Ling Fluent – мнения за метода за изучаване на чужди езици

Съдържание

0
(0)

ling fluent изучаването на чужди езициИзучаването на чужди езици става все по-популярно, особено сред младите хора, които си дават сметка за значението им при намиране на работа. Все повече желаещи има и сред по-възрастните, които търсят работа в чужбина. Съществуват много методи, понякога доста абстрактни, за усъвършенстване на чужд език. На пръв поглед някои изглеждат смешни, други наистина са ефективни и помагат в кратък срок да се овладеят дори няколко езика. Един от тези методи е иновативната платформа за онлайн обучение Ling Fluent. В какво се състои уникалността на този метод?

Ling Fluent – научете дори осем чужди езика!

Създателите на този иновативен метод са на ясно, че знанието на няколко чужди езика значително повишава социалния статус. Благодарение усилията на програмисти и психолози, а също и на специалисти в областта на усвояване на информацията, е създадена платформата Ling Fluent, която позволява да се овладеят дори осем от най-често използваните в Европа езици. Това са: английски, немски, испански, италиански, норвежки, шведски и холандски.

В какво се състои секретът на метода Ling Fluent?

ling fluent чужди езициАвтор на уникалния метод за изучаване на чужди езици Ling Fluent, е Лео Андерс – гениален полиглот. По време на създаването на този метод, той забелязал, че човешкият мозък по-бързо запаметява чужди думи, чиито значение не знае. Това го навело на мисълта, че много по-добре е в първия момент да се види новата дума, след това да се чуе в изречение и едва след това да се научи нейното значение. По този начин се учат децата. Както е известно, в детска възраст човешкият мозък усвоява информацията най-бързо.

Такъв метод за изучаване на думи, в детска възраст създава в мозъка гъста мрежа от асоциации, която не позволява да бъде забравена научената дума. По време на процеса на изучаване на поредни изрази, работят двете полукълба на мозъка: дясната приема вербалното съобщение, а лявата – придружаващата го снимка, а чрез запис с произношението на думата е ангажиран и слуха. Такъв метод на изучаване ускорява петкратно времето за овладяване на езика! Това дава възможност новият език да бъде овладян за 30 дни, научавайки около 200 нови думи дневно, като времето за обучение определяме сами – никакви претоварени програми, с които знанията се натрупват бавно и постепенно.

С метода Ling Fluent можете да изучавате езици буквално навсякъде!

учене ling fluent езикLing Fluent е иновативна платформа за онлайн изучаване на езици, която обслужва всички мобилни устройства. Това означава, че можем да учим езика дори на работа, а също и в 15-минутното междучасие в училище.

Отворете програмата, изберете езика, който искате да научите, а след това изберете групата думи. Те са много добре групирани и разпределени в 15 категории: ежедневие, работа, дом, семейство, човек/външен вид, здраве, хранене, екскурзии, време, бизнес, пари, технологии, изкуство, медии и природа.

Модерната информационна система на платформата Ling Fluent текущо проверява придобитите знания, като по този начин напредъкът в обучението се улеснява А както е известно, дори най-малкият напредък е стимул за действие и значително ускоряване овладяването на чуждите езици.

Научни изследвания потвърждават ефективността на иновативния метод за изучаване на езици Ling Fluent

метод ефекти ling fluentСъздаването на курса Ling Fluent е дело на опитни лингвисти и специалисти в областта на методиките на обучение. Компетентни специалисти са проверили ефикасността на метода и са го реализирали. Изследванията са проведени от специалисти в Харвардския университет, на които цялата научна кариера е посветена на изследване влиянието на слуховите и зрителните стимули върху бързината на усвояване на информацията от човешкия мозък. „Изследователски материал“ са били студенти на различна възраст и от различен пол – около 20 души.

