Ling Fluent –arvamused võõrkeelte õppimise meetodi kohta

0
(0)

ling fluent võõrkeeleõppeVõõrkeelte õppimine on muutumas üha populaarsemaks, seda eriti noorte seas, kes mõistavad, kui tähtis see neile tööturul on. Üha innukamalt õpivad keeli ka vanemad inimesed, kes tahavad välismaal tööd leida. Turul on palju meetodeid, mõnikord üsna abstraktseid, millega parandada võõrkeele sõnavara. Mõned tunduvad esmapilgul naeruväärsed, teised on jällegi tõesti tõhusad ja aitavad Sul lühikese ajaga õppida mitut keelt. Üks sellistest lahendustest on uuenduslik e-õppe platvorm Ling Fluent. Milles seisneb selle lahenduse unikaalsus?

Ling Fluent – õpi isegi kuni kaheksa võõrkeelt!

Paljude võõrkeelte teadmine suurendab sotsiaalset staatust ja seda teavad selle uuendusliku lahenduse loojad suurepäraselt. Tänu programmeerijate ja psühholoogide, aga ka aju võimeid uurivate spetsialistide pingutustele, loodi platvorm Ling Fluent, mis võimaldab omandada kuni kaheksa kõige sagedamini kasutatavat keelt Euroopas. Nendeks on: inglise, saksa, hispaania, itaalia, prantsuse, norra, rootsi ja hollandi keeled.

Milles seisneb Ling Fluent meetodi saladus?

ling fluent võõrkeeli

Unikaalse võõrkeelte õppimise meetodi Ling Fluent loojaks on geniaalne polüglott Leo Anders. Selle meetodi väljatöötamise käigus märkas ta, et inimese aju assimileerib neid võõrkeelseid sõnu kiiremini, mille tähendust see ei tea. See ajendas teda mõttele, et palju optimaalsem on alguses uut sõna näha, seejärel seda juhuslikult kuulda ja alles siis teada saada, mida see tegelikult tähendab. Just nii õpivad ka lapsed, aga teadagi ju, et lapseeas neelab inimese aju teavet palju kiiremini.

Selline sõnavara õppimise meetod lapsepõlves, loob ajus väga tiheda tugevate seostega võrgu, mistõttu ei unune juba õpitud sõnad. Uute fraasidega tutvumise käigus töötavad mõlemad aju poolkerad: parem salvestab verbaalse sõna, aga vasak – lisab juurde pildi. Tänu kõne jäädvustamisele, kaasame me õppimisse ka kuulmismeele. See õppimise meetod kiirendab keele omandamise aega kuni viis korda! Ja see omakorda tähendab, et võime uue keele omandada isegi 30 päevaga, õppida tundma umbes 200 uut sõna päevas ja ise vabalt valida õppimise aja – puuduvad igasugused “tuupimise” programmid, kus teadmised ehitatakse õles telliskividest.

Ling Fluent meetodiga saab õppida võõrkeeli sõna otseses mõttes kõikjal!

ling fluent keeleõpeLing Fluent on uuenduslik e-õppe platvorm, mis toetab kõiki, hetkel saadaval olevaid mobiilseid seadmeid. See tähendab, et me saame uut keelt õppida isegi tööle minnes või koolis 15-minutilisel vaheajal.

Lihtsalt ava programm, vali soovitud keel, ning seejärel tee erineva sõnavara valik. Need on väga hästi grupeeritud, ehk jagatud 15 kategooriasse: igapäevaelu, töö, kodu, pere, inimene/välimus, tervis, toit, reisimine, ilm, äri, raha, tehnoloogia, kunst, meedia ja loodus.

Kõrgelt arenenud Ling Fluent platvormi süsteem kontrollib omandatud teadmisi, tänu millele akadeemiliste edusammude jälgimine ei valmista probleeme. Nagu isegi tead, isegi väikseim edusamm tekitab jätkamise soovi ning kiirendab võõrkeelte õppimist

Teaduslikud uuringud kinnitavad uuendusliku keeleõppe meetodi Ling Fluent tõhusust

efekt ling fluentLing Fluent ettealmistamise eest vastutasid kogenud keeleteadlased ja õppimise metoodika spetsialistid. Samuti pidid sama pädevad inimesed ka selle meetodi efektiivsus kontrollima, mille nad suutsid täielikult realiseerida. Uuringud viisid läbi Harvardi ülikooli teadlased, kes kogu oma teadusliku karjääri vältel on uurinud kuulmis stiimulite mõju ja kiirelt omandatud teave pilte inimese ajule. “Uuringute materjaliks” olid seekord igas vanuses ja soost õpilased; ligi 20 inimest.

