Ling Fluent – åsikter om metoden för inlärning av främmande språk

0
(0)

ling fluent undervisning i främmande språkInlärning av främmande språk blir mer och mer populärt, särskilt bland unga människor, som inser vikten av dessa kunskaper på arbetsmarknaden. Det är även alltmer äldre människor som gärna lär sig språk, som sedan reser iväg för att söka arbete utomlands. På marknaden finns det många metoder, ibland ganska abstrakta, med syfte att förbättra omfattningen av sitt ordförråd på ett främmande språket. Vissa verkar vid första anblicken skrattretande, andra är verkligen effektiva och kan hjälpa dig att på en kort tid behärska flera språk. En sådan lösning är en innovativt e-learning plattform Ling Fluent. Vad är det unika med lösningen?

Ling Fluent – lär dig till och med upp till åtta språk!

Kunskap i ett stort spektrum av främmande språk ökar den sociala statusen avsevärt, vilket skaparen av denna innovativa lösning är väl medveten om. Tack vare ansträngningarna från programmerare och psykologer, samt specialister inom området för hjärnans upptagning av information, utvecklades plattformen Ling Fluent. Den tillåter att behärska upp till åtta av mest använda språken i Europa. Det är: engelska, tyska, spanska, italienska, franska, norska, svenska och holländska.

Vad är hemligheten bakom metoden Ling Fluent?

ling fluent främmande språkSkaparen av den unika metoden för undervisning i främmande språk Ling Fluent Leo Anders, en lysande språkvetare. Under utvecklingen av denna metod upptäckte han, att den mänskliga hjärnan absorberar snabbare främmande ord vars innebörd den helt enkelt inte känner till. Det fick honom att fundera över och sedan dra slutsatser, att det är bättre att först se ett nytt ord och sedan höra det i en mening, och till slut få reda på dess innebörd. Detta är hur barn lär, och som ni vet, är det i barndomen den mänskliga hjärnan absorberar information snabbt.

Denna metod för att lära sig ord i barndomen gör att hjärnan skapar en mycket tätt nätverk av starka associationer genom vilka det är omöjligt att glömma det inlärda ordet. Under inlärning av fraser jobbar båda hjärnhalvorna: den högra fångar verbala meddelande och den vänster – den medföljande bilden. Med inspelning av uttal involverar vi även hörseln i inlärningen. Denna metod snabbar upp tiden som behövs för att behärska språket upp till fem gånger! Vilket i sin tur gör att vi kan lära oss det nya språket, på till och med 30 dagar, genom att lära känna ca 200 nya ord per dag, och vi kan även bestämma tidpunk då inlärningen ska ske – det finns inga ”omförpackade” program, där man måste bygga kunskap steg för steg.

Med metoden Ling Fluent kan du lära dig främmande språk överallt!

inlärning ling fluent språkLing Fluent är en innovativ e-learning plattform, som stöder alla kända mobila enheter. Detta innebär att du till och med kan lära dig ett nytt språk på väg till jobbet, liksom under 15 minuters rasten i skolan.

Öppna helt enkelt programmet, välj det språk du vill lära dig och välj sedan ett utbud av ord som du vill lära dig. De är mycket väl grupperade, indelades i 15 kategorier: vardag, arbete, hem, familj, människan/utseende, hälsa, mat, resor, väder, näringsliv, pengar, teknologier, konst, massmedia och natur.

Mycket avancerat IT system av plattform Ling Fluent verifierar hela tiden den inlärda kunskapen, tack vare vilket kontroll över framgången i inlärningen inte utgör något problem. Och som vi vet, leder även de minsta framsteg till ytterligare åtgärder och påskyndar inlärningen av främmande språk avsevärt.

Vetenskapliga studier har bekräftat effekten av den innovativa metoden för språkinlärning Ling Fluent

effektmetod ling fluentFör förberedning av kursen Ling Fluent, ansvarar erfarna lingvister och specialister i inlärningsmetodik. Människor med likadana kompetenser var tvungna att testa effektiviteten av denna metod, vilket de lyckats förverkliga fullkomligt. Studien gjordes av forskarna på Harvard University, som under hela sin vetenskapliga karriär studerar just inverkan av bild och hörsel stimulus på hastigheten av assimilering av information hos den mänskliga hjärnan. ”Forsknings material” var den här gången studenter i olika ålder och olika kön; nästan 20 personer.

