Ling Fluent – meninger om metoden for læring av fremmedspråk

0
(0)

ling fluent fremmedspråkLæring av fremmedspråk blir stadig mer populær, spesielt blant de unge som innser viktigheten av slike kunnskaper på arbeidsmarkedet. Stadig ivrigere læres fremmedspråk også av eldre personer som drar til utlandet for å søke jobb. På markedet finnes det flere metoder, noen ganger ganske abstrakte, for å forbedre ordforrådet sitt i fremmedspråk. Ved første øyekast ser noen av dem morsomme ut, andre er faktisk effektive og kan hjelpe å beherske til og med et par språk i kort tid. En av sånne løsninger er innovativ plattform for e-learning Ling Fluent. Hva er så unikt med denne løsningen?

Ling Fluent – lær til og med åtte fremmedspråk!

Kjennskap til en hel rekke fremmedspråk øker betydelig sosial status, noe som er godt kjent for opphavsmannen bak denne innovative løsningen. Takket være innsatsen til programmere og psykologer, og også spesialister innen hjernens prosess med å assimilere informasjon, har det oppstått Ling Fluent plattformen som hjelper å beherske til og med åtte språk som brukes oftest i Europa. Det er: engelsk, tysk, spansk, italiensk, fransk, norsk, svensk og nederlandsk.

Hva er hemmeligheten bak Ling Fluent metoden?

ling fluent språklæringOpphavsmannen bak den unike metoden for språklæring Ling Fluent er Leo Anders, en strålende polyglott. Under utviklingen av denne metoden la han merke til at meneskelig hjerne lærer fortere fremmede ord hvis betydning den rett og slett ikke kjenner. Dette fikk ham til tanker som det går ut fra, at det er mye mer optimalt først å se et nytt ord, etterpå høre det i en setning, og til slutt å få vite hva det egentlig betyr. Det er nettopp på den måten barn lærer, og som man vet, er det i barndommen den menneskelige hjernen absorberer informasjon raskets.

Denne metoden for læring av ord i barndommen skaper i hjernen et tett nettverk av assosiasjoner slik at det blir umulig å glemme ord som man lærer. Mens man lærer neste ord, jobber begge hjernehalvdeler: den høyre fanger verbalt budkskap, den venstre – det medfølgende bildet. Takket være opptak med uttale engasjerer vi også hørsel. En slik læremetode fremskynder tid som er nødvendig for å mestre språket, til og med fem ganger! Og dette i sin tur fører til at vi kan lære nytt språk til og med på 30 dager ved å lære cirka 200 nye ord hver dag. Og samtidig kan vi selv bestemme tildspunktet for læring – det er ingen „overdrevne” programmer som krever å bygge kunnskap stein for stein.

Med Ling Fluent metoden kan du lære fremmedspråk egentlig overalt!

effekter metode ling fluentLing Fluent er en innovativ plattform for e-learning som støtter nå alle mobile enheter. Det betyr at vi kan lære nytt språk til og med på vei til jobb, og også i løpet av 15-minutters pause på skole.

Bare åpne programmet, velg språk som du ønsker å lære, og velg omfanget av ord. De er svært godt gruppert, de ble nemlig delt opp i 15 kategorier: dagligliv, jobb, hjem, familie, menneske/utseende, helse, mat, reise, vær, forretning, penger, teknologier, kunst, media og natur.

Høyt avansert datasystem til Ling Fluent plattformen verifiserer ervervet kunnskap løpende, slik at det å holde styr på fremgang i læring ikke blir problematisk. Og som man vet, bidrar til og med den minste fremgangen til å jobbe videre og betydelig fremskynder læring av fremmedspråk.

Vitenskapelige studier bekreftet effektiviteten av Ling Fluent innovative metoden for språklæring

effekter av metoden språklæring ling fluentDet var erfarne lingvister og spesialister innen læremetodikk som var ansvarlige for utarbeidelse av Ling Fluent kurset. Personer med samme kompetanse måtte sjekke effektiviteten av denne metoden, noe som de fullstendig klarte å gjennomføre. Undersøkelser ble foretatt av forskere fra Harvard-universitetet som i hele sin vitenskapelige karriere hadde studert innflytelsen til auditive og visuelle stimuli på hastigheten av den menneskelige hjernens prosess med å assimilere informasjon. „Forskningsmaterialet” utgjorde denne gangen studenter i ulik alder og av ulikt kjønn; nesten 20 personer.