Nad olid keelte omandamises erinevate tasemetel, kuid ühelgi neist ei olnud polügloti omadusi. Iga teadusprogrammi testija valis alguses ühe keele, mida ta soovis omandada ja seejärel järgis platvormi Ling Fluent juhiseid. Uuringu tulemused üllatasid ka teadlasi, aga loomulikult ka õpilasi endasi. Ligi 98 protsenti testijatest omandas valitud keele vaid 30 päevaga! Mõned neist alustasid selle ajaga juba järgmise keele õpet, ehk omandasid kaks kursust korraga.

Tulemused kinnitavad selgelt, et Ling Fluent võõrkeelte impulss õpetamise metoodika töötab 100 protsenti ja on hetkel saadaval olevatest meetoditest kõige tõhusam.

Eksperdid on üllatunud Ling Fluent meetodi tulemustest

mõju meetod keeleõppe ling fluentPlatvormi niivõrd kõrget tõhusust ei uskunud üks maailma kuulsamaid polüglotte, professor Adam Moud, kes vajas ühe keele õppimiseks keskmiselt 4 kuud. “Nähes juhuslikult Ling Fluent reklaami ei tahtnud ma uskuda mainitud meetodi niivõrd kõrget efektiivsust. Peale mitmepäevast kõhklemist tulin järeldusele, et mul tegelikult ei ole ju mitte midagi kaotada ja võin selle abiga õppida hollandi keelt, millega mul muide on alati olnud probleeme. Peale kuuajalise õppe lõpetamist ei suutnud ma oma silmi uskuda. Läbisin kõik testid ilma igasuguste probleemideta ja suutsin veel vanas eas omandada järgmise keele, kuigi arvasin, et minu võimalused olid juba ammendatud hiina keelega”- naerab professor Moud.

Kuidas toimib keelte õppimine võõrkeelte õppimise multimediaalse platvormi – Ling Fluent – abil?

Nagu teame, võib platvormi Ling Fluent abil õppida suvalisel ajal, valides antud hetkel kõige sobivama teema. See on ideaalne meetod neile, kes ei armasta pealesurutud vorm. See sobib ka kasutajatele, kellele on olulised huvitavalt korraldatud teadmised ja kiired õppetulemused. Kõiki kasutajate vajadusi arvesse võttes võimaldab platvorm kolme õppevariandi valikut: Basic, Basic Pro, VIP.

Variandid erinevad sõnade ja väljendite arvu ning platvormile juurdepääsu aja poolest. Õppevariandi valik sõltub ainult kursuse kasutajast. Tasub mainida, et VIP paketti on lisaks rikastatud ärialase, tööintervjuuks vajaliku sõnavaraga, ehitusalase inglise keelega ning inglise keelega meditsiiniõdedele ja põetajatele. See on täiendav teadmiste baas neile, kes töötavad välismaal või tahavad rikastada ametialast sõnavara. VIP variandis võib platvormi kasutada ajaliste piiranguteta, erinevalt Basic ja Basci Pro variandist, kus kursus on aktiivne 6 või 12 kuu jooksul. Pikem kestus on kindlasti suureks eeliseks neile, kes tahavad keeleoskusi süvendada või seda õppida suvalisel ajal.

Platvorm Ling Fluent õpetab tõhusaima erinevaid meeli kaasava meetodi abil

Erinevaid meeli kaasava meetodiga õppimisel töötavad mõlemad aju poolkerad. Nad on vastutavad kindlate meelte, nt kuulmise, haistmise, nägemise, puute eest. Tänu sellele jääb aju poolt vastu võetud teave meelde nii kuulmismäluga inimestele kui ka neile, kes eelistavaid teisi teadmise omandamise vorme. On tõestatud, et mitut meelt kaasav õppimine on palju lihtsam ja kiirem kui traditsioonilised keeleõppe vormid. Selle tulemusena jääb Ling Fluent meetodiga omandatud materjal meelde isegi kogu eluajaks.