De noterade olika nivåer av behärskning av de enskilda språken, men ingen av dessa människor hade en polyglotts egenskaper. Varje testperson skulle i början av forskningsprogrammet välja ett språk som han eller hon ville behärska, och sedan följa anvisningarna i plattformen Ling Fluent. Resultaten var häpnadsväckande både för forskare samt studenter. Nästan 98 procent av dem behärskade de språket som de testade redan på 30 dagar! Några började även lära sig ett andra språk under den här tidpunkten, vilket gjorde att de deltog i två kurser samtidigt.

Dessa resultat bekräftar tydligt att impuls metoden av språkundervisning Ling Fluent klarar testet med 100 procent och är för närvarande den mest effektiva metoden på marknaden.

Experter är förvånade över resultaten från Ling Fluent metoden

effekter av metod språkinlärnings ling fluentProfessor Adam Moud, en världskänd polyglott trodde inte på en så pass hög effektivitet av plattformen. Han själv behövde cirka 4 månader för att lära sig ett av de många språken han har bemästrat. ”När jag av en slump så reklamen för Ling Fluent ville jag inte tro på den höga effektiviteten av denna metod för inlärning. Efter flera dagar funderande, insåg jag att jag egentligen inte har något att förlora och jag kan använda den för att lära mig nederländska, med vilken jag faktiskt alltid haft lite problem med. Efter avslutad inlärning som varade en månad, kunde jag inte tro mina ögon. Jag klarade alla tester utan problem och jag kunde trots min äldre ålder behärska ytterligare ett till språk, men jag trodde att min förmåga tog slut på kinesiska,” berättar Professor Moud och skrattar.

Hur ser språkinlärningen ut med hjälp av multimedia plattformen – Ling Fluent?

Som vi redan vet, med hjälp av plattformen Ling Fluent kan du lära dig när som helst genom att välja de lämpligaste ämnena för tillfället. Detta är den perfekta metoden för dem som inte gillar att ha påtvingade scheman. Användare som gillar intressant organiserad kunskap och spektakulära studieresultat kommer också att tycka om plattformen. På grund av införandet av bekvämligheter har plattformen ett val av tre varianter av inlärning: Basic, Basic Pro, VIP.

Alla varianter skiljer sig från varandra när det gäller mängden ord och fraser, och ibland tillgång till plattformen. Studenten väjer själv studieform. Det är värt att nämna att VIP paketen har dessutom berikats med affärsliv specialisering, jobb intervju, engelska för byggbranschen och engelska för sjuksköterskor och barnskötare. Det är en ytterligare kunskapsbas för personer som arbetar utomlands eller vill utveckla sitt ordförråd. I VIP varianten har man tillgång till plattformen utan tidsgräns, i Basic och Basic Pro, är kursen giltig i 6 eller 12 månader. Kortare varaktighetstid är en stor fördel för personer, som vill finslipa språket eller lära sig det på en utvald tid.

Plattformen Ling Fluent lär spårk med hjälp av den effektiva polisensoriska metoden

Under inlärningen med den polisensoriska metoden arbetar båda hjärnhalvorna. Var och en av dem är ansvarig för specifika sinnen, som bland annat hörsel, lukt, syn, beröring. På detta sätt sparas den information som tas emot av hjärnan hos den auditiva typen, och hos människor som föredrar andra former av lärande. Det har bevisats att inlärning med den polisensoriska metoden är mycket enklare och snabbare än traditionella former. Som ett resultat, kommer materialet som har tagits in av hjärnan med Ling Fluent metoden ihågkommen under hela livet.

Lärande med den ploisensoriska metoden kan förbättras genom att använda särskilda stimuli, såsom: associationer, observation, frekvensen av ord eller fraser, eller lyssnar på den ursprungliga översättningen. Plattformen Ling Fluent har utarbetat överföring av kunskap på ett polisensoriskt sätt, som är förstärkt med ytterligare simulering av sinnen med hjälp av ovanstående sätt. Lärande sker genom särskilda flashkort och kompletteras med ytterligare samtal med lärare.

Hur ser flashkorten ut i plattformen Ling Fluent?