Студентите в различна степен владеели отделни езици, но никой от тях не е имал данни за полиглот. Всеки от тях е трябвало в началото на изследването, да избере един език, който е искал да овладее и по нататък е следвал инструкциите на платформата Ling Fluent. Резултатите от изследването били смайващи.,както за изследователите, така и за самите студенти. Близо 98% от тях овладели избрания език само за 30 дни! Някои дори започнали изучаване на още един език, реализирайки два курса едновременно.

Тези резултати еднозначно потвърждават, че импулсната методика за изучаване на чужди езици Ling Fluent е 100% ефективна и в момента е най-добрата на пазара.

Специалистите са изумени от ефективността на метода Ling Fluent

ефекти на метод за изучаване на езици ling fluentВъв високата ефективност на метода не вярвал и един от най-известните полиглоти на света, професор Адам Муд, на който, за изучаване на всеки един от езиците, които е овладял, са му били нужни средно около 4 месеца. „Случайно видях рекламата на Ling Fluent и не можех да повярвам в толкова високата ефективност на метода. След няколко дни реших, че нямам какво да губя и мога, с тяхна помощ да науча холандски, с който винаги съм имал проблеми. След завършване на едномесечното обучение – просто не можех да повярвам: издържах всички тестове без проблем и успях на стари години да науча още един език, въпреки че мислех, че възможностите ми са изчерпани след научаването на китайски“ – смее се професор Муд.

Как изглежда езиковото обучение с помощта на мултимедийната платформа за обучение по чужди езици – Ling Fluent?

Както вече знаете, с помощта на платформата „Ling Fluent“ можете да учите по всяко време, като избирате най-подходящите теми за дадения момент. Това е идеален метод за тези, които не обичат да им се налагат схеми. Ще се понрави също и на потребителите, които държат на интересно поднесените знания и грандиозните ефекти от обучението. От гледище на удобствата в платформата е дадена възможност за избор измежду три варианта за обучение: „Базик“, „Базик Про“ и „ВИП“.

Всеки един от вариантите се различават от другите по количеството думи и изрази и времето на достъп до платформата. Решението за избор на формата на обучение зависи единствено от курсиста. Добре би било да отбележим, че ВИП пакетът е обогатен допълнително с бизнес специализация, включено е интервю за работа, английски за строителния бранш и английски за медицински сестри и детегледачки. Това са допълнителни знания за хора, които работят в чужбина или искат да развият лексиката си в определен бранш. Във вариант ВИП, достъпът до платформата е без ограничение във времето, докато в „Базик“ и „Базик Про“ курсовете са активни съответно за 6 или 12 месеца. По-краткия времеви достъп със сигурност ще се окаже голямо предимство за лицата, които искат да усъвършенстват езика си или да го научат за определено време.

Платформата „Ling Fluent“ обучава въз основа на най-ефикасния полисензорен метод

По време на обучението с помощта на полисензорния метод, работят и двете мозъчни полукълба. Всяко от тях отговаря за конкретни сетива като: слух, обоняние, зрение, допир. Благодарение на това, информацията, възприемана от мозъка, се запомня от хората със слухова памет, но и от тези, които предпочит други форми за усвояване на знанията. Доказано е, че полисензорното обучение е много по-лесно и бързо от традиционните форми. В резултат, усвоеният материал по метода „Ling Fluent“ бива запомнен дори за цял живот.

Полисензорното обучение може да се подсили чрез използването на специални стимули, като асоциации, наблюдения, честота на използване на дадена дума или фраза, или заслушване в оригинала на даден превод. Платформата „Ling Fluent“ предава знанията чрез полисензорен метод, който допълнително е подсилен от събудените за работа с помощта на гореспоменатите начини сетива. Обучението се осъществява с помощта на специални флашкарти и се обогатява с допълнителни занятия с преподавател.

Как изглеждат флашкартите в платформата „Ling Fluent“?