Mitut meelt kaasavat õpet võib toetada teiste stiimulite kasutamisega, mh: seostamine, jälgimine, antud sõna või väljendi esinemise sagedus või ka originaaltõlke kuulamine. Ling Fluent on teadmiste edasiandmise ette valmistanud nii, et see kaasab erinevaid meeli, mida toetab erinevate meelte täiendav stimuleerimine eelnevalt mainitud viisil. Õppetöö toimub spetsiaalsete õppekaartide abil ja seda täiendavad vestlused lektoriga.

Kuidas näevad välja Ling Fluent platvormi õppekaardid?

Iga õppekaart on ette valmistatud erinevaid meeli kaasava meetodi baasil, nii et see oleks võimalikult tõhus. See sisaldab mh:

 • Pilti või fotot, mille ülesandeks on hilisemate sõnavara seoste moodustamine antud olukorraga. Tänu sellele võib tundma õppida antud skeemi, väljendeid ja lauseid, mida võõrkeeles kasutatakse. Antud olukorda sattudes oskab kasutaja hiljem alustada vestlust ja kasutada vajalikku väljendit. Tänu seoste mehhanismile jätab kasutaja võõrkeelsed sõnad ja väljendid meelde palju tõhusamalt.
 • Võõrkeelset sõna või väljendit, mida on kasutatud lauses. Kasutaja õpib nii tundma selle esinemise konteksti ja õiget hääldust.
 • Sõna tõlget kasutaja keeles, võimaldades nii selle täpset mõistmist ja meeldejätmist.
 • Sõnade ja väljendite õiget hääldust. Salvestused on tehtud koostöös parimate lektoritega.
 • Nutikat korduste süsteemi, mis tagab võõrkeelsete väljendite kiiret ja püsivat meeldejätmist. Kogu elu jooksul jäävad kõige paremini meelde olukorrad ja sõnad, mis kõige sagedamini elus ette tulevad. Kasutajad õpivad sõnavara, mis on jaotatud vastavatesse temaatilistesse kategooriatesse. Seepärast tagab Ling Fluent poolt ette valmistatud kordamise süsteem tõhusa ja pideva õppe.

Et vaadata, mis on antud õppekaardi all, tuleb sellele klõpsata. Kasutajast sõltub sõna tõlkimise järjekord kahes keeles: kas ema- või võõrkeeles. See on järgmine eelis, mis võimaldab õppimise individuaalset kohandamist kasutaja eelistustega.

Ling Fluent platvormi kasutamine on intuitiivselt lihtne

Ling Fluent platvorm on ette valmistatud intuitiivsete ja nutikate kordamise süsteemi baasil, võimadades vaba õpet, mis on kohandatud iga kasutaja nõuetele ja ootustele. Võõrkeele omandamise meetod on ette valmistatud nii, et kasutaja võiks korrata raskesti omandatavaid väljendeid ja sõnu. Kursuse erinavaid tasemeid tunda õppides märgistab ta õppekaardid, mis on talle tuttavad ja need, mis on veel avamata. Sõltuvalt märgistusest lähevad kaardid juba tuttavate kaartide hulka või nende hulka, mis vajavad õppimist ja edasist kordamist. Platvorm võimaldab suvaliste kaartide juurde tagasi pöördumist suvalisel ajal, nii kaua kuni nad on meelde jäänud. Need, mis on kasutajale lihtsamad, ilmuvad harvem, tehes ruumi väljenditele, mille omandamiseks on vaja rohkem aega.

Ling Fluent platvormil kasutatakse huvitavat ja tõhusat motiveerimise süsteemi. Igal kasutajal on võimalus oma õppetöö edusammude jälgimiseks protsendilise või graafilise näidiku abil. Lisaks, võttes passiivselt või aktiivselt osa vestlustest lektoriga, võib ta parandada võõrkeelset väljendite hääldust ning motiveerida ennast ja teisi edasiseks õppeks. Nii ei ole kursuses osalev isik sunnitud õppima iseseisvalt, vaid saab vajalikku toetust eesmärgile jõudmiseks. Tasub ka mainida, et Ling Fluent platvorm on responsiivne, mis tähendab, et see funktsioneerib korrektselt ka mobiilseadmetel. Tänu sellele võib seda kasutada suvalisel ajal ja kohas.