De noterte ulike nivåer på mestring av enkelte språk, men ingen av disse personene viste egenskapene til polyglott. Hver tester skulle i begynnelsen av forskningsprogrammet velge ett språk som han eller hun ville mestre og deretter følge veiledningen til Ling Fluent plattformen. Resultater av undersøkelsene var overraskende både for forskere og selve studenter. Nesten 98 prosent av dem mestret språket som de testet, allerede i løpet av 30 dager! Noen av dem begynte på den tiden til og med å lære et annet språk, så de var med på to kurs samtidig.

Slike resultater bekrefter enstydig at Ling Fluent stimuli-metodikken for læring av fremmedspråk fungerer i 100 prosent og er for tida den mest effektive på markedet.

Spesialister er overrasket over resultater til Ling Fluent metoden

ling fluent metode for læring av fremmedspråkPå en så høy effektivitet av plattformen trodde ikke en av de mest kjente polyglottene i veden, professor Adam Moud, som trengte gjennomsnittlig 4 måneder på å lære ett språk fra alle dem som han mestrer. „Da jeg tilfeldig så en reklame av Ling Fluent, ville jeg ikke tro på en så høy effektivitet av den nevnte læremetoden. Etter et par dager med nøling fastslo jeg at jeg egentlig ikke hadde noe å tape og kunne ved hjelp av metoden lære nederlandsk, som jeg for øvrig alltid hadde problemer med. Etter avsluttet en måneds periode med læring kunne jeg ikke tro mine egne øyne. Jeg besto alle tester uten et eneste problem, og jeg klarte i høy alder å mestre et språk til, selv om jeg hadde trodd at mine evner var oppbrukt på læring av kinesisk” – ler professor Moud.

Hvordan ser ut språkopplæring ved hjelp av den multimediale plattformen til læring av fremmedspråk – Ling Fluent?

Som vi allerede vet, kan man ved hjelp av Ling Fluent plattformen lære når man vil ved å velge et emne som passer oss best akkurat i et gitt øyeblikk. Det er en perfekt metode for folk som ikke liker å bli pålagt ordrer og faste mønstre. Den blir også bra for brukere som legger vekt på spektakulære resultater av læring og kunnskap som er ordnet på en interessant måte. Med hensyn til alle nyttige funksjoner gir plattformen mulighet til å velge tre læringsvarianter: Basic, Basic Pro, VIP.

Hver av variantene skiller seg fra hverandre med antall ord og uttrykk og tidsperioden når man har tilgang til plattformen. Avgjørelsen angående valg av læringsform er utelukkende opp til kursdeltaker. Det er verdt å nevne at VIP-pakken ble i tillegg beriket med et spesielt, forretningsmessig jobbintervju, engelsk for byggebransjen og engelsk for sykepleiere og hjelpepleiere. Det er en ekstra kunnskapsbase for folk som arbeider i utlandet eller ønsker å utvikle sitt yrkesfaglige ordforråd. I VIP-versjonen har tilgang til plattformen ingen tidsbegrensning slik som det er i Basic og Basic Pro der kurset er aktivt i 6 eller 12 måneder. Kortere varighet blir sikkert en stor fordel for folk som ønsker å forbedre språket eller lære det innen bestemt tid.

Ling Fluent plattformen underviser basert på den mest effektive multisensoriske metoden

I løpet av opplæringen ved hjelp av den multisensoriske metoden arbeider begge hjernehalvdeler. Hver av den er ansvarlig for bestemte sanser, bl.a. hørsel, lukt, syn, berøring. Ved hjelp av dette blir informasjon mottatt av hjernen og husket både av folk som er flinke til å lære gjennom å høre og folk som foretrekker andre former for mestring av kunnskap. Det har blitt bevist at multisensorisk læring er mye lettere og raskere enn tradisjonelle former. Følgelig blir stoffet som tilegnes gjennom Ling Fluent metoden, husket for hele livet.

Multisensorisk læring kan styrkes ved å bruke spesielle stimuli, slike som: assosiasjoner, observasjon, hyppighet av forekomst av et gitt ord eller uttrykk eller ved å lytte til original oversettelse. Ling Fluent plattformen har utarbeidet den formidlede kunnskapen på en multisensorisk måte, forsterket ytterligere ved hensiktsmessig stimulering av sansene ved hjelp av de ovennevnte metodene. Læring foregår ved hjelp av spesielle ordkort og suppleres av ekstra samtaler med lærer.

Hvordan ser ut ordkortene på Ling Fluent plattformen?

Hvert ordkort ble laget nøye basert på den multisensoriske metoden slik at den blir så effektiv som mulig. Ordkortene inneholder bl.a.

