Ling Fluent – mielipiteitä vieraiden kielten opiskelumenetelmästä

0
(0)

ling fluent vieraan kielen oppiminenVieraiden kielten opiskelu kasvattaa suosiotaan erityisesti nuorten keskuudessa, sillä he tiedostavat, että kielten osaajille on kysyntää työmarkkinoilla. Myös ulkomailta töitä etsivät aikuiset ryhtyvät yhä useammin opiskelemaan uusia kieliä. Tänä päivänä tarjolla on lukuisia (joskus hyvinkin erikoisia) menetelmiä, joiden avulla voi kasvattaa vieraan kielen sanavarastoaan. Jotkut niistä saattavat vaikuttaa suorastaan naurettavilta, toiset taas tuottavat todellisia tuloksia ja voivat jopa auttaa oppimaan useita kieliä lyhyen ajan sisällä. Viimeksi mainittujen joukkoon kuuluu innovatiivinen verkko-oppimisympäristö Ling Fluent. Mikä tekee tästä ratkaisusta erityisen tehokkaan?

Ling Fluent – opi jopa kahdeksan kieltä!

Osaamalla useita vieraita kieliä voi parantaa yhteiskunnallista asemaansa, minkä tietävät myös kyseisen innovatiivisten menetelmän kehittäjät. Ohjelmoijien ja psykologien sekä tiedon omaksumisen asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena syntyi Ling Fluent -alusta, jonka avulla voi opiskella jopa kahdeksaa Euroopan yleisintä kieltä. Näitä ovat englanti, saksa, espanja, italia, ranska, norja, ruotsi ja hollanti.

Mikä on Ling Fluent -menetelmän salaisuus?

ling fluent vieraat kieletAinutlaatuisen vieraiden kielten opiskelumenetelmän, Ling Fluentin, on keksinyt nerokas polyglotti Leo Anders. Menetelmää kehittäessään hän huomasi, että aivomme omaksuvat nopeammin ne vieraskieliset ilmaukset, joiden merkitys on meille täysin tuntematon. Tämä sai hänet pohtimaan asiaa laajemmin ja tulemaan siihen johtopäätökseen, että opimme tehokkaammin kun näemme ensin uuden sanan, kuulemme sen sitten lauseessa, ja vasta lopuksi saamme tietää sen merkityksen. Täsmälleen tällä tavoin opimme kieltä myös lapsena, ja kuten tiedetään, aivojen kyky omaksua uutta tietoa on parhaimmillaan juuri lapsuudessa.

Kun lapsuudessa opimme kieltä edellä kuvatulla tavalla, aivoihimme muodostuu tiheä ja kestävä assosiaatioverkosto, jonka ansiosta emme unohda jo oppimiamme sanoja. Opiskellessamme uusia ilmauksia molemmat aivopuoliskot toimivat yhtäaikaisesti: oikea puoli käsittelee sanallista viestiä, ja vasen puolestaan kuvallista. Sanojen ääntämisen kuuleminen hyödyntää myös kuuloaistia oppimisprosessissa. Tällainen opiskelumenetelmä nopeuttaa oppimista jopa viisinkertaisesti, minkä seurauksena voimme omaksua vieraan kielen jopa 30 päivässä painamalla muistiin n. 200 uutta sanaa päivässä – ja lisäksi voimme itse päättää, kuinka paljon aikaa haluamme opiskeluun käyttää, ilman ylikuormitettua opinto-ohjelmaa, joka perustuu tiedon omaksumiseen pala kerrallaan.

Ling Fluent -menetelmällä voit opiskella vieraita kieliä kirjaimellisesti missä vaan!

ling fluent kielen oppiminenLing Fluent on innovatiivinen verkko-oppimisympäristö, joka on yhteensopiva kaikkien saatavilla olevien mobiililaitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että voit opiskella kieltä vaikkapa työmatkalla tai välitunnilla koulussa.

Avaat vain ohjelman ja valitset kielen, jota haluat opiskella, sekä opiskeltavan sanaston aihepiirin. Sanat on koottu johdonmukaisesti ryhmiin ja jaoteltu 15 kategoriaan, joita ovat jokapäiväinen elämä, työ, koti, perhe, ihminen/ulkonäkö, terveys, ruoka, matkailu, sää, liiketalous, raha, teknologiat, taide, media ja luonto.