Õppetunnid lektoriga on Ling Fluent platvormi õpet täiendav vorm

Kompleksse õppe tagamiseks on Ling Fluent platvorm hoolitsenud lisaõppetundide eest lektoriga, mis toimuvad online. Need on valmistatud ette tavaliste vestluste ja toimingute baasil, ent võimaldavad vestlemist kodust väljumata. See on keelekursuse ideaalne täiendus, mis tagab võõrkeele loomuliku ja vaba õppimise. Tänu iganädalastele 45-minutilistele tundidele harjub kasutaja võõrkeele kõlaga ja saab juurde enesekindlust teistega vesteldes, harjutab hääldust ja aktsenti. Peale selle võib ta teisi kursuses osalejaid diskreetselt jälgida, kuna iga vestleja on anonüümne.

Vestlused lektoriga põhinevad vabal suhtlemisel, mida viiakse läbi alg- ja kesktasemel. Väga suur eelis on ka see, et vestlusi on võimalik jälgida, ilma et oleks vaja neist aktiivselt osa võtta. Kui kasutajal ei ole antud hetkel tahtmist vestelda, võib ta keskenduda vaid kuulamisele ja üksikute väljendite meeldejätmisele. Suvalisel lektoriga kestva vestluse hetkel võib kasutaja vestluga ühineda, isegi kui ta paar minutit hilineb.

Milliseid teemasid käsitletakse õppetundides lektoriga Ling Fluent meetodil?

Lektoriga õppetundides käsitletakse mitmeid vestluste teemasid, nii et iga neist oleks kasutajatele huvitav. Vestluse käigus räägitakse kõige populaarsematel teemadel, mis on seotud kõikide igapäevase elu, reiside ja töö aspektidega. Tänu sellele ei jäeta mistahes sõnavara osa vahele ja õppetöö kulgeb plaanipäraselt. Lektoriga tundides viiakse vestlusi läbi loomulikul viisil, välismaalaste poolt tihti kasutatavate väljendite ja sõnade abil, mida harva kasutatakse kooliõpikutes, kus tavaliselt võib leida vaid skemaatilise sõnavara. Iga keel sisaldab ju kõnekeelseid väljendeid, mida kasutatakse väga tihti inimestevahelistes suhtlemise käigus. Loomulike ja spontaansete vestluste abil lektoriga õpivad kasutajad keele spontaanset kasutamist antud olukorras.

Vestlusest osa võtmiseks on vajalikud vaid töökorras kõlarid või kõrvaklapid ja juurdepääs internetile. Vestelda on võimalik suvalises kohas tänu sellele, et platvormi võib kasutada ka mobiilseadmetel. Kursuse kasutaja võib liituda vestlusega kodus, koolis, bussis või muul endale sobival vabal hetkel.

Tänu Ling Fluent platvormile õpid tõhusalt, kus tahad ja kuidas tahad

Platvorm Ling Fluent on ideaalne teadmiste omandamise vorm neile, kellel ei ole aega traditsioonilisteks ja statsionaarseteks keelekursusteks. Tänu uunduslikule meetodile võib iga kasutaja õppida keelt suvalises kohas ja suvalisel ajal. Peale selle on võimalus teadmiste omandamise kiiruse valimiseks, tänu millele on võimalik piiramatult korrata raskesti meeldejäävaid sõnu ja väljendeid.

Kui antud isik on huvitatud kindlat ala puudutavate sõnade ja väljendite omandamisest, võib ta valida mh: äripaketi, turismi-, finants-, meditsiini- või ehitusalase paketi. See on ideaalne lahendus neile, kes on seotud kindla erialaga või on sunnitud lühikese aja jooksul omandama kindlaid ja vajalikke väljendeid.

