- en bejaardenverzorgsters. Dit vormt een bijkomende kennisbasis voor personen, die in het buitenland werken en de woordenschat van hun branche willen ontwikkelen. In de VIP optie duurt de toegang tot het platform zonder tijdslimiet, terwijl bij Basic en Basic Pro de cursus actief is gedurende 6 of 12 maanden. De kortere duurtijd zal zeker een groot voordeel zijn voor personen, die hun taal willen bijschaven of deze willen leren binnen de gekozen tijd.

Het Ling Fluent platform leert op basis van de meest doeltreffende polysensorische methode

Tijdens het studeren met behulp van de polysensorische methode werken beide hersenhelften. Elk van hen is verantwoordelijk voor concrete zintuigen: o.a. gehoor, geur, zicht en aanraken. Hierdoor wordt de informatie die wordt ontvangen door de hersenen herinnerd bij mensen met een auditief geheugen, alsook door personen die de voorkeur geven aan andere vormen van het zich eigen maken van kennis. Het is bewezen, dat het polysensorische aanleren veel eenvoudiger is en sneller verloopt dan de traditionele vormen. Als gevolg wordt het zich eigen gemaakte materiaal met de Ling Fluent methode zelf heel het leven onthouden.

Het polysensorische aanleren kan worden versterkt door gebruik te maken van speciale stimuli, zoals: het leggen van verbanden, het observeren, de frequentie van het voorkomen van een bepaald woord of een uitdrukking, alsook het luisteren naar een originele vertaling. Het Ling Fluent platform heeft de overgemaakte kennis uitgewerkt op polysensorische wijze, bijkomend versterkt door de juiste opwekking van de zintuigen met behulp van de bovenstaande methoden. Het aanleren gebeurt met behulp van speciale fiches, en wordt aangevuld met bijkomende gesprekken met een lesgever.

Hoe zien de fiches op het Ling Fluent platform er uit?

Elke fiche werd op de juiste manier voorbereid gebaseerd op de polysensorische methode, opdat ze zo effectief mogelijk zou zijn. Ze bevat o.a.

  • Een beeld of een foto, waarvan het de bedoeling is om latere verbanden van de woordenschat met een gegeven situatie te leggen. Hierdoor kan men bepaalde schema’s, uitdrukkingen en zinnen aanleren, die men gebruikt in de vreemde taal. Wanneer men zich in een gegeven situatie bevindt, kan men een gesprek aanknopen door de correcte uitdrukking te gebruiken. Dankzij het mechanisme van de verbanden, zal men veel beter woorden en zegswijzen onthouden in een vreemde taal.
  • Een woord of een uitdrukking in de vreemde taal, opgenomen in een volledig zin. De gebruiker herkent dan de context van het voorkomen alsook de correcte uitspraak
  • De vertaling van het woord in de moedertaal van de gebruiker, wat het mogelijk maakt om het precies te begrijpen en te onthouden.
  • Een opname met de correcte uitspraak van de woorden en de uitdrukkingen. De opnamen zijn gerealiseerd in samenwerking met de beste lectoren.
  • Een intelligent systeem van herhalingen, dat een snelle en blijvende opname van uitdrukkingen afkomstig uit de vreemde taal garandeert. Het hele leven lang worden die situaties en woorden herinnerd, die zich het vaakst herhalen. De gebruikers leren woordenschat door een gepaste opdeling in thematische categorieën. Daarom garandeert het speciaal voorbereid systeem van herhalingen Ling Fluent een effectief en blijvend aanleren.

Om te zien wat zich onder een gekozen fiche bevindt, dient men ze aan te duiden en er op te klikken. Het hangt van de gebruiker af, welke de volgorde van de vertaling wordt van een woord in de beide talen: de vreemde of de moedertaal. Dit is een verder gemak, dat het mogelijk maakt om het studeren aan te passen aan de preferenties van de gebruiker.

