Ling Fluent – názory na metódu výučby cudzích jazykov

0
(0)

learning ling fluent jazykVýučba cudzích jazykov je stále viac populárna, najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí si uvedomujú dôležitosť týchto znalostí na trhu práce. Čoraz častejšie sa cudzie jazyky učia tiež staršie osoby, ktoré hľadajú prácu v zahraničí. Na trhu existuje mnoho metód, občas dosť abstraktných, pre zlepšenie Vášho rozsahu slovnej zásoby v cudzom jazyku. Niektoré sa zdajú byť na prvý pohľad oka smiešne, iné sú skutočne účinné a môžu pomôcť v krátkej dobe zvládnuť dokonca niekoľko jazykov. Jedným z takýchto riešení je inovatívna e-learningová platforma Ling Fluent. V čom spočíva jedinečnosť tohto riešenia?

Ling Fluent – naučte sa dokonca osem cudzích jazykov!

Znalosť širokej škály cudzích jazykov značne zvyšuje spoločenský status, čo dokonale vedia tvorcovia tohto inovatívneho riešenia.

Vďaka námahe programátorov a psychológov, a takisto odborníkov v oblasti asimilácie mozgom informácií, vznikla platforma Ling Fluent, ktorá umožňuje zvládnuť dokonca osem najčastejšie používaných v Európe jazykov. Sú to: angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, nórčina, švédčina a holandčina.

V čom spočíva tajomstvo metódy Ling Fluent?

spôsob ling fluent učenie cudzieho jazykaTvorcom unikátnej metódy výučby cudzích jazykov Ling Fluent je Leo Anders, geniálny polyglot. Počas spracovania tohto spôsobu zistil, že si ľudský mozog rýchlejšie osvojuje cudzie slovíčka, ktorých význam najjednoduchšie na svete nepozná. To ho prinútilo k myšlienkam, z ktorých vyplýva, že viac optimálne je v prvej chvíli uvidieť nové slovíčko, potom je počuť vo vete, a až nakoniec sa dozvedieť, čo skutočne znamená. Práve týmto spôsobom sa učia deti, a ako je známe, práve v detskom veku si ľudský mozog osvojuje informácie najrýchlejšie.

Takáto metóda výučby slovíčok v detskom veku, tvorí v mozgu veľmi hustú sieť silných spojení, vďaka ktorým nemožno zabudnúť na raz naučené slovíčko. Počas poznávania ďalších obratov pracujú obe mozgové hemisféry: pravá zachytáva slovný prejav, zatiaľ čo ľavá – sprevádzajúci ho obraz. Vďaka nahrávke s výslovnosťou zapájame tiež do výučby zmysel sluchu. Takáto metóda výučby zrýchľuje dobu zvládnutia jazyka dokonca päťnásobne! A to zase spôsobuje, že sa môžeme nový jazyk naučiť dokonca za 30 dní, s osvojením si okolo 200 nových slovíčok denne, pričom sa môžeme samostatne rozhodovať o dobe výučby – neexistujú žiadne „zabalené“ programy, s ktorými je potrebné znalosti stavať tehlička po tehličke.

S metódou Ling Fluent sa môžete učiť cudzie jazyky doslova všade!

ling fluent cudzie jazykyLing Fluent je inovatívna e-learningová platforma, ktorá podporuje všetky aktuálne známe mobilné zariadenia. To znamená, že sa cudzí jazyk môžeme učiť dokonca na ceste do práce, a tiež počas 15minútovej prestávky v škole.

Proste si otvorte program, vyberte jazyk, ktorý sa chcete naučiť, a následne vykonajte výber rozsahu slovíčok.
Sú veľmi dobre usporiadané, pretože boli rozdelené do 15 kategórií: každodenný život, práca, dom, rodina, človek/výzor, zdravie, jedlo, cestovanie, počasie, obchod, peniaze, technológie, umenie, médiá a príroda.