Всяка флашкарта е разработена въз основа на полисензорния метод, така че да бъде възможно най-ефикасна. В нея са включени:

 • Изображение или снимка, чиято цел е да предизвика последващи асоциации на думата с дадена ситуация. Благодарение на това, може да се опознаят конкретни схеми, фрази и изречения, които се използват на чуждия език. Оказвайки се в конкретна ситуация ще съумеете да завържете разговор или да използвате подходящия израз. Благодарение на механизмите на асоциирането, много по- добре се запомнят думите и изразите на чуждия език.
 • Дума или фраза на чужд език, обхванати в цяло изречение. В този случай потребителят опознава контекста, в който се използва, както и правилното произношение.
 • Превод на думата на родния език на потребителя, което дава възможност за точно разбиране и запомняне.
 • Запис на правилното произношение на думите и изразите. Записите са направени с помощта на най-добрите преподаватели.
 • Ителигентна система за повторения, която гарантира бързо и дълготрайно запечатване на чуждите изрази в паметта. През целия ни живот най-много ни се набиват в паметта ситуациите и думите, които използваме най-често. Потребителите учат лексика, която е разпределена в отделни тематични категории. А специално подготвената система от повторения на „Ling Fluent“ гарантира ефективно и трайно обучение.

За да видите какво се намира под избраната флашкарта, трябва преди това да я посочите и да кликнете върху нея. Единствено от потребителя зависи каква ще е последователността при представяне на думата, дали първо превод от роден език на чужд или обратното от чужд към роден език. Към следващите удобства, пречисляваме възможността за индивидуално пригаждане на обучението към предпочитанията на потребителя.

Обслужването на платформата „Ling Fluent“ е интуитивно и лесно

Платформата „Ling Fluent“ е разработена въз основа на интуитивна система и интелигентни повторения, които дават възможност за свободно обучение, което е адаптирано към изискванията и очакванията на всеки потребител. Методът за усвояване на чужд език е така разработена, че потребителят да може да повтаря трудните за запомняне изрази и фрази. Преминавайки през съответните нива на курса, той отбелязва флашкартите, които са научени и тези, които все още не са отворени. В зависимост от обозначенията, флашкартите попадат към групата на вече научените или към тези, които изискват още учене и повторения. Платформата дава възможност да се върнете към всяка карта по всяко време, до момента в който бъде съответно запаметена. Тези, които са по-лесни за потребителя се появяват по-рядко, като оставят място на изразите, които изискват повече време за усвояване.

В платформата „Ling Fluent“ е използвана също така интересна и ефективна система за мотивиране. Всеки потребител може да наблюдава напредъка си в обучението с помощта на процентен и графичен показател. Освен това, участвайки пасивно или активно в занятията с преподавател, може да усъвършенства изговора на чуждоезиковите изрази и да мотивира себе си и другите за учене. По този начин, лицето участващо в курса не е обречено на самоподготовка, а получава много необходима подкрепа в постигането на целите си. Заслужава си да споменем, че платформата „Ling Fluent“ е комуникативна, тоест тя действа съвсем нормално и на други мобилни устройства. Благодарение на това, можете да я ползвате по всяко време и на всяко място.

Уроци с преподавател, допълнителна форма за допълване на обучението в платформата „Ling Fluent“

С цел осигуряването на комплексно обучение, платформата „Ling Fluent“ се е погрижила също така да организира допълнителни уроци с преподавател, които се провеждат онлайн. Те са разработени въз основа на традиционни разговори и занятия, но дават възможност за общуване без необходимост от излизане от дома. Това е идеално допълнение на езиковия курс, гарантиращо естественото и свободно чуждоезиково обучение. Благодарение на провежданите ежеседмично, 45 минутни уроци с преподавател, потребителят свиква с чуждия език и получава самоувереност при разговор с други хора, упражнява правилния изговор и акцент. Освен това може да наблюдава другите курсисти по дискретен начин, тъй като всеки от събеседниците остава анонимен.

Разговорите с преподавател на начално и средно-напреднало ниво са свободни и непринудени. Голямо предимство е възможността за наблюдаване на разговорите, без необходимост от активно участие. Ако в даден момент, потребителят няма желание за разговор, може да се съсредоточи единствено върху слушането и запаметяването на отделни фрази. Има възможност, освен това, дори малко да е закъснял, да се включи в занятията с преподавател във всеки един момент.