De werking van het Ling Fluent platform is intuïtief eenvoudig

Het Ling Fluent platform werd voorbereid op basis van een systeem van intuïtieve en intelligente herhalingen, dat vrij studeren mogelijk maakt, aangepast aan de vereisten en de verwachtingen van elke gebruiker. De methode voor het zich eigen maken van de vreemde taal werd zodanig uitgewerkt, dat de gebruiker moeilijk te herinneren uitdrukkingen en woorden zou kunnen herhalen. Bij de ontdekking van de respectievelijke cursusniveaus, duidt hij de fiches aan, die hij reeds kent, en diegene die nog niet zijn ontdekt. Afhankelijk van de aanduiding, komen ze bij de kaarten terecht die hij reeds kent of bij die, die nog studie vereisen of bijkomende herhalingen. Het platform maakt het mogelijk om op eender welk ogenblik terug te keren naar elke fiche, tot op het moment waarop deze juist is herinnerd. Diegene, die makkelijker zijn voor de gebruiker, komen minder vaak voor, en maken hierdoor plaats voor uitdrukkingen, die meer tijd vereisen om te worden opgenomen.

In het Ling Fluent platform wordt eveneens een interessant en doeltreffend motivatiesysteem gehanteerd. Elke gebruiker kan zijn vooruitgang observeren bij het studeren aan de hand van een procentuele of grafische indicator. Bovendien kan hij door passief of actief deel te nemen aan de gesprekken met de lesgever, zijn uitspraak van de uitdrukkingen in de vreemde taal verbeteren en zichzelf en andere motiveren bij het studeren. Op deze manier is de persoon, die deelneemt aan de cursus niet aangewezen op zelfstandige studie, ontvangt hij de nodige steun bij het nastreven van zijn doel. Het dient te worden onderstreept, dat het Ling Fluent platform responsief is, wat betekent dat ze ook correct werkt op mobiele toestellen. Hierdoor kan men er gebruik van maken waar en wanneer men wenst.

De lessen met de lesgever zijn een bijkomende vorm van aanvulling van het studeren in het Ling Fluent platform.

Met het oog op het verzekeren van een complexe studie, heeft het Ling Fluent platform ook gezorgd voor bijkomende lessen met een lesgever, die online plaatsvinden. Ze werden voorbereid op basis van traditionele gesprekken en lessen, maar maken conversatie mogelijk zonder de noodzaak om het huis te verlaten. Dit is de ideale aanvulling op de taalcursus, en het garandeert een natuurlijke en vrije studie van de vreemde taal. Dankzij de toepassing van wekelijkse 45-minuten durende lessen met de lector, maakt de gebruiker zich de vreemde taal eigen en verwerft hij zelfzekerheid bij zijn gesprek met andere personen, oefent hij de correctheid van zijn uitspraak en zijn accent. Bovendien kan hij de andere cursisten observeren op discrete manier, aangezien elke gesprekspartner anoniem blijft.

Gesprekken met de lector zijn gebaseerd op een vrije relatie, gevoerd op het basis- en op het gemiddeld-gevorderd niveau. Een heel groot voordeel is de mogelijkheid om gesprekken te observeren, zonder de noodzaak om er actief aan deel te nemen. Indien op een gegeven moment, een gebruiker geen zin heeft in een conversatie, kan hij zich concentreren enkel op het luisteren en het vast registreren van de respectievelijke uitdrukkingen. Op elk moment dat de gesprekken met de lesgever duren, kan hij er aan deelnemen, zelfs indien hij enkele minuten te laat komt.

Welke thema’s worden in de Ling Fluent methode gerealiseerd tijdens de lessen met de lesgever?

Tijdens de lessen met de lesgever worden verschillende gepreksonderwerpen behandeld, zodanig dat elk van hen interessant kan zijn voor de gebruikers. Tijdens de conversaties wordt gesproken over de meest populaire onderwerpen in verband met haast alle elementen van het dagelijkse leven, reizen en werken. Daardoor zal geen enkele woordenschat worden overgeslagen, en verloopt het studeren volgens plan. Tijdens de lessen met de lesgever, verlopen de gesprekken op een natuurlijke manier, eveneens met behulp van vaak gebruikte uitdrukkingen en woorden door buitenlanders, die zelden voorkomen in de schoolse handboeken, waar men enkel schematische woordenschat tegenkomt. Elke taal bevat daarentegen volks taalgebruik, dat vaak wordt gebruikt in de contacten tussen mensen. Aan de hand van natuurlijke en spontane gesprekken met de lesgever, leren de gebruikers om de taal ongedwongen te gebruiken, aangepast aan elke situatie.