 • Bilde eller fotografi som har som formål å fremkalle senere assosiasjoner mellom ord og en gitt situasjon. På den måten kan man lære bestemte mønstre, uttrykk og setninger som man bruker i fremmedspråk. Når man befinner seg i en gitt situasjon, kan man starte en samtale eller anvende riktig uttrykk. Takket være mekanismen med assosiasjoner husker man mye bedre ord og uttrykk i fremmedspråk.
 • Et ord eller et uttrykk som står i en hel setning. Brukeren lærer da ordets kontekts og riktig måte å uttale det på
 • Oversettelse av ordet i brukerens morsmål som hjelper med å forstå det godt og huske det.
 • Opptak av riktig uttale av ord og uttrykk. Opptakene ble laget i samarbeid med de beste språklærerne.
 • Et intelligent system med repetisjoner som garanterer rask og effektiv mestring av uttrykk i fremmedspråk. I løpet av hele livet husker man best situasjoner og ord som dukker opp oftest. Brukerne lærer vokabular gjennom passende deling i tematiske kategorier. Derfor garanterer spesielt utviklet repetisjonssystem av Ling Fluent en effektiv opplæring som huskes godt.

For å se hva som står på et valgt ordkort skal man peke på det og klikke. Det er opp til brukeren hva blir rekkefølgen av ordets oversettelse i begge to språk: fremmedspråk eller morsmål. Det er den neste nyttige funksjonen som hjelper å tilpasse undervisning til brukerens egne ønsker og behov.

Virkningen til Ling Fluent plattformen er intuitivt enkel

Ling Fluent plattformen ble laget basert på et system med intuitive og intelligente repetisjoner som bidrar til lett undervisning som er tilpasset krav og forventninger til enhver bruker. Metoden for mestring av fremmedspråk ble laget slik at brukere kan repetere ord og uttrykk som er vanskelige å huske. Ved å gå gjennom ulike kursnivåer markerer man ordkort som allerede har blitt lært og de som ikke har blitt mestret ennå. Avhengig av markering havner de i en gruppe lærte kort eller de som krever å bli lært eller videre repetert. Plattformen muliggjør å komme tilbake til alle kortene hvert øyeblikk inntil de huskes godt. De som er lettere for brukere, vises sjeldnere og dermed gir plass for uttrykk som krever mer tid på å bli mestret.

På Ling Fluent plattformen ble det også anvendt et interessant og effektivt motivasjonssytem. Enhver bruker kan se sin fremgang i undervisning ved hjelp av en prosentvis og grafisk indikator. Dessuten, ved å delta passivt eller aktivt i samtaler med lærer, kan man forbedre uttalen av uttrykk i fremmedspråk samt motivere seg selv og andre til å lære. På den måten er personen som deltar i kurset, ikke dømt til å lære alene, man får mye nødvendig støtte i sitt arbeid for å oppnå målet. Det er verdt å si her at Ling Fluent plattformen er responsiv, noe som betyr at den funker også bra på mobile enheter. På den måten kan man bruke den når og hvor man bare vil.

Leksjoner med lærer som en ekstra form for å supplere læring på Ling Fluent plattformen

For å sikre en helhetlig undervisning har Ling Fluent plattformen sørget også for ekstra leksjoner med lærer som gjennomføres i online form. De ble laget basert på tradisjonelle samtaler og undervisningstimer, men de muliggjør en samtale uten å måtte gå ut av huset. Det er en perfekt supplering av språkkurs som garanterer naturlig og enkel språklæring. Takket være ukentlige, 45-minutters timer med lærer blir brukeren vant til fremmedspråk, får selvsikkerhet i samtaler med andre og øver på riktig uttale og aksent. Dessuten kan man se andre deltakere på en diskré måte, for hver samtalepartner forblir anonym.

Samtaler med lærer går ut på en fri relasjon, de gjennomføres på en grunnleggende nivå og mellomnivå. En stor fordel er mulighet til å følge med på samtaler uten å måtte delta aktivt selv. Hvis brukeren ikke har lyst til å snakke i et gitt øyeblikk, kan man konsentrere seg bare om å lytte og lære enkelte uttrykk. I hvert øyeblikk av samtalen med lærer kan man bli med, til og med hvis man blir forsinket et par minutter.

Hvilke emner i Ling Fluent metoden gjennomgås i løpet av timen med lærer?