Vysoko pokročilý počítačový systém platformy Ling Fluent bežne overuje získané znalosti, vďaka čomu sledovanie pokrokov vo výučbe nerobí problémy. A ako je známe, dokonca najmenší pokrok inšpiruje k ďalšej činnosti a značne zrýchľuje výučbu cudzích jazykov.

Vedecké výskumy potvrdili účinnosť inovatívnej metódy výučby jazykov Ling Fluent

ovplyvňuje spôsob ling fluentZa prípravu kurzu Ling Fluent boli zodpovední skúsení lingvisti a odborníci v oblasti metodiky výučby. Osoby s týmito kompetenciami museli účinnosť tejto metódy preveriť, čo sa im podarilo úplne realizovať. Výskumy previedli vedci z Harvardskej Univerzity, ktorí celú svoju vedeckú kariéru skúmali vplyv sluchových a obrázkových impulzov na rýchlosť osvojovania si ľudským mozgom informácií. „Výskumným materiálom“ boli tentoraz študenti, v rôznych vekových kategóriách a rôzneho pohlavia; skoro 20 osôb.

Boli zaznamenané rôzne úrovne osvojenia jednotlivých jazykov, avšak žiadna z týchto osôb nevykazovala vlastnosti polyglota. Každý testovaný si mal na začiatku výskumného programu zvoliť jeden jazyk, ktorý chcel nakoniec ovládnuť, a následovne postupovať podľa pokynov platformy Ling Fluent. Výsledky výskumu boli prekvapujúce zároveň pre vedcov, ako aj aj pre samotných študentov. Skoro 98 percent z nich ovládlo testovaný jazyk už za 30 dní! Niektorí v tejto dobe dokonca začali výučbu druhého jazyka, čiže realizovali súčasne dva kurzy.

Takéto výsledky jednoznačne potvrdzujú, že impulzná metóda výučby cudzích jazykov Ling Fluent je 100% overená a je súčasne najúčinnejšia na trhu.

Odborníci sú prekvapení výsledkami metódy Ling Fluent

Účinky metóda jazykového vzdelávania ling fluentTakto vysokej účinnosti platformy neveril jeden z najslávnejších polyglotov na svete, profesor Adam Moude, ktorý na výučbu jedného z jazykov, ktoré ovláda, potreboval priemerne 4 mesiace. „Keď som náhodou uvidel reklamu Ling Fluent, nechcel som veriť tak vysokej účinnosti spomínanej metódy výučby. Po niekoľkých dňoch rozmýšľania som však zistil, že nemám o čo prísť a môžem sa vďaka ich metóde naučiť holandský jazyk, s ktorým som mimochodom mal vždy problémy. Po ukončení mesačnej doby štúdia, som nemohol uveriť vlastným očiam. Všetky testy som robil bez akéhokoľvek problému a podarilo sa mi na starobu ovládnuť ešte jeden jazyk, aj keď som si myslel, že moje možnosti skončili už u čínskeho jazyka“ – smeje sa profesor Moude.

Ako vyzerá výučba jazyka pomocou multimediálnej platformy pre výučbu cudzích jazykov – Ling Fluent?

Ako už vieme, pomocou platformy Ling Fluent je možné sa učiť v ľubovoľnom čase a vybrať si tu najvhodnenšjiu v danej chvíli tému. Je to ideálna metóda pre tie osoby, ktoré nemajú rady predpísané schémy. Bude taktiež vhodná pre používateľov, ktorým záleží na zaujímavo usporiadaných poznatkoch a spektakulárnych efektoch výučby. S ohľadom na zohľadnenie všetkých výhod, bol na platforme umožnený výber troch variánt výučby: Basic, Basic Pro, VIP.