Ling Fluent -alustan edistynyt tietojärjestelmä tunnistaa reaaliajassa osaamistasosi, minkä ansiosta voit helposti seurata edistymistä – sillä, kuten tiedetään, pienikin edistyminen motivoi jatkamaan ja nopeuttaa vieraiden kielten oppimista.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että innovatiivinen Ling Fluent -menetelmä on tehokas tapa oppia kieliä

vaikutuksia menetelmä ling fluentLing Fluentin kurssimateriaalien valmistamiseen osallistui kokeneita kielitieteilijöitä sekä oppimismetodiikan asiantuntijoita. Heidän tehtävänään oli testata menetelmän toimivuus, ja tämä tulos myös saavutettiin. Tutkimusten toteuttamisesta vastasivat Harvardin yliopiston tutkijat, joiden erikoistumisalueena on kuulo- ja näköärsykkeiden vaikutus ihmisaivojen kykyyn omaksua tietoa. Koehenkilöinä oli 20 molempia sukupuolia edustavaa eri-ikäistä opiskelijaa.

Koehenkilöiden kielitaito oli eritasoista, mutta yksikään heistä ei täyttänyt polyglotin määritelmää.Jokaisen osallistujan oli tutkimuksen alussa valittava yksi opiskeltava kieli ja meneteltävä sitten Ling Fluent -alustan ohjeiden mukaisesti. Tutkimustulokset tulivat todellisena yllätyksenä sekä asiantuntijoille, että itse opiskelijoille. Lähes 98 % heistä oppi valitsemansa kielen jo 30 päivässä! Jotkut ehtivät jopa aloittaa toisen kielen opiskelun ja suorittivat samanaikaisesti kahta eri kurssia.

Tällaiset tulokset ovat kiistaton todiste siitä, että impulssimetodia hyödyntävä Ling Fluent  oppimismenetelmä on sataprosenttisen toimiva. Se on tehokkain saatavilla oleva tapa oppia vieraita kieliä.

Miltä opiskelu multimediaalisen online sivuston Ling Fluent avunna näyttää?

Kuten jo tiedämme, multimediaalisen online sivuston Ling Fluent avulla, voit opiskella milloin ja missä haluat valitsemaasi osa-alueen sanastoa. Se on täydellinen menetelmä niille, jotka eivät pidä opiskeltavan aiheen määräämisestä. Tämä on täydellinen paikka myös niille, jotka pitävät mielenkiintoisesti järjestetystä opiskelusta sekä ilmiömäisistä tuloksista. Ottaen huomioon kaikki mukautumiset, opiskelu sivustolla on jaettu kolmeen pakettiin: Basic, Basic Pro, VIP.

Jokainen versioista eroaa toisista sanojen ja fraasien määrällä sekä pääsyn pituudella. Se, minkä paketin opiskelija valitsee riippuu ainoastaan hänestä itsestään. Mainittakoon, että VIP paketti on lisäksi rikastettu erikoisella bisnes- teemaisella työhaastattelulla, rakennusalaisen teemaisella englannin kielellä sekä englannilla läti- ja terveydenhoitaille. Se on ylimääräistä sanastoa niille, jotka työskentelevät ulkomailla taikka haluavat laajentaa kielentaitoaan. VIP paketissa pääsy sivustoon on rajoittamaton, toisin kuin Basic ja Basic Pro versioissa, joissa kurssi kestää 6 tai 12 kuukautta.Lyhyempi kurssin kesto on kannattava niille, jotka haluavat virkistää kielitaitoaan tai oppia enemmän lyhyessä ajassa.

Ling Fluent nojautuu tehokkaaseen moniaistiseen menetelmään

Opiskellessa moniaistisen menetelmän avulla, molemmat aivopuolistok työskentelevät. Jokainen niistä on vastuussa tietyistä aisteista, mm. kuulosta, halusta, näöstä, tunnosta.Tämän ansiosta aivojen vastaanottamat tiedot jäävät muistiin sekä kuulioilla sekä henkilöillä, joiden muut aistit ovat vahvemmat tiedon vastaanottamisessa.On todistettu, että moniaistinen opiskelu on paljon helpompaa ja nopeampaa kuin perinteiset menetelmät. Tuloksena, Ling Fluentin avulla opittu materiaali jää muistiin jopa koko elämäksi.

Moniaistinen opiskelu voi olla vahvistettu erikoisten ärsykkeiden avulla, kuten: mielikuvat, tarkkailu, tietyn sanan toisto, mielikuvitus taikka alkuperäisen käännöksen kuuntelu. Ling Fluent sivusto on luonut materiaalinsa moniaistiseksi ja vahvistanut sen lisäksi oikeanlaisen aistien ärsytyksen avulla. Opiskelu tapahtuu erikoisten sanakorttien avulla ja on täydennetty keskusteluilla oettajan kanssa.

Miltä Ling Fluent sanakortit näyttävät?

Jokainen sanakortti on luotu moniaistisen menetelmään pohjautuen, niin, jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Se sisältää mm.