Ling Fluent on võõrkeelte õppimise platvorm, mis on loodud ka spetsiaalselt neile, kellel on raske uusi sõnu meelde jätta ja kes igavlevad tavaliste keelekursuste või koolitundide ajal. Tänu erinevatele õppekaartidele on õppimine huvitav ja tõhus. Teadmisi omandatakse loomulikul viisil – inimese aju registreerib väljendeid ja sõnu kuulmis-, nägemismeele ja seoste tekkimise abil, ilma pingutava ja igava tuupimiseta. Ling Fluent platvormil õpib kasutaja uusi sõnu, korrates varem meelde jäetud väljendeid. See uuenduslik korduste süsteem tagab valitud võõrkeele omandamise kogu eluks. Meetodi ühendamine lektoriga vestlustega täiendab kursust ideaalselt, tagades kiire ja huvitava õppe.

Kas Ling Fluent keeleõppe meetod on tõesti efektiivne? Meie arvamus

ling fluent meetod võõrkeeleõppeTäna ei ole kellelgi enam kahtlust, et ainult inglise keele oskusest enam ei piisa. Tööturg otsib üha rohkem andekaid inimesi, kes suudavad suhelda mitmes keeles. Ling Fluent e-õppe platvorm on suurepärane võimalus oluliselt parandada oma sotsiaalset staatust ja anda endale võimalus helgeks tulevikuks. Innovaatiline uurimismeetod ja ainulaadsed õppeprotsessi tulemused näitavad selgelt, et Sinu tulevik peab sisaldama Ling Fluent´it.

TÄHELEPANU: Piiratud aja jooksul on LING FLUENT keeleõppe meetodi ametlikul edasimüüjal meie lugejatele eripakkumine. See sisaldab 100% raha tagastamise garantiid ostetud kursuse eest, kui see ei too soovitud tulemusi.

Klõpsa siia, et proovida LING FLUENT keelekursuse meetodit

 

Soodustus kestab: [date format=”Y.m.d”] kella 23:59

Tulenevalt varude vähesusest on soodustus ajaliselt piiratud

Mis on teie arvamus selle toote kohta?

Selle toote hindamiseks klõpsake tärnil!

Keskmine hinne 0 / 5. Häälte arv: 0

Siiani pole hääli! Hinnake seda toodet esimesena.

46 kommentaari

 • Kasutasin ling fluentit ja kinnitan selle tõhusust ehkki olin algul skeptiliselt meelestatud. Mul oli juurdepääs, sest ülemuse firma oli selle kinni maksnud.

 • kasutasin, sest minu tööl et ametikõrgendust saada tuleb tõesti palju osata ja keeled on kõige tähtsamad. Inglise või vene keelest üksi ei piisa. Loevad harvemad keeled.

 • proovin huvist, mida muud võib pensioniealine teha?

 • kasutasin, kasutan ja ilmselt kasutan ka tulevikus sest tõesti aitab keele vähemalt elementaartasemel omandada ülikiirelt

 • mina proovin ling fluentit hea meelega, suvel sõida kreekasse, tahaksin osata keelt vähemalt algtasemel

 • proovisin, mingeid eriti suuri tulemusi ei märganud, aga kindlasti tean ehk rohkem

 • keelõppe puhul on tähtis süstemaatilisus, ilma selleta ei saa iilagi mingeid tulemusi

 • minu varasemad hispaania keele õppimise proovid lõppesid kehva tulemusega lõpuks õppisin ära suhtlustasemel ling fluentiga

 • mul ei ole keelte peale annet alles nüüd hakkasin siiski midagi saavutama just tänu ling fluentile

 • kooli itaalia keele õppimine ei andnud mulle midagi, alles ling fluentiga sain selle lõpuks selgeks

 • kui kunagi keegi välja mõtleb, kuidas selgeks saada nii et ei peaks õppima siis proovin kindlasti

 • kas on olemas mingi prooviperiood?

 • Ling fluentit kasutas minu töökaaslane ja omandas väga kiirest ladusa saksa keele. Mina alustasin ka sellega keeleõpet ja näen enda puhul märgatavaid edusamme.

 • soovitan, mul õnnestus omandada hispaania keele algtase isegi lühikese ajaga

 • mina kasutasin ja soovitan

 • olen keeli alati hea meelega õppinud, nüüd olen pensionil ja otsustasin alustada vähemalt hiina keele algtasemega. Tänu ling fluentile omandasin need kiiresti.