Какви теми в метода „Ling Fluent“ се разглеждат по време на уроците с преподавател?

По време на урока с преподавател се разглеждат разнородни теми за разговор, но така че всяка от тях да е интересна за потребителите. По време на разговорите се обсъждат едни от най-популярните теми, свързани с почти всички елементи от всекидневния живот, пътуванията и работата. Благодарение на това, никаква лексика не се пренебрегва, а обучението върви съгласно плана. По време на уроците с преподавател разговорите се осъществяват по естествен начин, като се подават на курсистите често използвани изрази и думи от чужденците, които рядко се срещат в учебниците, където най-често се използва единствено схематична лексика. Знаете, че във всеки език има разговорна лексика и жаргони, които много често се използват при междуличностни контакти. Чрез естествените и спонтанни разговори с преподавател, потребителите се научават на непринудено използване на езика, съответстващо на всяка ситуация.

За да вземете участие в разговорите, е достатъчно единствено да имате функциониращи високоговорители или слушалки, и достъп до интернет. Разговорите могат да се провеждат на всяко място, тъй като платформата действа на всички мобилни устройства. Курсистът може да се присъедини към разговора от дома си, от училище, в автобуса или в избран свободен момент.

Благодарение на платформата „Ling Fluent“ учите ефикасно където и както искате

Платформата „Ling Fluent“ е идеална форма за усвояване на знания за тези, които нямат време за традиционни и стационарни езикови курсове. Благодарение на разработения инивативен метод, всеки потребител може да учи на всяко място и време. Освен това има възможност да решава какво да е темпото му за усвояване на знанията, благодарение на което без да спира може да повтаря трудните за запомняне изрази и фрази.

Ако на даден човек му е много важно да научи изрази и думи от дадена област, може да избере напр. бизнес пакет, пакет за туристи, финансов, медицински или строителен. Това е идеално решение за тези, които са свързани с даден бранш и трябва за кратко време да научат конкретни и нужни изрази.

„Ling Fluent“ това е метод за изучаване на чужди езици, създаден също с мисъл за хората, на които е трудно да запомнят новите думи и бързо се отегчават по време на традиционните стационарни курсове или училищни занятия. Благодарение на разнородните флашкарти, обучението е интересно и ефективно. Затова пък знанията се усвояват по естествен начин – мозъкът на човек регистрира изразите и думите с помощта на слуха, зрението и ги асоциира, без да е необходимо усилено и досадно зазубряне. В платформата „Ling Fluent“ потребителят учи нови думи, като повтаря вече запомнените изрази. Тази иновативна система от повторения, гарантира запаметяването на избрания чужд език за цял живот. Комбинирането на метода с разговори с преподавател представлява идеално допълнение на курса и гарантира бързо и атрактивно обучение.

Методът за изучаване на езици Ling Fluent наистина ли е ефективен? Нашата оценка

ling fluent метод за изучаване на чужди езициКакто е известно, знанието само на английски език в днешно време не е достатъчно. Пазарът на труда търси все по-способни хора, които знаят няколко езика. Платформата за онлайн обучение Ling Fluent е идеална възможност за значително подобряване на социалния статус и осигуряване на по-добро бъдеще. Иновативният изследователски метод, както и невероятните резултати от обучението, еднозначно говорят в полза на Ling Fluent.

ВНИМАНИЕ: В определен период от време, официалният дистрибутор на езиковите курсове с метода LING FLUENT, има специална оферта за нашите читатели. Тя е обхваната от 100% гаранция за връщане на парите за закупения курс, в случай, че не се получат очакваните ефекти.

Натиснете тук, за да пробвате езиков курс с метода LING FLUENT

 

Промоцията е важна до: [date format=“Y.m.d“] До 23:59 часа

Промоцията е ограничена времево, с оглед изчерпване на наличностите

Какво е мнението ви за този продукт?