  • Kuvan, jonka tehtävänä on mielikuvien luomisen tietyn tilanteen kanssa. Tämän avulla voit tutustua tiettyihin sanoihin, fraaseihin tai lauseisiin vieraalla kielellä. Kun olet tietyssä tilanteessa, osaat käyttää oikeanlaista sanastoa. Mielikuvien mekanismien avulla vieraan kielen fraasit ja sanat tulevat mieleesi paljon helpommin.
  • Vieraan kielen sana tai fraasi kokonaisessa lauseessa. Käyttäjä tutustuu tällöin sanan kontekstiin, sen käyttöön ja oikeanlaiseen lausumiseen
  • Sanan käännös käyttäjän äidinkielellä, joka sallii tarkan sanan ymmärtämisen ja muistamisen
  • Sanan tai fraasin oikeanlaisen lausumisen äänitys. Ääintykset on nauhoitettu yhteistyössä parhaiden lektoreiden kanssa.
  • Älykäs toistojärjestelmä, joka takaa parkaimman ja tehokkaimman opiskelun.Koko elämämme aikana mieleemme jäävät parhaiten ne tilanteet ja sanat, jotka ilmestyvät useinten. Käyttäjät opiskelevat sanastoa, joka on jaettu tiettyihin osa-alueisiin.Tämän takia oikein valmistettu Ling Fluent järjestelmä takaa tehokkaan ja pysyvän opskelun.

Nähdääksesi, mitä tietyn sanakortin alta löytyy, sinun on painettava sitä. Se missä järjestyksessä sanat on käännetty riippuu käyttäjästä itsestään: vieraalla vai äidinkielellä. Tämä on seuraava mukavuus, joka takaa käyttäjän oman valinnan opiskelussa.

Ling Fluent sivuston käyttö on helppoa

Ling Fluent sivusto on luotu nojautuen intuitiivisiin ja älykkäisiin toistoihin, jotka mahdollistavat vaivattoman opiskelun, joka on sovellettu jokaisen opiskelijan vaatimuksiin ja odotuksiin. Vieraan kielen ppimismenetelmäon luotu niin, jotta käyttäjä voisi toistaa sanoja ja fraaseja, joita hänen on vaikea muistaa. Paljastaen kurssin sopivia tasoj, hän valitsee sanakortit, jotka hän tuntee ennestään ja ne, joita hän ei vielä tune. Riippuen siitä, mitä hän merkitsee, sanakortit päätyvät tunnettujen sanojen tai opiskelua vaativien sanojen joukkoon. Sivusto mahdollistaa jokaiseen korttiin palaamisen missä tahansa vaiheessa, kunnes ne on muistettu oikein. Ne, jotka ovat käyttäjälle helpompia ilmestyvät harvemmin, tehden tilaa niille fraaseille, jotka vaativat enemmän toistoa.

Ling Fluent sivustolla käytetään myös mielenkiintoista ja tehokasta motivointijärjestelmää. Jokainen käyttäjä voi seuata edistymistään graafisella prosenttikaaviolla. Lisäksi, osallistuen aktiivisesti taikka passiivisesti keskusteluihin opettajan kanssa, opiskelija voi hioa ääntämistään sekä motivoida itseään ja muita opiskelijoita opiskeluun. Näin kurssiin osallistuva henkilön ei tarvitse opiskella itse ja hän saa hyvin tärkeää tukea matkalla päämääräänsä. Mainittakoon myös, että Ling Fluent sivusto toimii myös muilla elektroonisilla laitteilla. Tämän ansiosta voit käyttää sitä missä ja milloin haluat.

Opiskelu opettajan kanssa – ylimääräinen Ling Fluent – sivuston menetelmä

Jotta muistaisit opimasi parhaiten, Ling Fluenton huolehtinut myös siitä, että sinulla olisi online-oppitunteja opettaan kanssa. Ne on luotu noautuen perinteisiin keskusteluihin ja oppitunteihin, mutta sinun ei tarvitse lähteä kotoa. Se on täydellinen täydennys kielikurssille, joka takaa luonnollisen ja rennon vieraan kielen opiskelun. Osallistuen jokaviikkoisiin 45 minuuttisiin tunteihin opettajan kanssa, opiskelija tottuu kieleen ja saa enemmän varmuutta puhumiseen muiden kanssa, harjoittelee ääntämistä ja aksenttia. Lisäksi hän voi vain tarkkailla muita kurssilaisia huomaamatta, sillä jokainen opiskelija on anonyymi.

Keksustelut opettajan kanssa nojautuvat rentoon kanssakäymiseen perus- ja keskitasolla. Keskustelujen suuri plussa on se, että opiskelija voi seurata oppitunteja, aktiivinen osallistuminen ei ole välttämätöntä. Jos käyttävä ei halua osallistua keskusteluun, hän voi keskittyä ainoastaan kuunteluun ja yksittäisten fraasien muistamiseen. Hän voi liittyä keskusteluun sen jokaisessa vaiheessa, vaikka olisi muutaman minuutin myöhässä.

Millaiset osa-alueet käydään läpi oppituntien aikana Ling Fluentissa?