I løpet av timer med lærer gjennomgår man forskjellige emner til samtale slik at hver av leksjonene blir interessant for deltakere. Under samtalen snakker man om de mest populære temaene som gjelder alle deler av dagliglivet, reise og yrkeslivet. På den måten blir ingen ord oversett, og undervisning går etter planen. I løpet av timen med lærer gjennomføres samtaler på en naturlig måte, også ved hjelp av uttrykk og ord som ofte brukes av utlendinger og som sjelden forekommer i lærebøker der man finner bare skjematisk vokabular. Hvert språk inneholder derimot dagligtale som ofte brukes i mellommenneskelige kontakter. Ved hjelp av naturlige og spontaniske samtaler med lærer mestrer deltakere utvungen bruk av språk som er tilpasset hver situasjon.

For å delta i samtalen må man bare ha høyttalere eller hodetelefoner som fungerer og tilgang til Internett. Man kan delta i samtaler hvert sted på grunn av at plattformen fungerer også på mobile enheter. Kursdeltaker kan bli med på samtalen hjemme, på skole, på bussen eller når man bare har et ledig øyeblikk.

Takket være Ling Fluent plattformen lærer du effektivt hvor og hvordan du bare vil

Ling Fluent plattformen er en perfekt form for tilegnelse av kunnskap for folk som ikke har tid for tradisjonelle språkkurs. Ved hjelp av utvikling av den innovative metoden kan enhver deltaker lære på hvilket som helst sted og når som helst. Dessuten har man mulighet til å bestemme over hvor fort man lærer slik at man i evighet kan repetere uttrykk og ord som er vanskelige å huske.

Hvis en person legger mer vekt på å lære uttrykk og ord fra en bestemt kategori, kan man velge bl.a.: forretningspakke, turistpakke, økonomisk pakke, medisinsk pakke eller byggepakke. Det er en utmerket løsning for dem som er knyttet til en bestemt bransje eller må innen kort tid lære seg bestemte og nyttige uttrykk.

Ling Fluent er en metode for språklæring som ble laget også med tanke på folk som har det vanskelig å huske nye ord og blir fort lei av tradisjonelle språkkurs eller timer på skole. Takket være mangfoldige ordkort er læring interessant og effektiv. Kunnskap derimot tilegnes på en naturlig måte – menneskets hjerne registrerer uttrykk og ord ved hjelp av hørsel, syn og assosiasjoner, uten anstrengende og kjedelig pugging. På Ling Fluent plattformen lærer brukeren nye ord ved å repetere allerede innlærte uttrykk. Et slikt innovativt repetisjonssystem garanterer mestring av et gitt fremmedspråk for hele livet. Kombinasjonen av metoden med samtaler med lærer utgjør en perfekt supplering av kurset og garanti for rask og attraktiv læring.

Er Ling Fluent metoden for språklæring faktisk effektiv? Vår mening

ling fluent metodenfremmedspråkI dag er ingen i tvil om at kjennskap til bare engelsk ikke er nok. Arbeidsmarkedet søker stadig flinkere folk som kan kommunisere i flere språk. Ling Fluent plattformen for e-learning er en utmerket metode for betydelig å forbedre sin sosiale status og gi seg selv sjanse for en lys fremtid. Innovativ forskningsmetode og resultater av læreprosessen som ikke finnes noe anet stedt, sier klart at man kan betro sin fremtid til Ling Fluent..

OBS: I en begrenset tidsperiode har den ofisielle distributøren av språkkurs med LING FLUENT metoden et spesialtilbud for våre lesere. Det innebærer 100 % garanti på refusjon av penger for kjøpt språkkurs i tilfelle når det ikke gir de forventede resultatene.

Klikk her for å sjekke språkkurs med LING FLUENT metoden

 

Kampanjen varer til: [date format=»Y.m.d»] klokka 23:59

På grunn av uttømt beholdning er tilbudet tidsbegrenset

Hva er din mening om dette produktet?

Klikk på stjernen for å rangere dette produktet!

Gjennomsnittlig rangering 0 / 5. Antall stemmer: 0

Ingen stemmer så langt! Bli den første til å rangere dette produktet.

40 kommentarer

 • Jeg brukte ling fluent tjenesten og bekrefter at den er effektiv selv om jeg var skeptisk til dette. Jeg hadde tilgang fordi sjefen min kjøpte den på jobb

 • jeg skal prøve den fordi i firmaet mitt skal man være virkelig flink til å bli forfremmet og fremmedspråk er hovedsaken. Engelsk eller spansk er for lite. Det er mer esotiske språk som teller.

 • jeg skal prøve den bare for nysgjerrighetens skyld, hva ellers kan jeg gjøre som pensjonist?