Každá z variánt sa od seba líši množstvom slov a obratov, a dobou prístupu na platformu. Rozhodnutie, týkajúce sa výberu formy výučby záleží len na študentovi. Stojí za to sa zmieniť, že balíček VIP bol navyše obohatený o obchodnú špecializáciu, prijímací pohovor, angličtinu pre stavebný odbor a angličtinu pre zdravotné sestry a ošetrovateľky. Je to dodatočná znalostná báza pre osoby, ktoré pracujú v zahraničí alebo chcú rozvíjať odbornú terminológiu. V prípade VIP varianty nie je prístup na platformu časovo obmedzený, tak ako u Basic a Basic Pro, kde je kurz aktívny 6 alebo 12 mesiacov. Kratšia doba trvania bude s istotou veľkým kladom pre osoby, ktoré si chcú zlepšiť jazyk alebo sa ho naučiť vo zvolenom čase.

Platforma Ling Fluent vyučuje na základe najúčinnejšej polysenzorickej metódy

Počas výučby pomocou polysenzorickej metódy pracujú obe hemisféry mozgu. Každá z nich je zodpovedná za konkrétne zmysly, okrem iného sluch, čuch, zrak, dotyk. Vďaka tomu, informácie prijímané mozgom si zapamätajú sluchové typy, ako aj osoby, ktoré preferujú iné formy osvojovania znalostí. Bolo preukázané, že polysenzorická výučba je oveľa ľahšia a rýchlejšia ako tradičné formy. Vo výsledku si látku osvojenú metódou Ling Fluent zapamätáte dokonca na celý život.

Polysenzorická výučba môže byť posilnená využitím špeciálnych impulzov, takých ako sú: spájanie, pozorovanie, frekvencia výskytu daného slova alebo frázy alebo tiež započúvanie sa do originálneho prekladu. Platforma Ling Fluent vypracovala odovzdávané znalosti polysenzorickým spôsobom, posilneným dodatočne správnym povzbudzovaním zmyslov pomocou vyššie uvedených spôsobov. Výučba prebieha pomocou špeciálnych kartičiek a je navyše doplnená o rozhovory s lektorom.

Ako vyzerajú kartičky na platforme Ling Fluent?

Každá kartička bola vhodne pripravená na báze polysenzorickej metódy, tak aby bola čo najúčinnejšia. Okrem iného obsahuje

  • obraz alebo fotografiu, ktorých účelom je vyvolanie neskorších spojenie terminológie s konkrétnou situáciou. Vďaka tomu je možné spoznať dané schémy, obraty a vety, ktoré sa používajú v cudzom jazyku. Ak sa nachádza v danej situácii, dokáže nadviazať rozhovor alebo použiť vhodnú frázu. Vďaka mechanizmu spojení sa oveľa lepšie zapamätávajú slová a obraty v cudzom jazyku.
  • Slovo alebo obrat v cudzom jazyku sú zahrnuté v celej vete. Vtedy užívateľ spoznáva kontext jeho výskytu a správnu výslovnosť.
  • Preklad slova v rodnom jazyku používateľa dovoľuje presné pochopenie a zapamätanie.
  • Nahrávka správnej výslovnosti slov a obratov. Nahrávky boli realizované pri spolupráci s najlepšími lektormi.
  • Inteligentný systém opakovania, ktorý zaručuje rýchle a trvalé zafixovanie obratov, ktoré sú z cudzieho jazyka. Počas celého života, najviac zapadajú do pamäti situácie a slová, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Užívatelia sa učia terminológiu vhodným rozdelením do tematických kategórií. Preto špeciálne pripravený systém opakovania Ling Fluent zaručuje efektívnu a trvalú výučbu.

Pre to, aby ste videli, čo sa nachádza pod zvolenou kartičkou, treba na ňu ukázať a kliknúť. Je iba na užívateľovi, aké bude poradie prekladu slová v oboch jazykoch: cudzím alebo rodnom. To je ďalšia výhoda, ktorá umožňuje individuálne prispôsobenie výučby preferenciám užívateľa.