Кликнете върху звездата, за да оцените този продукт!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Засега няма гласове! Бъдете първият, който оцени този продукт.

153 comments

 • препоръчвам, помогна ми. За мн малко време научих английски и италиански. Естествено само основни думи, но са ми достатъчни.

 • Къде мога да намеря онлайн курс по холандски

 • Вася Христова

  Бих искала да поръчам „Ling Fluent“.

 • Виолета Ненова

  Къде се поръчва съответното пособие?

 • Ивена Маринова

  Здравейте! Искам да попитам за изучаване на румънски език, имате ли?

  • Az si porachah za izuchavane na nemski moje li nqkoi da mi kaje za kolko vreme pristigat neahtata. Ili mai vsichko e laja i izmama samo se vzemat predvaritelno parite…

   • Антония

    Здравей Росица,искам да попитам дали сте получила Ling Fluent,защото искам и аз да го поръчам,но не съм сигурна дали ще ми бъде доставен,след като прочетох коментара ти.Желая успех

   • Станка Петкова Митева

    платих за курса 67 лева беше ми изпратено по куриер указания в България но тъй като работя в чужбина докато дойдат при мен се изгуби време Вие ми изпратихте на пощата как да влезна но без да искам го изтрих и сега след като материалите са при мен по никакъв не мога да продължа много ви моля изпратете отново на пощата ми линка

 • Здравейте бих искала да попитам след колко време ще получим пакета и как може да се свържем с вас тъй като нямам нито отговор нито може да се свържем с вас, а поръчката е платена!!!!!!

 • Някой да си е порачвал за изучаване на чижди езици???

 • ПЕТЯ ПАВЛОВА

  Как мога да си закупя LING FLUENT?

 • Daniela Popova

  iskam da napravq porachka

  • Дари Василева

   Бих искала да поръчам за изучаване на испански, английски и немски езици. Как става поръчката?

   • Здравейте, искам да попитам може ли да се поръчат тези флаш карти но да бъдат доставени в Англия или важи само за територията на България

    • Здравейте и аз си поръчах и ги чакам до 3-4дни да ги донесе куриера,аз съм в Германия и казаха че не е проблем.

     • А колко ще ви струва доставката?и аз съм в Германия за това питам.Благодаря!

    • Аз живея в Испания ще ми бъдат ли доставени на адреса ако ги поръчам

 • Интересно!Бих искал да науча френски език.Как да платя и какви са гаранциите?

  • Здравейте,много бих желала да науча немски език ,на 53 години съм имам оферти за работа в чужбина имам голяма необходимост от тази работа ,наистина методът ефикасен ли е ? Благодаря

 • Daniela Popova

  Kak da si poracham ?

 • ако някой иска да научи език ще го научи ако не никавква платформа няма да му помогне

 • Бих искал да поръчам…, как става поръчката?

 • Здравейте, бих искала да попитам дали си получихте материалите, тъй като и аз се интересувам от метода. Благодаря!

 • Николай Върбанов

  Как мога да се поръчам съответното пособие “ Ling Fluent “ за испански ?

 • Валентин

  Това е супер якото

 • Теменужка Димитрова

  Здравейте искам да направя поръчка.За англ.език-разговорен.как да се свържа с вас?

 • Как мога да го поръчам??? Пробвах 2 пъти да го поръчам след завършване на поръчката ми изписва, че до 2 дни ще се свържат с мен а от първата ми поръчка минаха 14 и нищо? А що се отнася до заплащането прочетох някъде, че може с карта, по банков път или с наложен платеж когато пристигнат.

 • тихомир димитров

  Как мога да го поръчам? А що се отнася до заплащането прочетох някъде, че може с карта, по банков път или с наложен платеж когато пристигнат.

 • тихомир димитров

  Как да поръчам ?

 • Моля за телефонен номер, за да получа повече информация, относно цената, начина на заплащане на курса и доставката.