 • õppisin rootsi keelt ja vaid paari nädalaga soovitan

 • kui keegi tahab õppida siis õpib ära ka aga kui ei taha siis mingi platvorm ja imemeetodid ei aita

 • soovitan, aitas. Lühikese aja jooksul omandasin inglise ja itaalia keele. Loomulikult vaid algteadmised, aga mulle sellest täiesti piisab.

 • Keeleõpe on süstemaatilisuse, enesedistsipliini ja aja küsimus. Kui keegi tahab tõesti võõrkeele selgeks õppida, teeb seda ka ja tal ei ole vaja mingeid imevahendeid.

 • mina omandasin kaks võõrkeelt lihtsalt telekat vaadates. Kui keegi tahab, ei ole tal täiendavaid vahendeid vaja

 • soovitan, tõhus

 • mul ei tule keelte õppimine lihtsalt välja, alles siis, kui leidsin artikli ling fluenti kohta ja tasusin juurdepääsu eest nägin et tõesti võib õppida tõhusalt ja kiiresti

 • loodan et see on tõsi mida kirjutate ja mul õnnestub kiiresti saksa keel ära õppida, sest sellest sõltub mu töökoht

 • kui teisi aitas, loodan, et mind ka, kuna ülemus surub peale

 • ülemus tasus meile selle eest, tervele osakonnale, ainult üks isik ei suutnud sellisel viisil omandada, ülejäänud said selgeks vähemasti algtasemel

 • ostsin selle kontoritöötajatele, mõlemad hakkasid kiiresti inglise keeles arusaadavalt suhtlema, seega investeering tasus end ära

 • palju on imemeetodeid, kahju ei kõigi eest tuleb maksta

 • mul on varsti lõpueksamid, loodan, et ling fluent on tõhus!

 • aitab, ehkki arvasin, et see oleks pigem ime

 • proovisin järele, toimib!

 • aitab, soovitan

 • äge värk, õppisin raskusteta ära kahe võõrkeele alused, ühe omandasin isegi perfektselt

 • Linda Kitsing

  Kas on vöimalik ka öppida eesti keelt?Kust saada materjale?

 • Linda Kitsing

  Kas on vöimalik ka eesti keelt öppida? Kust saada materjale?

 • Vabandan, aga kas meetod põhineb eranditult vaid visuaalsel ja kuulmispõhisel õppel? Selles mõttes, et ei mingit konspekteerimist? Tänud ette!

 • toimib, soovitan

 • õppisin keele selgeks, ehkki mitte nii kiiresti kui kirjutavad

 • artikkel ei olnud vahest veenev, aga kui lugesin kommentaare arvan et tasub riskida seda enam, et enne suvevaheaega peab ära õppima saksa keele algtasemel

 • mina ei usu kiiresse õppimisse, tuleb tõesti palju vaeva näha, et midagi saavutada

 • ma olen tõesti isegi hämmastunud ling fluentiga õppimise tõhususest, ma ei uskunud kunagi sellistesse imedesse aga raske olukord põhjustas, et otsustasin proovida. Tõesti on väärt mistahes tasutud raha!

 • kinnitan, ling fluent toimib

 • tänu sellele tegi ära keeleeksami ehkki arvasin et ei tule toime, tasub riskida!

 • Tere!

  Ostsin (inglise keele) programmi ja alustasin sellega, kuid järgmisel päeval ei õnnestunud sellega enam jätkata. Vbl ma ei osanud õigesti siseneda, kuid miskipärast küsis uut promokoodi, mida mul pole. Ka Abi pole vastanud. Kas keegi oskaks juhendada, kuidas siseneda ja jätkata, kui vahepeal (öösel) on arvuti väljas olnud?

 • Tere!

  Ostsin programmi ja alustasin sellega, kuid järgmisel päeval ei õnnestunud sellega enam jätkata. Vbl ma ei osanud õigesti siseneda, kuid miskipärast küsis uut promokoodi, mida mul pole. Ka Abi pole vastanud. Kas keegi oskaks juhendada, kuidas siseneda ja jätkata, kui vahepeal (öösel) on arvuti väljas olnud?

 • Kuulge, aga kandke papp mulle!
  Nii, kui raha käes, siis avaldan saladuse: õppima peate hakkama!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.