Pôsobenie platformy Ling Fluent je intuitívne jednoduché

Platforma Ling Fluent bola pripravená na báze systému intuitívnych a inteligentných opakovaní, ktorý dovoľuje voľnú výučbu, prispôsobenú požiadavkám a očakávaniam každého užívateľa. Metóda osvojovania si cudzieho jazyka bola pripravená tak, aby užívateľ mohol opakovať ťažké na zapamätanie obraty a slová. Odkrývajúc vhodné úrovne kurzu označuje kartičky, ktoré už boli poznané aj tie, ktoré ešte neboli odhalené. V závislosti na označení, sa priraďujú k tým už poznaným kartám alebo tým, ktoré vyžadujú výučbu alebo ďalšie opakovanie. Platforma umožňuje vrátiť sa ku každej kartičke v ľubovoľnom čase, do momentu až si ich správne zapamätáte. Tie, ktoré sú pre užívateľov jednoduchšie sa objavujú zriedka a robia miesto pre obraty, ktoré vyžadujú viac času na osvojenie.

Na platforme Ling Fluent bol rovnako použitý zaujímavý a účinný motivačný systém. Každý užívateľ môže pozorovať svoj pokrok vo výučbe pomocou percentuálneho a grafického ukazovateľa. Navyše, pri zúčastnení sa pasívnych alebo aktívnych rozhovorov s lektorom je možné si zdokonaľovať výslovnosť cudzojazyčných obratov a motivovať seba aj iné k výučbe. Týmto spôsobom osoba, ktorá sa zúčastňuje kurzu nie je odkázaná na samostatnú výučbu, získa veľmi potrebnú podporu v dosiahnutie cieľa. Stojí za to sa zmieniť, že platforma Ling Fluent je responzívna, čo znamená jej správne fungovanie aj na mobilných zariadeniach. Vďaka tomu, je ju možné používať v ľubovoľnom čase a mieste.

Hodiny s lektorom dodatočnou formou doplnenie výučby v platforme Ling Fluent

Na zabezpečenie komplexnej výučby, sa platforma Ling Fluent tiež postarala o doplnkové hodiny s lektorom, ktoré prebiehajú online. Boli pripravené na základe tradičných rozhovorov a hodín, avšak umožňujú konverzáciu bez nutnosti vychádzania z domu. Je to ideálne doplnenie jazykového kurzu, ktoré zaručuje prirodzenú a voľnou výučbu cudzieho jazyka. Vďaka použitiu každotýždenných, 45minutových hodín s lektorom si užívateľ osvojuje cudzí jazyk a naberá sebaistotu pri rozhovoroch s ďalšími osobami, precvičuje si správnu výslovnosť a akcent. Navyše môže diskrétnym spôsobom pozorovať ostatných študentov, pretože každý z účastníkov rozhovoru zostáva anonymný.

Rozhovory s lektorom spočívajú vo voľnom prenose, ktorý je vedený na základnej a pokročilej úrovni. Veľkou výhodou je možnosť pozorovania rozhovorov, bez nutnosti aktívnej účasti. Ak v danom momente nemá užívateľ chuť na konverzáciu, môže sa len sústrediť na počúvanie a fixovaní jednotlivých obratov. V každom momente trvania rozhovoru s lektorom, sa k nim môže pripojiť, dokonca ak sa oneskorí o niekoľko minút.

Aké témy sú v metóde Ling Fluent realizovaná počas hodín s lektorom?

Počas hodín s lektorom sú realizované rôznorodé témy hovorov, tak aby každý z nich bol zaujímavý pre užívateľov. Počas konverzácie sa hovorí o najpopulárnejších témach spojených so skoro všetkými elementmi každodenného života, cestovaním a zamestnaním. Vďaka tomu, nie je vynechaná žiadna terminológie, a výučba ide podľa plánu. Počas hodín s lektorom sú hovory realizované prirodzeným spôsobom, rovnako pomocou cudzincami často používaných obratov a slov, ktoré sa zriedka objavujú v školských učebniciach, kde sa nachádza iba schematická slovná zásoba. Avšak každý jazyk obsahuje bežnú reč, ktorá je veľmi často používaná v medziľudských vzťahoch. Pomocou prirodzených a spontánnych rozhovorov s lektorom, sa užívatelia učia nenásilne používať jazyk, prispôsobený každej situácii.