Oppituntien aikana käydään läpi erilaisia osa-alueita niin, jotta jokainen tunneista olisi mielenkiintoinen osallistujille. Keskustelun aikana käydään läpi suosituimpoia aiheita, jotka liittyvät miltei jokaiseen arjen , työn ja matkustamisen aiheeseen. Tämän ansiosta mikään sanasto ei jää käymättä läpi ja opiskelu sujuu suunnitelman mukaisesti. Tuntien aikana keskustelut käydään luonnollisesti, käyttäen ulkomaalaisten usein käytettäviä lauseita, jotka ilmestyvät harvoin koulujen oppikirjoissa, mistä löytyy ainoastaan kaavaan sopiva sanasto. Jokaisella kielellä on taas puhekieli, jota käytetään hyvin usein ihmisten välisissä kontakteissa. Keskustellen luonnollisesti ja sponttaanisesti opettajan kanssa, käyttäjät oppivat käyttämään kieltä jokaisessa tilanteessa.

Osallistuaksesi keskusteluun, sinulla on oltava ainoastaan toimiva kaijutin tai kuulokkeet sekä pääsy Internettiin. Voit käydä keskusteluja joka paikassa, sillä sivusto toimii myös mobiililaitteilla. Kurssilainen voi liittyä keskusteluun kotona, koulussa, bussissa tai valitussa vapaassa hetkessä.

Ling Fluent sivuston avulla opiskelet tehokkaasti missä ja milloin haluat

Ling Fluent sivusto on täydellinen tiedon lähde niille, joilla ei ole aikaa käydä perinteisillä kielikursseilla. Innovatiivisen menetelmän avulla jokainen käyttäjä voi opiskella milloin ja missä hän haluaa. Lisäksi hänellä on mahdollisuus päättää missä vauhdissa hän vastaanottaa uutta tietoa, minkä ansiosta hän voi toistaa loputtomasti itselleen vaikeita fraaseja ja sanoja.

Jos tietylle henkilölle on tärkeää oppia ainoastaan tietyn osa-alueen sanastoa, hän voi valita mm: markkinointi, turistiikan, rahaston, lääketieteen tai rakennusalan paketin. Tämä on täydellinen ratkaisu niille, jotka kuuluvat tiettyyn alaan ja heidän on opittava lyhyessä ajassa käytännöllisiä ja tarpeellisia fraaseja.

Ling Fluent on vieraiden kielten opiskelumenetelmä, joka on luotu ajatellen myös niitä, joille on hankalaa oppia uusia sanoja ja jotka tylsistyvät nopeasti perineisten kursiien tai koulun oppituntien aikana. Monipuolisten sanakorttien ansiosta, opiskelu on mielenkiintoista ja tehokasta. Tieto taas mukautuu luonnollisesti – ihmisen aivot tallentavat fraasit ja sanat kuulon, näön ja mielikuvien avulla ilman pakotettua ja yksitoikkoista muistamista. Ling Fluent sivustolla käyttäjä opiskelee uusia sanoja toistaen aijemmin opittuja fraaseja. Tällainen innovatiivinen toistojärjestelmä takaa valitun kielen oppimisen jopa koko elämäksi. Yhdistettynä keskusteluun opettajan kanssa opiskelusta tulee vielä mielenkiintoisempaa.

Onko kielten opiskeluun tarkoitettu Ling Fluent -menetelmä oikeasti tehokas? Meidän mielipiteemme

ling fluent menetelmä vieraiden kielten oppimisenTänä päivänä jokainen taitaa tietää, että pelkkä englannin osaaminen ei enää riitä. Työmarkkinoilla on yhä enemmän kysyntää taitaville osaajille, jotka hallitsevat useampia kieliä. Ling Fluent -verkkoympäristö on erinomainen tapa parantaa yhteiskunnallista asemaansa ja huolehtia paremmasta tulevaisuudesta. Innovatiivinen metodiikka ja ainutkertaiset oppimistulokset osoittavat, että Ling Fluent on ehdottomasti luottamuksen arvoinen.

HUOMAA: LING FLUENT -kielikurssien jälleenmyyjällä on rajoitetun ajan erikoistarjous lukijoillemme. Siihen liittyy 100% rahat takaisin -takuu, jos ostamasi kielikurssi ei anna odotettuja tuloksia.

Klikkaa tästä kokeillaksesi LING FLUENT -kielikurssia

 

Tarjous on voimassa: [date format=”Y.m.d”] klo 23:59 asti

Tarjouserä on aikarajoitettu varaston loppuunmyynnin vuoksi

Mitä mieltä olet tuotteesta?

Klikkaa tähti arvioidaksesi tämän tuotteen!

Keskiarvoluokitus 0 / 5. Äänten määrä: 0

Ei toistaiseksi ääniä! Arvioi tämä tuote ensimmäisenä.

44 comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.