Om deel te nemen aan een conversatie volstaat het om goed werkende luidsprekers te hebben en toegang tot het internet. De gesprekken kunnen op eender welke plaats gebeuren o.w.v. de werking van het platform op mobiele toestellen. De cursist kan aansluiten bij een gesprek bij hem thuis , op school, op de bus of wanneer hij tijd heeft. .

Dankzij het Ling Fluent platform studeert u op doeltreffende wijze waar en hoe u dat wenst

Het Ling Fluent platform vormt de ideale manier om kennis te verwerven voor die personen, die geen tijd hebben voor traditionele en taalcursussen ter plaatse. Dankzij het uitwerken van een innovatieve methode, kan elke gebruiker studeren waar en wanneer hij maar wil. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om zelf te beslissen over het tempo waarop hij de kennis verwerft, waardoor hij onbeperkt de moeilijk te onthouden uitdrukkingen en zegswijzen kan blijven herhalen.

Indien iemand meer geïntereseerd is in het zich eigen maken van uitdrukkingen en zegswijzen uit een bepaald domein, kan deze kiezen uit pakketten o.a.: business, toeristisch, financieel, medisch of de bouwsector. Dit is de ideale oplossing voor hen, die verbonden zijn met een gegeven branche of heel snel concrete en noodzakelijke uitdrukkingen onder de knie moeten krijgen.

Ling Fluent is een taalstudiemethode die eveneens is ontworpen met de gedachte aan personen, die het moeilijk hebben om nieuwe woorden te onthouden en zich snel gaan vervelen tijdens traditionele cursussen in een leslokaal of tijdens schoolse lessen. Dankzij de gevarieerde fiches, is het studeren boeiend en effectief. De kennis wordt meteen opgenomen op natuurlijke wijze – de hersenen van de mens registeren de uitdrukking en de woorden met behulp van het gehoor, het zicht en de verbanden, zonder moeitevol en saai van buiten leren. In het Ling Fluent platform leert de gebruiker nieuwe woorden, terwijl hij reeds onthouden woorden herhaalt. Dergelijk innovatief systeem van herhalingen garandeert het vastleggen van de gekozen vreemde taal voor het hele leven. De combinatie van de methode met de gesprekken met de lesgever vormt de ideale aanvulling op de cursus en de garantie op een snelle en aantrekkelijke studie.

Is de taalstudiemethode Ling Fluent echt doeltreffend? Onze mening

ling fluent wijze van leren van vreemde talenVandaag twijfelt niemand eraan, dat de kennis van enkel het Engels niet meer volstaat. De arbeidsmarkt is op zoek naar steeds bekwamere mensen, die zich kunnen uitdrukken in meerdere talen. Het e-learning Ling Fluent platform is de perfecte methode, om de sociale status aanzienlijk te verhogen en zichzelf een kans te geven op een schitterende toekomst. De innoverende onderzoeksmethode en de nooit eerder geziene resultaten van het leerproces zeggen eenduidig, dat men gerust zijn toekomst aan Ling Fluent kan toevertrouwen.

OPGELET: Tijdens een beperkte tijd heeft de officiële verdeler van de taalcurssen met de LING FLUENT methode, voor onze klanten een speciale aanbieding. Ze gaat gepaard met een 100% geld-terug-garantie voor de aangekochte cursus in het geval deze niet voor de verwachte resultaten zou zorgen.

Klik hier om meer te vernemen over de taalcursus met de LING FLUENT methode

 

De promotie duurt tot: [date format=”Y.m.d”] om 23:59

Omwille van de uitputting van de voorraad, is de promotie beperkt in de tijd.

Wat is uw mening over dit product?

Klik op de ster om dit product te beoordelen!

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit product beoordeelt.

54 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.