 • Извинявам се ако съм променил на някой мнението, сайта си работи, просто е имало технически проблем. Метода е интересен и забавен

 • как се поръчва,каква е цената,има ли значение какъв е мобилния апарат

 • Захарина Заякова

  Здравейте и аз искам да поръчам един комплект за английски език и един за немски език.

 • Александър Йорданов Даскалов

  Как и къде да поръчам?

 • Аз го получих ефекта е значим за думи и изрази. Грамарика не се осигурява.Но трябва време и усилие от Ваша страна…

 • Изабела Вълешкова

  Аз го получих,но немога да го стартирам.някой да даде идея?

 • Христина Христова

  От къде мога да закупя Ling Fluent

 • Хр. Христов

  В предложените 8 езика не фигурира руски език . Ще има ли възможност да закупя за изучаване на руски език – ако не в момента, то при първа възможност на следващ етап, и при тези условия , за което моля да бъда уведомен на И-мейла от който изпращам това писмо. Предварително благодаря !

 • Ани Борисова

  От къде мога да закупя Ling Fluent

 • Десислава Драганова

  Как мога да поръчам и каква е цената ?

 • научих шведски и то само за няколко седмици

 • Наталия Беверсдорф

  От къде мога да го поръчам?

 • Нели Спилкова

  Здравейте,
  Бих искала да знам коло струва Ling Fluent за английски и немски език и начините за плащане.
  Благодаря предварително!

 • Ниношка Хараламбиева

  Искам да разбера как се научава езика само от запас от думи като няма граматика и много важно е да се знае какво ниво на обучение се достига ?

 • Как мога да го поръчам?

 • Защо никой не отговаря на най задавания въпрос.От къде да се закупи продукта?

 • Даниела Пенева

  как мога да поръчам комплект за испански език?

 • Бих искал да купя за холандски език

 • Катя Аргирова

  Как мога да поръчам комплект за френски език ?

 • Искам да поръчаме два комплекта за изучаване на немски език но на различни емейли

 • Интересувам се от няколко езика : финландски, английски, испански, шведски и руски.

 • Радост Никова

  Каква е цената, дайте инфо, моля. С поздрав, Радост

 • Интересува ме поръчките само за територията на България се отнасят , може ли да се поръча и да пристигне поръчката в Англия?

 • Ивайло Станков

  Бих искал да поръчам на Английски

 • Всички задавате един и същ въпрос: как да поръчам. Ами четете, то пише как. Има и опция за доставка до много други държави.

 • как мога да закупя пакета за английски език

 • Как да го поръчвам?

 • Как се поръчва?

 • Бих искала да поръчам Ling Fluent за английски начинаещи.Колко струва.До колко време се получава.

 • искам за английски.Колко струва.За колко време се получава

  • Здравейте на всички

   Искам да ви попитам дали този курс върши наистина работа защото ходих на уроци при една учителка и не можах да сварла нищото при нея искам да ви попитам има цената за английски език

 • Райна Петрова

  Бих желала да науча холандски ( в Белгия му казват флемиш)?!
  Какъв е начина да се включа в тази програма и на каква стойност?

 • Любен Величков

  Искам да попитам доставяте ли Ling Client вдруги държави благодаря ви

 • Диана Йорданова

  Каква е цената за немски език

 • Здравейте на всички.

  Попълних всички полета за поръчка и на края ми изписа благодаря за поръчката но не напражих никакжо плащане по никакъв начин. Някой може ли да ми обясни как става плащането ? Благодаря.

 • Моят въпрос е:

  Ако по грешка е изтрит e-mail, с който е изпратен курса за обучение, как може да се възстанови?
  Не намирам e-mail за обратна връзка.

  PS: Направих подарък на моя приятелка, тя без да разбере как е изтрила e-mail -а, а не съществува и в „Изтрити“

  Благодаря ви предварително!

  С уважение,
  ДМ

 • Имали турски език

 • Бих искала да поръчам? Предлагате ли доставка в Англия?