Varje flashkort har utarbetats med hjälp av den polisensoriska metoden, så att den är som mest effektiv. Innehåller bland annat

 • Bild eller foto, vars syfte är att väcka senare associationer med ordförrådd från en viss situation. På detta sätt kan man utforska vissa mönster, fraser och meningar, som används i det främmande språket. När du befinner dig i en viss situation kommer du kunna tillämpa lämpliga uttryck. Tack vare mekanismen av associationer, kan man mycket bättre minns de ord och fraser på ett främmande språk.
 • Ett ord eller en fras på ett främmande språk, som ingår i hela meningen. Användaren lär känna sammanhanget och korrekt uttal
 • En översättning av ordet på användarens modersmål, gör att man kan förstå och komma ihåg på exakt sätt.
 • Inspelning av korrekt uttal av ord och fraser. Inspelningar har gjorts i samarbete med de bästa lärarna.
 • Intelligent system för upprepningar, som garanterar en snabb och permanent fixering av fraser på det främmande språket. Under hela livet, är situationerna och orden som visas oftast de som är mest minnesvärda. Användare lär dig ordförråd genom lämplig uppdelning i tematiska kategorier. Därför garanterar ett speciellt förberett system med upprepningar i Ling Fluent, effektiv och permanent inlärning.

För att se vad som finns under den valda funktionen, måste du identifiera den och klicka på. Det beror på användaren, i vilken ordning översättning av ordet på de båda språken kommer ske: främmande språket eller modersmål Det är en ytterligare bekvämlighet, som tillåter individuell anpassning till användarens preferenser.

Användningen av plattformen Ling Fluent är intuitivt enkelt

Plattformen Ling Fluent har förberetts och grundats på ett intuitivt och intelligent system med upprepningar, som tillåter bekväm inlärning, anpassad till de behov och förväntningar som varje användare har. Metod för att lära sig ett främmande språk har utarbetats så att du kan upprepa fraser och ord som är svåra att komma ihåg. När man upptäcker de lämpliga nivåerna av kursen. markeras flashkort som redan är kända och de som ännu inte har identifierats. Beroende på ditt val, förflyttas de till redan kända kort eller de som kräver inlärning eller efterföljande upprepningar. Plattformen gör att du kan återgå till varje flashkort när som helst, tills de blir ihågkomna. De, som är enklare för användaren visas mindre och lämnar plats åt de kort, som kräver mer tid för inlärning.

I plattformen Ling Fluent använder man också ett intressant och effektivt motiveringssystem. Varje användare kan följa sina framsteg i samband med lärande med hjälp av procentsats och grafik. Dessutom när man tar del passivt eller aktivt i diskussionerna med en lärare förbättrar man uttal av utländska fraser och motiverar sig själv och andra till inlärning. På detta sätt är inte personen som tar del i kursen tvingad att lära sig ensam, utan får stöd i strävan för att uppnå sitt mål. Det är värt att nämna att plattformen Ling Fluent är responsiv, vilket innebär att dess rätta funktion även är möjlig på mobila enheter. Tack vare det kan den användas när som helst och var som helst.

Lektioner med en lärare en ytterligare form som kompletterar plattformen Ling Fluent

För att säkerställa en omfattande inlärning, har plattformen Ling Fluent också sett till att ha ytterligare lektioner med lärare som sker online. Har skapats och grundats på traditionella samtal och aktiviteter, emellertid möjligör de en konversation som sker utan att lämna huset. Det är en perfekt komplettering till språkkursen, säkerställer en naturlig och avslappnad inlärning av främmande språk. Tack vare användning av veckovisa, 45 minuter långa lektioner med lärare, vänjer sig användaren till det främmande språket samt får en självsäkerhet i samband med samtal med andra personer, tränar korrekt uttal och dialekt. Dessutom kan man observera andra studenter på ett diskret sätt, eftersom var och en förblir anonym.

Ett samtal med en lärare går ut på en avslappnad relation, på basic eller medelsvår nivå. En mycket stor fördel är möjligheten att observera samtalen, utan aktiv medverkan. I fall en användare för stunden inte har lust att delta i en konversation kan han eller hon enbart koncentrera sig på att lyssna och memorera speciela fraser. När som helst under samtalet med en lärare, kan du delta även om du är ett par minuter försenad.

Vilka ämnen i metoden Ling Fluent genomförs under lektionen med en lärare?