Pre zúčastnení sa konverzácie stačí mať len funkčné reproduktory alebo slúchadlá a prístup k internetu. Vďaka fungovaniu platformy na mobilných zariadeniach môžu rozhovory prebiehať v každom mieste. Študent sa môže pripojiť ku konverzácii doma, v škole, v autobuse alebo v ľubovoľne zvolenú chvíľu.

Vďaka platforme Ling Fluent sa účinne učíte kde chcete a ako chcete

Platforma Ling Fluent je ideálnou formou osvojovania si vlastností pre tie osoby, ktoré nemajú čas na tradičné a stacionárne jazykové kurzy. Vďaka vypracovaniu inovatívnej metódy, sa môže každý užívateľ učiť v ľubovoľnom mieste a čase. Navyše, má možnosť rozhodovať o tempe osvojených vedomostí, vďaka čomu si môže donekonečna opakovať ťažké na zapamätanie frázy a obraty.

Ak danej osobe viac záleží na osvojovaní si fráz a obratov z danej oblasti, môže si okrem iného zvoliť: obchodný, turistický, finančný, lekársky alebo stavebný balíček. Je to ideálne riešenie pre tých, ktorí sú spojení s daným odborom alebo sa musia v krátkej dobe naučiť konkrétne a užitočné obraty.

Ling Fluent je metóda výučby cudzích jazykov vytvorená rovnako s myšlienkou na osoby, ktoré si ťažko pamätajú nové slová a rýchlo sa nudia počas tradičných stacionárnych kurzov alebo školských hodín. Vďaka rôznorodým kartičkám, je výučba zaujímavá a efektívna. Znalosti sú osvojované prirodzeným spôsobom – ľudský mozog registruje obraty a slovíčka pomocou sluchu, zraku a spojenie, bez namáhavého a nudného zapamätanie si. Na platforme Ling Fluent sa užívateľ učí nové slovíčka opakovaním už zapamätaných si obratov. Takýto inovatívny spôsob opakovania zaručuje zafixovanie vybraného cudzieho jazyka na celý život. Spojenie metódy s rozhovormi s lektorom je ideálnym doplnením kurzu a zárukou rýchlej a atraktívnej výučby.

Je metóda výučby jazykov Ling Fluent skutočne účinná? Naše hodnotenie

ling fluent učenie cudzieho jazykaV dnešnej dobe nemá nikto pochybnosti, že znalosť samotnej angličtiny už nestačí. Trh práce si vyžaduje čoraz viac schopných ľudí, ktorí sa dokážu dorozumievať mnohými jazykmi. E-learningová platforma Ling Fluent je dokonalou metódou pre zlepšenie svojho spoločenského postavenia a daní si šance pre svetlejšiu budúcnosť. Inovatívna výskumná metóda a nikde inde nevídané výsledky procesu výučby jednoznačne hovoria, že Ling Fluent stojí za to dať dôveru pre svoju budúcnosť.

POZOR: Na obmedzenú dobu má oficiálny distribútor jazykových kurzov metódou LING FLUENT pre našich čitateľov špeciálnu ponuku. Je s ňou spojená 100% záruka vrátenia peňazí za zakúpený jazykový kurz, v prípade že neprinesie očakávané výsledky.

Kliknite sem a vyskúšajte jazykový kurz metódou LING FLUENT!

 

Akcia trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59 hod.

S ohľadom na vyčerpanie zásob, je akcia obmedzená časovo.

Aký je váš názor na tento produkt?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte tento produkt!

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hlasy! Ohodnoťte tento produkt ako prvý.

40 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.