 • Пешка Раиновска

  Какво да направя като си изгубих Е-майл и паролата с които се регистрирах

 • Искам да се възползвам от намалението, но когато пуснах поръчка се оказа, че такова май няма. Цената на едно ниво както и да го смяташ си е реално 87 лв.

  • Маргарита Ангелова

   Интересувам се от комплекта за английски език. Цена и къде мога да го поръчам. Както и някакво разяснение относно активирането и начина му за ползване.
   Благодаря!

 • Може ли някой да ме свърже с хора от Пловдив, научили език по тази метода?

 • Людмила Димова

  Иска да науча бързо немски език

 • пробвах го, не съм постигнал някакви изумителни резултати, но със сигурност знам повече

 • Na 28. 02.2017 platinum I osteoporosis new sam polu children nishto

 • при изуччаването на езици важно е постоянството, без него никога няма да постигнете резултат

 • Иван Кибритев

  Как да разбера,кое ниво флашка ми е необходимо? Прикачете някакви тестове,преди да поръчаме! Благодаря ви !

 • Как да разбера кой две нива закупувам. В сайта пише само че поръчвам две нива на стойност…, но до какво ниво са ? Аз имам определено ниво на немски, но искам да го подобря.

 • Благовеска Николаева

  Искам да поръчам флашка за английски език, но не разбрах как точно става регистрацията ?

 • бих искала да изучавам английски някой пробвал ли е програмата и как мога да си я поръчам

 • ученето на италианскии в училище беше много слабо, едва сега имам някакви успехи с ling fluent

 • Галя Конева

  Поръчах го..не е измама,но трябва да имаш 2 часа сутрин и вечер свободни.Аз нямам такова време и преглеждам 50% от картите.Забавно е и е приятно.

 • по-ранните ми опити да науча испански приключиха с пълен неуспех, добре че най-сетне с ling fluent го научих поне на разговорно ниво

 • надъхана съм да пробвам ling fluent,птивам до Гърция през ваканцията, искам да знам поне основни гръцки думи

 • много чудни методи за обучение има, за съжаление за всички трябва да плащаш

 • Таня Златановска

  ПЪЛНА ПАРОДИЯЯЯЯ ХОРА, НЕ се хващайте на това хоро, ще платите пари и ще получите НИЩО. Аз го поръчах, естествено заплатих сумата от 34 евро (от чужбина) . Не знайно защо въпросния сайт при поръчка иска да напишете и своя адрес за доставка,и вие си мислите че ще получите пакет, може би машина,която ще ви приспи и ще се събудите полиглот. НЕЕЕ. НИЩО. Всъщност вие нищо не получавате на адреса си . Единственото,кото получих бе един имейл, за регистрация в сайта на ling-fluent. След регистрация и там се оказа че получавам достъп до картинки със звук и надпис. А това можете да получите без пари почти във всеки сайт, който потърсите в гугъл за изучаване на някакъв език онлайн. Например Book2 и такива подобни. Просто не си хвърляйте парите на вятъра, не очаквайте чудеса, иска си учене. Няма такава опция , днес си лягаш, а утре вече говориш немски. Бъдете разумни. Опасявам се , че админите ще премахнат моя пост, но ще пиша във всяка страница в която се споменава за това „чудо“

 • Ася Йорданова

  намирам се извън БГ, мога ли да получа достъп за обучение чрез парола изпратена на и-мейла ми ако платя по метода „Pay pal“?

 • използвах го, ползвам го и за в бъдеще със сиигурност пак ще го направя, защото наистина поне основите се учат в миг

 • използвам го, тъй като в моята фирма , за да получиш аванс трябва наистина да знаеш много, а езиците са в основата на всичко. Английски и немски не са достатъчни. Броят се по-екзотичните езици.

 • Любка Мартинова

  Направих поръчка,но накрая се оказа,че заплащането е с кредитна карта,каквато не ползвам.Съжалявам!

 • Изпозлвах ling fluent и потвърждавам ефективността му, въпреки че в началото бях скептична. Шефът ми купи достъпа.