Under lektionen med en lärare hanteras olika ämnen fär konversationer, så att var och en av dem ska vara intressant för användarna. Under samtalet pratar man om de mest populära ämnen relaterade till nästan alla delar av vardagen, resor och arbeta. Tack vare detta, undviks inget ordförråd och inlärningen går enligt planen. Under lektionen med en lärare sker samtalen på ett naturligt sätt, med vanliga fraser och ord som ofta används av utlänningar, som sällan förekommer i skolböcker, där det finns endast en schematisk vokabulär. Varje språk innehåller vardagligt prat, som mycket ofta används i samband med kontakt med människor. Med hjälp av naturliga och spontana samtal med läraren, lär sig användare ett avslappnat språkbruk, anpassat till varje situation.

För att delta i ett samtal behöver man endast ha fungerande högtalare eller hörlurar samt tillgång till Internet. Konversationer kan äga rum var som helst, på grund av att plattformen fungerar på mobila enheter. Eleven kan delta i konversationen hemma i skolan på bussen eller på fritiden.

Tack vare plattformen Ling Flunt kan du lära dig språk var och när du vill

Plattformen Ling Fluent är ett perfekt sätt för de människor som inte har tid för traditionella språkkurser. Tack vare utvecklingen av en innovativ metod, kan varje användare lära sig var som helst, när som helst. Dessutom, har man en möjlighet att bestämma tempo för intagning av kunskap, vilket gör att man hur länge som helst kan upprepa ord och fraser som är svåra att komma ihåg.

Om en person bryr sig mer om en intagning av ord och fraser från en ett visst område, kan han eller hon välja till exempel: affärsliv, turism, finans, medicinsk eller byggbransch paket. Det är en idealisk lösning för dem som är involverade i en viss industri eller på kort tid behöver lära sig specifika och nödvändiga uttryck.

Ling Fluent är en metod för språkinlärning skapad för personer som har svårt att komma ihåg nya ord och som enkelt blir uttråkad under den traditionella kurser eller lektioner. Tack vare olika flashkort är inlärningen intressant och effektivt. Kunskap absorberas på ett naturligt sätt – den mänskliga hjärnan registrerar fraser och ord med hörsel, syn och associationer utan tråkig memorering. Plattformen Ling Fluent lär användaren nya ord, genom att upprepa redan memorerade fraser. Det innovativa systemet för upprepning, garanterar fixering av de valda främmande språket för livet. Kombination av metoden med samtal med en lärare är ett perfekt komplement till kursen och garanterar snabb och attraktiv inlärning.

ling fluent metod för undervisning i främmande språkÄr metoden för språkinlärning Ling Fluent verkligen effektiv? Vår uppfattning

Idag har nog ingen några tvivel att det inte räcker att bara kunna engelska. Arbetsmarknaden söker fler duktiga människor som kan kommunicera på flera språk. E-learning plattformen Ling Fluent är en utmärkt metod som kan förbättra din sociala status och ge dig sen chans för en ljus framtid. En innovativ forsknings metod och resultat av processen för undervisning som vi inte kan hitta någonstans, säger att det är värt att anförtro sin framtid åt Ling Fluent.

OBS: Under en begränsad tid har den officiella distributören av språkkurserna med metoden LING FLUENT, ett specialerbjudande för våra läsare. Med det finns en 100% pengarna tillbaka garanti för den inköpta språkkursen i fall den inte kommer att ge de förväntade resultaten.

Klicka här för att testa språkkursen med metoden LING FLUENT!

 

Kampanjen slutar: [date format=”Y.m.d”] till klockan 23:59

På grund av att lagret börjar att ta slut, är kampanjen tidsbegränsad

Vad tycker du om den här produkten?

Klicka på stjärnan för att betygsätta den här produkten!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster hittills! Bli den första att betygsätta den här produkten.

43 comments

 • jag använde ling fluent och jag bekräftar effektiviteten även om jag i början var skepiskt inställd. Tillgång hade jag eftersom chefen på företaget köpte ut den

 • jag använder den, för att få en högre position på jobbet måste man kunna mycket, och språk är grundläggande. Engelska eller tyska räcker inte. Det är exotiska språk som räknas

 • ut av nyfikenhet testade jag, vad mer kan jag göra när man är pensionär?