 • jeg har brukt, holder på med den og sannsynligvis skal bruke den fortsatt fordi man kan faktisk lære seg basen på kort tid

 • det finns mange mirakuløse læremetoder skynd at de alle koster penger

 • artikkelen ville kanskje overbevist meg, men etter at jeg kikket gjennom kommentarene så er jeg villig til å gå for det, særlig fordi jeg må tilegne meg minst basis tysk før sommerferien

 • jeg skal prøve ling fluent, jeg skal til hellas i sommer, vil gjerne kjenne basis gresk i det minste

 • jeg prøvde den, har kanskje ikke oppnådd kjemperesultater med den, men jeg kan sikkert mer nå

 • du må være systematisk mens du lærer språk, ellers får du aldri effekten

 • mine forsøk av å lære spansk ga alltid dårlige resultater med ling fluent har jeg endelig lært det på kommunikativt nivå

 • jeg er ikke flink til språk og først nå begynner jeg å klatre meg oppå et visst nivå og dette gjør jeg med ling fluent nettopp

 • undervisning i italiensk på skolen ga meg ingenting, det er først med ling fluent eg faktisk begynte å skjønne dette språget

 • om de oppdager hvordan lære uten å lære – så skaffer jeg meg den

 • min bekjent fra jobb brukte ling fluent og hun lærte kjempe raskt å snakke flyttende italiensk. Nå har jeg begynt å lære med denne selv og jeg ser tydelig fremskritt jeg.

 • har dere en prøveperiode?

 • jeg vil rose den, selv en fyr som meg behersket basisengelsk på kort tid.

 • jeg brukte den og kan anbefale

 • jeg har allti gjerne lært fremmedspråk, nå er jeg pensjonist og bestemte meg for å lære mandarin språk, basisen i det minste. Takket være ling fluent gjorde jeg det på kort tid.

 • jeg lærte meg tysk paa bare noen uker, anbefaler varmt

 • hvis noen vil lære, så skal han gjøre det og hvis ikke så vil ingen plattformer eller vidunderlige metoder hjelpe

 • verdt å anbefale, det hjalp meg. Jeg behersket engelsk og italiensk på kort tid. Jeg mener kun basisen, men det er mer enn nok for meg.

 • Å lære et fremmedspråk er et spørsmål av å være systematisk, disiplinert ved siden av og gi seg tid. Hvis noen virkelig vil lære fremmedspråk, så skal han få det til og kommer ikke til å trenge noen supre midler.

 • å lære fremmede språk gikk aldri problemløst hos meg, men siden jeg fant artikkelen om ling fluent og kjøpte den så jeg at det er jo mulig å lære effektivt og raskt

 • jeg klarte å lære meg to fremmedspråk ved bare å se på tv. Hvis man virkelig vil det, så behøver man ikke ekstra hjelp

 • anbefales, er effektivt

 • eg håper det er sant dere skriver og eg greie rå lære spansk så raskt eg fordi min jobb er avhengig av dette

 • hvis andre fikk hjelp av dette, så jeg håper det gjør det for meg også, fordi sjefen min begynner å legge press på meg

 • min sjef kjøpte det til oss, til hele avdelingen vår, det var kun en person som ikke greide å lære språket med denne, de andre har øyeblikkelig tilegnet seg minst basisen

 • eg kjøpte den til sekretariat medarbeidere, begge to begynte å bruke kommunikativt spansk veldig fort, så jeg tror investeringen lønte seg

 • jeg skal ta studenteksamen snart, håper denn ling fluent er bra!

 • jeg sjekket den og funker bra!

 • den fungerer bra mens jeg trodde at det ville være mer av et mirakel

 • den fungerer, anbefales

 • jeg behersket språket men det ble ikke så fort som de skriver her

 • den fungerer, anbefales

 • kjempe greier dette her, jeg klarte å lære to fremmedspråk på basisnivå uten problemer, det ene lærte jeg helt perfekt

 • jeg tror slett ikke på rask læring, du må virkelig sitte og slite lenge for å oppnå noe

 • jeg er selv veldig overrasket over hvor effektiv studiet med ling fluent er, jeg trodde aldri på sånne opdagelser, men en tøff situasjon fikk meg til å prøve. Denne er virkelig verd til å investere penger i!

 • den gjorde at jeg fikk bestå språkprøven selv om jeg trodde at jeg ikke kommer til å klare det, det lønner seg å ta sjansen!

 • bekreftet, ling fluent fungerer bra

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.