 • Десислава

  Искам да попитам тези флаш карти на какъв принцип действат? Толкова ли са успешни, колкото се описват? Има ли някъде, където се презентира?

 • ако измислят някъв начин да уча неучейки ще се включа

 • моя колежка изпозлва ling fluent и много бързо се научи да говори на немски. Естествено и аз започнах с него и вече имам значителни успехи.

 • Езиците изискват време, постоянство и дисциплина. Ако наистина искаш да научиш език винаги ще намериш начин, дори и без супер специални методи.

 • Защо е ограничена комуникацията със сайта който предлага тази флашка.Никъде не можеш да се информира за повече подробности???

 • има ли някакъв пробен период?

 • препоръчвам го, дори аз научих основен испански за супер кратко време

 • Димитър Арнаудов gsm0876558127 тел 02 86 96 707

  език не научих нито парите ми бяха върнати

 • позлвах го и го препоръчвам

 • аз научих 2 езика само гледайки телевизия. Всеки може, без да се нуждае от допълнителни улеснения.

 • винаги съм учила езици с удоволствие, сега съм пенсионерка и реших да науча някакъв основен китайски. Благодарение на ling fluent го овладях доста бързо.

 • никога не ми е било лесно да уча чужди езици, едва като попаднах на статия за ling fluent и си го купих разбрах че наистина може да се учи бързо и лесно

 • добро е, препоръчвам

 • надявам се, че това е истина и аз ще успея да науча бързо немски, защото от това зависи работата ми

 • щом е помогнал на други, надявам се, че ще помогне и намен, защото шефът ми вече доста ме притиска

 • шефа ни го купи и само един човек от целия отдел не успя да научи нищо с него, всички останали моментално заговориха езика

 • купих го за работниците в офиса и започнаха много бързо да боравят с английския, така че инвестицията си заслужаваше

 • скоро имам изпит, дано си е заслужавал ling fluent-а!

 • маслинка

  пробвах го, работи!

 • работи, въпреки че не ми се вярваше

 • действа, препоръчвам

 • научих език, въпреки че не беше така бързо както казват

 • наистина работи

 • супер найс е, без никакви проблеми започнах да уча основни думи на 2 езика, а единия език научих перфектно

 • статията не ме убеди, но като разгледах коментарите съм по-склонен да рискувам, че преди ваканцията трябва да съм научил някои основни думи на немски

 • о , аз не вярвам в бързо учене, трябва наистина сериозна концентрация и време за да постигнеш нещо

 • наистина съм изненадана от ефекта на ling fluent, никога не съм вярвала в подобни методи, но в подобна ситуация се наложи да опитам. Наистина си заслужава всяка стотинка!

 • потвърждавам, ling fluent работи

 • благодарение на това си взех изпита по език, а мислих, че няма да се справя, заслужава си да се рискува!

 • това с диск ли е

 • Защо никой не описва какво представлява ? Какви думи съдържат тези флаш -карти : съществителни , прилагателни ,глаголи ! Как ще се прилагат ако няма елементарна граматика ? Изведнъж започвате да говорите – и какво точно казвате ?

 • Веселка

  Каква е цената за английски език.

 • Здравейте! Колебая се дали да поръчам немския им пакет. Тъй като ми предлагат работа, но се налага да знам доста добър немски(поне B2 ниво).

 • Гинка Георгиева

  Здравейте, опитах се да поръчам картите с наложен платеж. Не успях да се справя. Има ли някакъв начин, който да е лесен и удобен?
  Поздрави!

 • Как мога да поръчам за английски език?

 • Трябва ми обратния Вариант – Чужденец англо говорящ да учи български език!
  Може ли да ми помогнете?
  В очакване на Вашия отговор оставам
  С уважение
  Бойко

 • Моля да ми се помогне да получа тези прословути флашки които платих преди месец.С благодарност Гъошев.

 • Някой да напише те.ефон на lingfluent

 • Ангел Хаджиценев

  Иван Гъошев получи ли флашките?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.