 • jag använde, jag använder fortfarande och jag kommer fortsätta eftersom det verkligen går att lära sig grunderna blixtsnabb

 • det finns många underbara inlärnings metoder synd att man måste betala för alla

 • och jag kommer gärna testa ling fluent, under semestern kommer jag att åka till Grekland, jag skulle åtminstone vilja kunna grunderna i språket

 • jag försökte, kanske några fantastiska effekter jag fick ej, men jag kan säkert mer än innan

 • mina tidigare försök att lära mig spanska slutade med ett dåligt resultat med ling fluent kunde jag äntligen så pass mycket för att kunna konversera

 • jag har inte förmågan att lära mig språk, först nu börjar jag uppnå något i denna fråga just tack vare inlärning med ling fluent

 • skola med italienska språket gav mig inget, men med ling fluent fattade jag äntligen

 • när de hittar på hur man kan lära sig utan att lära sig, så kommer jag bli intresserad

 • ling fluent använda min vän från jobbet och mycket snabbt lärde hon sig att tala flytande tyska. Nu har jag börjat undervisning med detta sättet och jag kan redan se själv tydliga framsteg.

 • finns det nån test period?

 • jag rekommenderar, jag behärskar grunderna i spanska på en kort tidsperiod

 • jag använder och rekommenderar

 • sprråken lärde jag mig alltid gärna, nu är jag på pension och har bestämt mig för att lära mig grunderna i kinesiska. Med ling fluent är behärskade jag de på en kort tidsperiod.

 • jag lärde mig tyska och på bara ett par veckor, jag rekommenderar

 • om någon vill lära sig, så bör de lära sig och om inte så kommer ingen plattform i världen att hjälpa till

 • jag rekommenderar det hjälpte. På kort tid behärskade jag engelska och italienska. Naturligtvis, bara grunderna men för mig var det fullt tillräckligt.

 • inlärning av språk är en fråga om regelbundenhet, disciplin och tid. Om någon verkligen vill lära sig ett främmande språk, kommer de alltid kunna och behöver ej super medel till detta

 • Jag lärde mig två främmande språk bara genom att titta på tv. Så om någon vill, behöver de inte några hjälpmedel

 • språkinkärning är inte enkelt för mig, det var först när jag hitade artikeln om ling fluent och köpte metoden, så insåg jag hur snabbt och enkelt man kan lära sig

 • jag rekommenderar, effektivt

 • jag hoppas det är sant vad du skriver och jag kommer klara av att lära mig tyska snabbt för mitt jobb är beroende av det

 • om det har hjälpt andra, hoppas jag att det även hjälper mig, eftersom min chef pressar mig

 • jag köpte den till mina medarbetare i den administrativa avdelningen, de båda började mycket snabbt att prata på en grundläggande nivå på engelska så det var en bra investering

 • det var min chef som köpte det till oss, till hela avdelningen, bara en person kunde inte lära sig ett språk på detta sätt, resten klarade av åtminstone grunderna

 • jag har snart studentexamen, hoppas denna ling fluent kommer att funka!

 • jag testade, det fungerar!

 • det funkar, även om jag trodde det skulle vara mer på grund av ett mirakel

 • regelbundenhet är det viktigaste vid språkinlärning, utan det når man aldrig effekterna

 • Det funkar, jag rekommenderar

 • Jag lärde mig språket, även om det inte var lika snabbt som de beskrivs här

 • Det funkar, jag rekommenderar

 • mycket bra sak, utan större problem lärde jag känna grunden i två språk, ett lärde jag mig perfekt

 • artikeln kanske inte gjorde mig övertygad, men när jag tittade igenom kommentarerna, så kände jag att jag var villig att ta en risk och inan sommaren lära mig iaf grunderna i tyska

 • jag tror inte på en sådan snabb inlärning, man måste verkligen plugga för att uppnå nått

 • jag är verkligen sjäkv överraskad av effektiviteten av inlärningen med ling fluent, jag trodde aldrig på såna mirakelmetoder, men tänkte ta och testa Verkligen, väl investerade pengar!

 • jag bekräftar, ling fluent funkar

 • därför klarade jag språkexamen och tänkte att jag inte skulle få godkänt, värt risken!

 • Jag måste snabbt ta igen det som jag har missat, hoppas ling fluent är så pass effektiv som de skriver

 • Per-Olof Karsten

  Kan en 80-plussare lära sig främmande språk på några veckor, hur och vart anmäla och vad kostar kursen inkl material?

 • Kan man lära Arabiska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.